HOTĂRÂRE nr. 2.302 din 14 decembrie 2004
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (3), al art. 23 alin. (4) şi al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de:
  a) 1.584.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  b) 2.200.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  c) 2.725.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  d) 3.254.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  e) câte 220.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 883.000 lei.


  Articolul 2

  Începând cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu prevăzut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.860.000 lei.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.860.000 lei.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 decembrie 2004.
  Nr. 2.302.
  -----------