ANEXE din 23 mai 2019privind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structura instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 iunie 2019 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 iunie 2019.


  Anexa nr. 1

  Nomenclatorul domeniilor și al
  specializărilor/programelor de studii universitare

  Cod D()

  Domeniul
  fundamental (D())

  Cod RS)

  Ramura de știință (RS))

  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat
  (DSU_D/M)

  Cod D2

  Domeniul de licență (D2)

  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de
  credite (ECTS)

  10

  Matematică și științe ale naturii

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  180

  20

  Matematici aplicate

  180

  30

  Matematică informatică

  180

  50

  Informatică

  20

  Informatică

  40

  Informatică

  10

  Informatică

  180

  20

  Informatică aplicată

  180

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  180

  20

  Fizică medicală

  180

  30

  Biofizică

  180

  40

  Fizică informatică

  180

  30

  Chimie și inginerie chimică

  10

  Chimie

  30

  Chimie

  10

  Chimie

  180

  20

  Biochimie tehnologică

  180

  30

  Radiochimie

  180

  40

  Chimie informatică

  180

  50

  Chimie medicală

  180

  60

  Chimie farmaceutică

  180

  20

  Inginerie chimică

  50

  Inginerie chimică

  10

  Ingineria substanțelor anorganice și protecția
  mediului

  240

  20

  Chimia și ingineria
  substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

  240

  30

  Știința și ingineria
  materialelor oxidice și nanomateriale

  240

  40

  Știința și ingineria polimerilor

  240

  50

  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice

  240

  60

  Inginerie chimică

  240

  70

  Controlul și securitatea produselor alimentare

  240

  80

  Inginerie biochimică

  240

  90

  Ingineria fabricației hârtiei

  240

  100

  Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori

  240

  110

  Tehnologie chimică textilă

  240

  120

  Chimie alimentară și tehnologii biochimice

  240

  130

  Prelucrarea petrolului și petrochimie

  240

  140

  ^)


  150

  Chimie militară

  240

  40

  Științele pământului și atmosferei

  10

  Geografie

  20

  Geografie

  10

  Geografie

  180

  20

  Geografia turismului

  180

  30

  Cartografie

  180

  40

  Hidrologie și meteorologie

  180

  50

  Planificare teritorială

  180

  10

  Geologie

  30

  Geologie

  10

  Geologie

  180

  20

  Geochimie

  180

  10

  Știința mediului

  40

  Știința mediului

  10

  Chimia mediului

  180

  20

  Ecologie și protecția mediului

  180

  30

  Geografia mediului

  180

  40

  Fizica mediului

  180

  50

  Știința mediului

  180

  60

  Management și audit de mediu

  180

  20

  Științe inginerești

  10

  Inginerie civilă

  10

  Inginerie civilă și instalații

  60

  Inginerie civilă

  10

  Construcții civile, industriale și agricole

  240

  20

  Căi ferate, drumuri și poduri

  240

  30

  Construcții și fortificații

  240

  40

  Amenajări și construcții hidrotehnice

  240

  50

  Construcții miniere

  240

  60

  Inginerie sanitară și protecția mediului

  240

  70

  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

  240

  80

  Inginerie civilă

  240

  90

  Inginerie urbană și dezvoltare regională

  240

  100

  Infrastructura
  transporturilor metropolitane

  240

  110

  Drumuri, poduri și infrastructuri militare

  240

  70

  Ingineria instalațiilor

  10

  Instalații pentru construcții

  240

  20

  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei

  240

  30

  Instalații pentru construcții
  - pompieri

  240

  20

  Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

  10

  Inginerie electrică

  90

  Inginerie electrică

  10

  Sisteme electrice

  240

  20

  Electronică de putere și acționări electrice

  240

  30

  Electrotehnică

  240

  40

  Instrumentație și achiziții de date

  240

  50

  Electromecanică

  240

  60

  Inginerie electrică și calculatoare

  240

  70

  Informatică aplicată în inginerie electrică

  240

  20

  Inginerie energetică

  110

  Inginerie energetică

  10

  Ingineria sistemelor electroenergetice

  240

  20

  Hidroenergetică

  240

  30

  Termoenergetică

  240

  40

  Energetică industrială

  240

  50

  Energetică și tehnologii nucleare

  240

  60

  Managementul energiei

  240

  70

  Energetică și tehnologii de mediu

  240

  80

  Energetică și tehnologii informatice

  240

  10

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  100

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

  10

  Electronică aplicată

  240

  20

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații

  240

  30

  Rețele și software de telecomunicații

  240

  40

  Microelectronică,
  optoelectronică și nanotehnologii

  240

  50

  Telecomenzi și electronică în transporturi

  240

  60

  Echipamente și sisteme electronice militare

  240

  70

  Comunicații pentru apărare și securitate

  240


  80

  Echipamente și sisteme electronice militare,
  electronică - radioelectronică de aviație


  240

  30

  Inginerie geologică, mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie geologică

  120

  Inginerie geologică

  10

  Inginerie geologică

  240

  20

  Geologia resurselor miniere

  240

  30

  Geologia resurselor petroliere

  240

  40

  Geofizică

  240

  20

  Inginerie geodezică

  30

  Inginerie geodezică

  10

  Măsurători terestre și cadastru

  240

  20

  Topogeodezie și automatizarea asigurării
  topogeodezice

  240

  30

  Cadastru și managementul proprietăților

  240

  40

  Geodezie și geoinformatică

  240

  10

  Mine, petrol și gaze

  260

  Mine, petrol și gaze

  10

  Inginerie minieră

  240

  20

  Prepararea substanțelor minerale utile

  240

  30

  Topografie minieră

  240

  40

  Inginerie de petrol și gaze

  240

  50

  Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

  240

  40

  Ingineria
  transporturilor

  10

  Inginerie aerospațială

  40

  Inginerie aerospațială

  10

  Construcții aerospațiale

  240

  20

  Sisteme de propulsie

  240

  30

  Echipamente și instalații de aviație

  240

  40

  Inginerie și management aeronautic

  240

  50

  Aeronave și motoare de aviație

  240

  60

  Navigație aeriană (Air Navigation)

  240

  70

  Design aeronautic

  240

  20

  Ingineria autovehiculelor

  160

  Ingineria autovehiculelor

  10

  Construcții de autovehicule

  240

  20

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru
  autovehicule

  240

  30

  Autovehicule rutiere

  240

  40

  Echipamente și sisteme de
  comandă și control pentru autovehicule

  240

  50

  Blindate, automobile și tractoare

  240

  30

  Ingineria transporturilor

  240

  Ingineria transporturilor

  10

  Ingineria transporturilor și a traficului

  240

  20

  Ingineria sistemelor de circulație feroviară

  240

  30

  Ingineria sistemelor de circulație rutieră

  240

  50

  Ingineria resurselor vegetale și animale

  10

  Agronomie

  10

  Agronomie

  10

  Agricultură

  240

  20

  Științele solului

  240

  30

  Montanologie

  240

  40

  Protecția plantelor

  240


  50

  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria
  alimentară


  240

  20

  Horticultură

  20

  Horticultură

  10

  Horticultură

  240

  20

  Peisagistică

  240

  30

  Inginerie forestieră

  140

  Inginerie forestieră

  10

  Ingineria prelucrării lemnului

  240

  20

  Ingineria și designul produselor finite din lemn

  240

  40

  Silvicultură

  30

  Silvicultură

  10

  Silvicultură

  240

  20

  Exploatări forestiere

  240

  30

  Cinegetică

  240

  50

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  10

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

  10

  Ingineria și managementul afacerilor agricole%

  240

  20

  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

  240

  10

  Biotehnologii

  50

  Biotehnologii

  10

  Inginerie genetică

  240

  20

  Biotehnologii*10)

  240

  10

  Ingineria produselor alimentare

  150

  Ingineria produselor alimentare

  10

  Ingineria produselor alimentare

  240

  20

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  240

  30

  Controlul și expertiza produselor alimentare

  240

  40

  Pescuit și industrializarea peștelui

  240

  50

  Protecția consumatorului și a mediului

  240

  60

  Extracte și aditivi naturali alimentari

  240

  70

  Tehnologie și control în alimentație publică

  240

  10

  Zootehnie

  40

  Zootehnie

  10

  Zootehnie

  240

  60

  Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației

  10

  Calculatoare și tehnologia informației

  10

  Calculatoare și tehnologia informației

  20

  Piscicultură și acvacultură

  240

  10

  Calculatoare

  240

  20

  Tehnologia informației

  240


  30

  Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională


  240

  40

  Ingineria informației

  240

  20

  Ingineria sistemelor

  220

  Ingineria sistemelor

  10

  Automatică și informatică aplicată

  240


  20

  Ingineria și securitatea
  sistemelor informatice militare


  240

  30

  Ingineria sistemelor
  multimedia

  240

  70

  Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

  10

  Inginerie mecanică

  180

  Inginerie mecanică

  10

  Sisteme și echipamente
  termice

  240

  20

  Mașini și sisteme
  hidraulice și pneumatice

  240

  30

  Mecanică fină și
  nanotehnologii

  240

  40

  Mașini și echipamente
  miniere

  240

  50

  Inginerie mecanică

  240


  60

  Mașini și instalații pentru
  agricultură și industrie alimentară


  240

  70

  Utilaje petroliere și
  petrochimice

  240


  80

  Utilaje pentru transportul și depozitarea
  hidrocarburilor


  240

  90

  Echipamente pentru procese industriale

  240

  100

  Utilaje tehnologice pentru construcții

  240

  110

  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în
  construcții

  240

  120

  Utilaje pentru textile și pielărie

  240

  130

  Vehicule pentru transportul feroviar

  240

  140

  Instalații și echipamente portuare și marine

  240

  150

  Ingineria designului de
  produs (Product Design Engineering)

  240

  160

  Sisteme de transport operațional

  240

  10

  Inginerie industrială

  130

  Inginerie industrială

  10

  Tehnologia construcțiilor de mașini

  240

  20

  Sisteme de producție digitale

  240

  30

  Ingineria sudării

  240

  40

  Design industrial

  240

  50

  Ingineria și managementul calității

  240

  60

  Ingineria securității în industrie

  240

  70

  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

  240

  80

  Tehnologia și designul produselor textile

  240

  90

  Tehnologia și designul
  confecțiilor din piele și înlocuitori

  240

  100

  Ingineria sistemelor de energii regenerabile

  240

  110

  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

  240

  120

  Ingineria prelucrării materialelor polimerice,
  textile și compozite

  240

  130

  Logistică industrială

  240

  140

  Inginerie industrială (Industrial Engineering)

  240

  150

  Informatică aplicată în inginerie industrială

  240

  20

  Inginerie navală și navigație

  210

  Inginerie marină și navigație

  10

  Navigație și transport maritim și fluvial

  240

  20

  Navigație, hidrografie și echipamente navale

  240

  30

  Electromecanică navală

  240

  30

  Științe inginerești aplicate

  270

  Științe inginerești aplicate

  10

  Inginerie medicală

  240

  20

  Optometrie

  240

  30

  Biotehnologii industriale

  240

  40

  Inginerie fizică

  240

  50

  Informatică industrială

  240

  60

  ^)


  70

  ^)


  80

  Matematică și informatică aplicată în inginerie

  240

  90

  Fizică tehnologică

  240

  100

  Bioinginerie

  240

  110

  Biomateriale și dispozitive medicale

  240

  120

  Echipamente și sisteme medicale

  240

  40

  Arhitectură navală

  200

  Arhitectură navală

  10

  Arhitectură navală

  240

  20

  Sisteme și echipamente navale

  240

  10

  Mecatronică și robotică

  250

  Mecatronică și robotică

  10

  Mecatronică

  240

  20

  Robotică

  240

  30

  Mecatronica sistemelor biotehnice

  240

  10

  Ingineria materialelor

  170

  Ingineria materialelor

  10

  Știința materialelor

  240

  20

  Ingineria elaborării materialelor metalice

  240

  30

  Ingineria procesării materialelor

  240

  40

  Informatică aplicată în ingineria materialelor

  240

  50

  Ingineria biomaterialelor

  240

  10

  Ingineria mediului

  190

  Ingineria mediului

  10

  Ingineria și protecția mediului în industrie

  240

  20

  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

  240

  30

  Ingineria și protecția mediului în industria
  chimică și petrochimică

  240

  40

  Ingineria și protecția mediului în agricultură

  240

  50

  Ingineria dezvoltării rurale durabile

  240

  60

  Ingineria mediului

  240

  70

  Ingineria valorificării deșeurilor

  240

  80

  Reconstrucție ecologică

  240

  90

  Informatică aplicată în ingineria mediului

  240

  100

  Amenajări hidrotehnice și protecția mediului%

  240

  10

  Inginerie și management

  230

  Inginerie și management

  10

  Inginerie economică industrială

  240

  20

  Inginerie economică în domeniul mecanic

  240

  30

  Inginerie și management în construcții%

  240

  40

  Inginerie și management naval și portuar

  240

  50

  Inginerie economică în domeniul transporturilor

  240

  60

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

  240

  70

  Inginerie economică în industria chimică și de
  materiale

  240

  80

  ^)


  90

  ^)


  100

  Inginerie și management în industria turismului

  240

  110

  Inginerie și management forestier

  240

  120

  Ingineria și managementul afacerilor

  240


  130

  Inginerie și management în domeniul comunicațiilor
  militare


  240

  10

  Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții

  20

  Inginerie genistică

  10

  Mașini și utilaje de geniu

  240

  20

  Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare

  240


  80

  Inginerie de armament, rachete și muniții


  10

  Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare


  240

  20

  Muniții, rachete, explozivi și pulberi

  240

  30

  Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului

  240

  40

  Sisteme integrate de armament și muniție

  240

  50

  Materiale energetice și apărare CBRN

  240

  30

  Științe biologice și biomedicale

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  180

  20

  Biologie ambientală

  180

  20

  Biochimie

  10

  Biochimie

  10

  Biologie

  20

  Biochimie

  180

  30

  Medicină

  10

  Medicină

  10

  Sănătate*)

  10

  Medicină 1)

  360

  40

  Asistență medicală generală 1)

  240

  50

  Moașe 1)

  240

  20

  Sănătate*)

  10

  Radiologie și imagistică

  180

  20

  Laborator clinic

  180

  30

  Balneofiziokinetoterapie și recuperare

  180

  70

  Audiologie și protezare auditivă

  180

  90

  Nutriție și dietetică

  180

  40

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară

  10

  Medicină veterinară 1)

  360

  50

  Medicină dentară

  10

  Medicină dentară

  10

  Sănătate*)

  20

  Medicină dentară 1)

  360

  20

  Sănătate*)

  40

  Tehnică dentară

  180

  50

  Asistență dentară

  180

  80

  Asistență de profilaxie stomatologică

  180

  60

  Farmacie

  10

  Farmacie

  10

  Sănătate*)

  30

  Farmacie 1)

  300

  20

  Sănătate*)

  60

  Asistență de farmacie

  180

  100

  Cosmetică medicală și tehnologia produsului
  cosmetic

  180

  40

  Științe sociale

  10

  Științe juridice

  10

  Drept

  10

  Drept

  10

  Drept

  240

  20

  Drept european și internațional

  240

  20

  Științe administrative

  10

  Științe administrative

  50

  Științe administrative

  10

  Administrație publică

  180

  20

  Administrație europeană

  180

  30

  Asistență managerială și administrativă

  180

  40

  Poliție locală

  180

  50

  Servicii și politici de
  sănătate publică (Public Health)

  180

  60

  Leadership în sectorul public

  180

  70

  Studii de conflict%)

  180

  30

  Științe ale comunicării

  10

  Științe ale comunicării

  60

  Științe ale comunicării

  10

  Jurnalism

  180

  20

  Comunicare și relații publice

  180

  30

  Publicitate

  180

  40

  Științe ale informării și documentării

  180

  50

  ^)


  60

  Media digitală

  180

  70

  Comunicare și media emergente%

  180

  40

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  180

  20

  Antropologie

  180

  30

  Resurse umane

  180

  20

  Asistență socială

  20

  Asistență socială

  10

  Asistență socială

  180

  50

  Științe politice

  10

  Relații internaționale și studii europene

  40

  Relații internaționale și studii europene

  10

  Relații internaționale și studii europene

  180

  20

  Științe politice

  30

  Științe politice

  10

  Științe politice

  180

  30

  Studii de securitate%)

  40

  Studii de securitate%)

  20

  Studii de securitate

  180

  60

  Științe militare, informații și ordine publică

  10

  Informații și securitate națională

  10

  Științe militare, informații și ordine publică

  60

  ^)


  70

  Psihologie - informații

  180

  90

  Securitate și apărare

  180

  110

  Comunicare publică și
  interculturală în domeniul securității și apărării

  180

  120

  Sisteme informaționale

  180

  130

  Studii de securitate și informații

  180

  20

  Ordine publică și siguranță națională

  10

  Științe militare,
  informații și ordine publică

  160

  Ordine și siguranță publică*12)

  180

  30

  Științe militare

  10

  Științe militare, informații și ordine publică

  10

  Conducere interarme - forțe terestre

  180

  20

  Conducere interarme - forțe navale

  180

  30

  Conducere interarme - forțe aeriene

  180

  40

  Logistică

  180

  50

  Managementul organizației

  180

  80

  Management economico- financiar

  180

  100

  Conducere militară

  180

  140

  Managementul traficului aerian

  180

  150

  Management în aviație

  180

  160

  Managementul sistemelor de rachete și artilerie
  antiaeriene

  180

  170

  Managementul sistemelor de comunicații militare

  180

  180

  Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

  180

  190

  Leadership militar

  180

  70

  Științe economice

  10

  Administrarea afacerilor

  30

  Administrarea afacerilor

  10

  Administrarea afacerilor

  180

  20

  Economia firmei

  180

  30

  Economia comerțului, turismului și serviciilor

  180

  40

  Merceologie și managementul calității

  180

  50

  Economia comerțului, turismului, serviciilor și
  managementul calității

  180

  60

  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

  180


  70

  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii,
  merceologie și managementul calității


  180

  80

  Administrarea afacerilor în alimentația publică

  180

  10

  Cibernetică și statistică

  50

  Cibernetică, statistică și informatică
  economică

  10

  Cibernetică economică

  180

  30

  Statistică și previziune economică

  180


  20


  Informatică economică


  50

  Cibernetică, statistică și informatică
  economică


  20


  Informatică economică


  180

  10

  Contabilitate

  40

  Contabilitate

  10

  Contabilitate și informatică de gestiune

  180

  10

  Economie

  10

  Economie

  10

  Economie generală

  180

  20

  Economie agroalimentară

  180

  30

  Economia mediului

  180

  40

  Economie și comunicare economică în afaceri

  180

  50

  Economie agroalimentară și a mediului

  180

  60

  Economie generală și comunicare economică

  180

  70

  Economie și finanțe (Economics and finance)

  180

  10

  Finanțe

  20

  Finanțe

  10

  Finanțe și bănci

  180

  10

  Management

  70

  Management

  10

  Management

  180

  20

  Managementul dezvoltării rurale durabile

  180

  10

  Marketing

  80

  Marketing

  10

  Marketing

  180

  10

  Economie și afaceri internaționale

  60

  Economie și afaceri internaționale

  10

  Economie internațională

  180

  20

  Afaceri internaționale

  180

  30

  Economie și afaceri internaționale

  180

  80

  Psihologie și științe comportamentale

  10

  Psihologie

  80

  Psihologie

  10

  Psihologie

  180

  20

  Terapie ocupațională

  180

  10

  Științe ale educației

  70

  Științe ale educației

  10

  Pedagogie

  180

  20

  Psihopedagogie specială

  180

  30

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  180

  40

  Pedagogie socială

  180

  50

  Științe umaniste și arte

  10

  Filologie

  10

  Filologie

  20

  Limbă și literatură

  10

  Limba și literatura română*1)

  180

  20

  Limba și literatura *2)

  180

  30

  Limba și literatura modernă*3)

  180

  40

  Literatură universală și comparată*11)

  180

  50

  Filologie clasică*4)

  180

  30

  Limbi moderne aplicate

  10

  Traducere și interpretare

  180

  20

  Limbi moderne aplicate

  180

  20

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  180

  30

  Istorie

  10

  Istorie

  40

  Istorie

  10

  Istorie

  180

  20

  Arheologie

  180

  30

  Arhivistică

  180

  40

  Muzeologie

  180

  50

  Istoria artei

  180

  50

  Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

  10

  Studiul patrimoniului și managementul bunurilor
  culturale

  180

  20

  Arheologie, studii antice și antropologie istorică

  180

  30

  Turism cultural și studii muzeale

  180

  40

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie pastorală*5)

  240

  20

  Teologie didactică*5)

  180

  30

  ^)


  40

  Teologie asistență socială*5)

  180

  50

  Studii religioase

  180

  50

  Studii culturale

  10

  Studii culturale

  50

  Studii culturale

  10

  Etnologie

  180

  20

  Studii iudaice

  180

  30

  Studii americane

  180

  40

  Studii culturale

  180

  50

  Studii europene

  180

  60

  Turism cultural

  180

  60

  Arhitectură și urbanism

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură 1)

  360

  20

  Arhitectură de interior

  300

  30

  Design de produs

  300

  40

  Conservare și restaurare de arhitectură

  180

  50

  Arhitectura peisajului

  180

  60

  Mobilier și amenajări interioare

  180

  70

  Tehnologie arhitecturală

  180

  20

  Urbanism

  20

  Urbanism

  10

  Proiectare și planificare urbană

  240

  20

  Urbanism și administrarea teritoriului

  180

  30

  Amenajarea și planificarea peisajului

  240

  70

  Arte*13)

  10

  Arte vizuale

  40

  Arte vizuale

  10

  Arte plastice*9)

  180

  20

  Arte decorative

  180

  30

  Design

  180

  40

  Conservare și restaurare

  180

  50

  Artă murală

  180

  60

  Pedagogia artelor plastice și decorative

  180

  80

  Ceramică - sticlă - metal

  180

  90

  Arte textile - design textil

  180

  100

  Modă - design vestimentar

  180

  110

  Scenografie și eveniment artistic

  180

  120

  Design ambiental

  180

  130

  Artă monumentală

  180

  140

  Artă sacră

  180

  20

  Istoria și teoria artei*13)

  40

  Arte vizuale

  70

  Istoria și teoria artei

  180

  10

  Teatru și artele spectacolului

  10

  Teatru și artele spectacolului

  10

  Artele spectacolului *6)

  180

  20

  Teatrologie *7)

  180

  30

  Scenografie

  180

  20

  Cinematografie și media

  20

  Cinematografie și media

  10

  Cinematografie, fotografie, media*8)

  180

  20

  Filmologie

  180

  30

  Comunicare audiovizuală- multimedia

  180

  40

  Fotografie

  180

  10

  Muzică

  30

  Muzică

  10

  Muzică

  180

  20

  Muzică religioasă

  180

  30

  Muzicologie

  240

  40

  Interpretare muzicală - canto

  240

  50

  Interpretare muzicală - instrumente

  240

  60

  Compoziție muzicală

  240

  70

  Dirijat

  240

  80

  Artele spectacolului muzical

  240

  60

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Știința sportului și educației fizice

  10

  Educație fizică și sport

  10

  Educație fizică și sportivă

  180

  20

  Sport și performanță motrică

  180

  20

  Kinetoterapie

  10

  Kinetoterapie și motricitate specială

  180

  30

  Management în sport%

  10

  Management în sport%

  180

  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
  *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată".
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare.
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".
  ^) Specializare eliminată în reglementările anterioare.
  ^) Eliminarea specializării "Comunicare și relații publice - informații" din domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică;
  %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în agricultură", din domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, cu denumirea "Ingineria și managementul afacerilor agricole".
  %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în construcții", din domeniul Inginerie și management, cu denumirea "Inginerie și management în construcții".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Amenajări hidrotehnice și protecția mediului" în cadrul domeniului de licență Ingineria mediului;
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Comunicare și media emergente" în cadrul domeniului de licență Științe ale comunicării;
  %) Se înființează un nou domeniu de licență cu o nouă specializare cu aceeași denumire "Management în sport";
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Studii de conflict" în cadrul domeniului de licență Științe administrative;
  %) Se înființează un nou domeniu de licență/masterat/doctorat cu denumirea "Studii de securitate" prin separarea de domeniul de licență/masterat/doctorat "Științe politice";
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură
  *) Pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României.
  (la 03-09-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 2

  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licență și
  specializările/programele de studii
  acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii
  universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019 - 2020
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energetică
  Energetică și tehnologii de
  mediu
  AIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24050
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  HidroenergeticăAIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24065
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24050

  Științe inginerești
  aplicate
  Informatică industrialăAIF24060
  3Facultatea de Automatică și Calculatoare
  Calculatoare și
  tehnologia informației
  CalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informațieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150

  Rețele și software de
  telecomunicații
  AIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
  Inginerie
  industrială
  Design industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060

  Mecanică fină și
  nanotehnologii
  AIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065

  Mecatronică și
  robotică
  MecatronicăAIF240100

  Științe inginerești
  aplicate
  OptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF24090
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200

  Inginerie industrială (în limba
  engleză - Industrial engineering)
  APIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediului
  Ingineria dezvoltării rurale
  durabile
  AIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060

  Ingineria produselor
  alimentare
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF240115

  Sisteme de transport
  operațional
  APIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160

  Inginerie electronică, telecomunicații
  și tehnologii informaționale
  Telecomenzi și electronică în transporturiAIF240100
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză-Air navigation)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24040
  Design aeronauticAPIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24060
  Ingineria procesării materialelorAIF24060
  Știința materialelorAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060

  Științe
  inginerești aplicate
  Inginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de Chimie Aplicată și Știința MaterialelorIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060

  Ingineria valorificării
  deșeurilor
  APIF24030
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimică
  Chimia și ingineria substanțelor organice,
  petrochimie și carbochimie
  AIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060

  Ingineria și informatica
  proceselor chimice și biochimice
  AIF24060

  Știința și ingineria materialelor oxidice și
  nanomateriale
  AIF240100
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060

  Inginerie
  chimică

  Inginerie chimică (în limba
  engleză)
  AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060

  Electronică aplicată (în limba
  germană)
  AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030

  Inginerie mecanică (în limba
  germană)*)
  AIF2400
  Inginerie și management
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic
  și energetic (în limba germană)
  AIF24025

  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba
  germană)
  AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințe inginerești aplicateInginerie fizicăAIF24050
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200

  Echipamente și sisteme
  medicale
  AIF240200
  Inginerie medicală*)AIF2400
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic
  și energetic
  AIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2019 - 2020.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Construcții Civile,Inginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
  Industriale și AgricoleInginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050

  Ingineria
  sistemelor

  Automatică și informatică
  aplicată
  AIF24050
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF240120
  Inginerie sanitară și protecția mediuluiAIF240100
  3
  Facultatea de Căi Ferate, Drumuri
  și Poduri
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză)AIF24060
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Utilaj Tehnologic
  Inginerie
  mecanică

  Utilaje tehnologice pentru
  construcții
  AIF240150
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAPIF24060
  6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240250
  Geodezie și geoinformaticăAPIF240200
  Cadastru și managementul proprietățilorAPIF240200
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100

  Inginerie civilă (în limba
  franceză)
  AIF24060
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier și amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea și planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare și planificare urbanăAIF24060

  Urbanism și administrarea
  teritoriului (la Sibiu)
  APIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Piscicultură și acvaculturăAIF24050
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)APIF36030
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)APIF36030

  Ingineria produselor
  alimentare
  Controlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  5Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAPIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225

  Inginerie și management în alimentația publică și
  agroturism
  AIF240400

  Inginerie și management în
  alimentația publică și agroturism
  AID240250
  8
  Facultatea de Management și Dezvoltare
  Rurală - Filiala Slatina

  Inginerie și management în agricultură
  și dezvoltare rurală
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9
  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala
  Călărași

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
  rurală
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200

  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business
  administration)
  APIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250

  Cibernetică, statistică și informatică
  economică
  Cibernetică economicăAPIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18080
  BiologieAIF180120
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18035
  ChimieAIF180155
  Chimie medicalăAPIF18035
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18050
  FizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Călimănești)AIF18030
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8
  Facultatea de
  Geologie și Geofizică
  GeologieGeologieAIF18060
  Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18075
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180120
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180120
  Comunicare și relații publiceAID18075
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAPID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - O limbă și literatură modernăAIF180400

  Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană,
  spaniolă, portugheză, rusă)/ Limba și literatura latină
  AIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF180100
  Studii europeneAIF180120
  Științe administrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literatură
  Limba și literatura neogreacă
  - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/fra nceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portughe
  ză/rusă/spaniolă/suedeză)/Lim ba și literatura română
  AIF18030

  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O
  limbă și literatură modernă
  AIF18021
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B)AIF18025

  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană
  (B)
  AIF18025

  O limbă și literatură modernă
  - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă
  AIF18030

  O limbă și literatură modernă
  (A) - O limbă și literatură modernă (B)/ Limba și
  literatura română
  AIF180850

  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura
  română
  APIF18035

  Filologie clasică (Limba și
  literatura latină - Limba și literatura greacă veche)
  AIF18050
  Limbi moderne aplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/
  polonă/ slovacă/croată)
  AIF180270
  Traducere și interpretareAIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică și Informatică
  Calculatoare și tehnologia
  informației
  Tehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informaticăAIF180125
  Matematici aplicateAIF18075
  14Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180300
  Asistență socialăAID18050
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (la Buzău)
  AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeStudii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060

  Relații internaționale și studii
  europene
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)APIF180100
  17
  Facultatea de
  Teologie Baptistă
  TeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18035
  18Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18060
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240230
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19
  Facultatea de Teologie
  Romano- Catolică
  TeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360334
  3
  Facultatea de
  Farmacie
  SănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperareAIF18050
  Moașe*1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180300
  2
  Facultatea de
  Economie
  Economie
  Economie agroalimentară și a
  mediului
  AIF180375
  Agroalimentară și a MediuluiEconomie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180350

  Administrarea afacerilor (în
  limba franceză)
  AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrarea afacerilor
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii,
  merceologie și managementul calității
  AIF180500

  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul
  calității (în limba engleză)
  AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180100
  Management (la Piatra Neamț)AID18050
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180125
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8
  Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
  Valori
  FinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150

  Contabilitate și informatică de
  gestiune (în limba engleză)
  AIF180120
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva)APID18075
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460

  Economie și afaceri
  internaționale (în limba engleză)
  AIF180125

  Limbi moderne
  aplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație șiȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180350
  Management PublicSociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)Administrarea afacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050

  MBA Româno-Francez INDE
  (în limba engleză)**)
  AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050

  MBA Româno-German
  „Management antreprenorial" (în limba germană)**)
  AIF12025
  ManagementDezvoltarea economică a întreprinderii**)AIF12060
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziție muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizuale
  Arte plastice (fotografie - videoprocesarea
  computerizată a imaginii)
  AIF18045
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180160
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie și eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea de Istoria și Teoria ArteiArte vizualeConservare și restaurareAIF18025
  Istoria și teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de TeatruTeatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie)AIF180120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)AIF18020
  2Facultatea de FilmCinematografie și media
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate
  media, filmologie)
  AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media (Animație)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF180150
  Sport și performanță motrică (în limba engleză)APIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18075
  Management în sportManagement în sportAPIF18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație PublicăȘtiințe administrativeAdministrație europeanăAIF180150
  Administrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180100
  2Facultatea de Științe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare și Relații PubliceȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150

  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication and
  Emerging Media)
  APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180100
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Istorie și FilologieIstorieArheologieAIF18030
  IstorieAIF18070
  Limbă și literaturăLimba și literatura franceză - Limba și literatura englezăAIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075

  Limba și literatura română -
  Limba și literatura franceză
  AIF18075

  Limbi
  moderne aplicate
  Traducere și interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  2Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18060
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  Contabilitate
  Contabilitate și informatică de
  gestiune
  AIF180100
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  MarketingMarketingAIF18050

  3

  Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
  InformaticăInformaticăAIF180125
  Informatică (în limba engleză)APIF18075
  Ingineria civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060

  Inginerie electronică, telecomunicații
  și tehnologii informaționale
  Electronică aplicatăAIF24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  4Facultatea de Drept și Științe SocialeAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240160
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18050
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar
  APID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva)APID18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAPIF18050
  5Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAPIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24080
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie industrială
  Tehnologia construcțiilor de
  mașini
  AIF240100
  Tehnologia și designul produselor textileAIF24050
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAPIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050

  2

  Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului
  Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060

  Inginerie și management în agricultură
  și dezvoltare rurală
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24060
  3Facultatea de Științe Umaniste și SocialeLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18080
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  MuzicăMuzicăAPIF18015
  4Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF180100
  5
  Facultatea de Teologie Ortodoxă
  "Ilarion V. Felea"
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Științe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba engleză)APIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  7Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180130
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8
  Facultatea de
  Educație Fizică și Sport
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAPIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria mediului
  Ingineria și protecția mediului
  în industrie
  AIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24060

  Inginerie
  chimică
  Inginerie biochimicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria și managementul calitățiiAPIF24075
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075

  Inginerie
  mecanică

  Echipamente pentru procese
  industriale
  AIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
  rurală
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura francezăAIF18050

  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă
  (engleză, franceză)
  AIF18050
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura românăAIF18075

  Limbi
  moderne aplicate
  Traducere și interpretare (engleză, franceză)AIF18040
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18090
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Sport și performanță motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie și motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  4Facultatea de ȘtiințeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF18080
  InformaticăAIFR18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  5Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180200

  Contabilitate și informatică de
  gestiune
  AIFR180100
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18060
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24090
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24090
  Inginerie mecanicăAIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)AIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management IndustrialInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Inginerie industrialăIngineria și managementul calitățiiAIF24060
  Sisteme de producție digitaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Inginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF24090
  Inginerie economică industrialăAIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorȘtiința materialelorAIF24050
  Ingineria biomaterialelorAPIF24060
  Inginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  4Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
  Calculatoare și
  tehnologia informației
  CalculatoareAIF24050
  Tehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240100
  Inginerie electricăElectrotehnicăAIF24060

  Inginerie electrică și
  calculatoare (în limba engleză)
  AIF24060

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
  informaționale
  Electronică aplicatăAIF24050
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF24075
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24060
  5Facultatea de Silvicultură și Exploatări ForestiereInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  SilviculturăCinegeticăAIF240100
  CinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)APIF24030
  7Facultatea de Construcții
  Ingineria
  instalațiilor
  Instalații pentru construcțiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF24030
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentație și TurismIngineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060

  Ingineria produselor
  alimentare
  AIF24060
  Inginerie mecanică
  Mașini și instalații pentru
  agricultură și industrie alimentară
  AIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24075

  Inginerie și
  management

  Inginerie și management în
  industria turismului
  AIF24060
  9Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180100
  Informatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba germană)AIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050

  10

  Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
  Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180100

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  AID18075
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  Contabilitate
  Contabilitate și informatică de
  gestiune
  AIF18075
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  Afaceri internaționaleAIF18075
  Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180100
  PsihologieAID18060
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educație Fizică și Sporturi MontaneEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18080
  Educație fizică și sportivăAIFR18030
  Sport și performanță motricăAIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24025
  MuzicăAIF18020
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18060
  Medicină*1)AIF360150
  15Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - O limba și literatura modernă (franceză, germană) / Limba și literatura românăAIF180150

  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ O limbă și literatură modernă
  (engleză/ franceză/ germană)
  APIF18030
  Limba și literatura romană - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200

  Limba și literatura romană - O limbă și literatură modernă
  (engleză, franceză)
  AID180100

  Limbi
  moderne aplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)AIF18080
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
  16Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240100
  17Facultatea de Sociologie și ComunicareAsistență socialăAsistență socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180100
  Comunicare și relații publiceAIF180100
  Științe ale comunicăriiMedia digitalăAPIF18075
  18Facultatea de Design de Produs și MediuIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF24060

  Inginerie
  mecanică

  Ingineria designului de
  produs (în limba engleză)
  AIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24065
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arhitectură și UrbanismArhitecturăArhitectură*1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240150
  Calculatoare (în limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informațieiAIF240160
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240210
  Automatică și informatică aplicată (în limba engleză)AIF24090

  Automatică și informatică
  aplicată (la Satu Mare)
  AIF24045
  3Facultatea de ConstrucțiiInginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24060
  Căi ferate, drumuri și poduriAIF240130
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF240200
  Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză)AIF24050

  Construcții civile, industriale
  și agricole (la Baia Mare)
  AIF24050
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050

  Inginerie și
  management

  Inginerie și management în
  construcții
  AIF24060
  4Facultatea de Construcții de MașiniInginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia)AIF24070

  Tehnologia construcțiilor de
  mașini (la Satu Mare)
  AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză)AIF24090
  Inginerie și management
  Inginerie economică
  industrială
  AIF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistrița)AIF24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100

  Inginerie economică
  industrială (la Alba Iulia)
  AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)AIF24050
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF240120
  Robotică (în limba engleză)AIF240120
  Robotică (la Bistrița)AIF24060
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia InformațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240120

  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba
  engleză)
  AIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24060
  6Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Electronică de putere și acționări electriceAIF24060
  ElectrotehnicăAIF24060
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Inginerie energeticăManagementul energieiAIF24075
  Inginerie și management
  Inginerie economică în
  domeniul electric, electronic și energetic
  AIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24075
  Inginerie medicală (la Bistrița)AIF24050
  7Facultatea de InstalațiiIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240200
  8Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și Mecanică
  Ingineria
  autovehiculelor
  Autovehicule rutiereAIF240180
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24060
  Inginerie mecanică
  Mașini și instalații pentru
  agricultură și industrie alimentară
  AIF24040
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF24060
  Sisteme și echipamente termiceAIF24050

  Sisteme și echipamente
  termice (la Alba Iulia)
  AIF24050
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24090
  9Facultatea de Ingineria Materialelor și a MediuluiIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24050

  Ingineria procesării
  materialelor (la Zalău)
  AIF24060
  Știința materialelorAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPIF24060
  10Facultatea de Inginerie**
  Calculatoare și
  tehnologia informației
  CalculatoareAIF24050
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24050

  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
  informaționale
  Electronică aplicatăAIF24045
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24045
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24050

  Inginerie
  mecanică

  Echipamente pentru procese
  industriale
  AIF24035
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24030

  Ingineria
  mediului

  Ingineria și protecția mediului
  în industrie
  AIF24050
  Mine, petrol și gazeInginerie minierăAIF24030
  Mecatronică și roboticăRoboticăAPIF24027
  11Facultatea de Litere**Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
  Asistență socialăAsistență socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18025
  Limbă și literaturăLimba și literatura românăAIF18050
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AIF18080

  Limbi moderne
  aplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană)AIF18050
  Studii culturaleEtnologieAIF18030
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAPIF18060

  Științe ale
  educației

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar
  AIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  12Facultatea de Științe**Administrarea afacerilorEconomia firmeiAIF18090
  BiologieBiologieAIF18040
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAPIF18030

  Cibernetică, statistică și informatică
  economică
  Informatică economicăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF18075
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24025
  Ingineria produselor alimentareAIF24050
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAIFR18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18040
  MatematicăAIF18025
  **) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240120
  AgriculturăAID24075
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăAIF24045
  MontanologieAIF24060
  BiologieBiologieAIF18050
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria mediuluiAID24050
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240110
  HorticulturăAID24050
  PeisagisticăAIF240100
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060

  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
  rurală
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAIF24075

  Inginerie și management în
  alimentația publică și agroturism
  AIF24090
  Inginerie și managementInginerie și management în industria turismuluiAIF24060
  SilviculturăSilviculturăAIF240100
  3Facultatea de Zootehnie și BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24040
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24035
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  ZootehniePiscicultură și acvaculturăAIF24045
  ZootehnieAIF240150
  ZootehnieAID24050
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360235
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36045
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)AIF36060
  5Facultatea de Știința și Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentare
  Controlul și expertiza
  produselor alimentare
  AIF24090
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100

  Tehnologia prelucrării
  produselor agricole
  AID24050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180125
  Informatică (în limba germană)APIF18075
  MatematicăMatematicăAIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18025
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)APIF180100
  2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18036
  Fizică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică informaticăAIF18025
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18060
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24020
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
  3Facultatea de Chimie șiChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF18045
  Inginerie ChimicăInginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24045

  Chimia și ingineria substanțelor organice,
  petrochimie și carbochimie (în limba maghiară)
  AIF24030
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiAIF24045

  Ingineria și informatica proceselor chimice și
  biochimice
  AIF24045
  Inginerie biochimicăAIF24045
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24045
  4Facultatea de Biologie și GeologieBiologieBiochimieAIF18075
  BiologieAIF18080
  Biologie (în limba maghiară)AIF18050
  Biologie ambientalăAPIF18030
  GeologieGeologieAIF18040
  Geologie (în limba maghiară)AIF18030
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24050
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18025
  Ecologie și protecția mediului (în limba germană)AIF18015
  Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară)AIF18025

  Științe inginerești
  aplicate
  Biotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)AIF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF18050

  Geografia turismului (la
  Bistrița)
  AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025
  Geografia turismului (la Sighetul Marmației)AIF180100

  Geografia turismului (la
  Zalău)
  AIF18050
  Geografia turismului (în limba germană)APIF18050
  GeografieAIF18080
  Geografie (în limba germană)AIF18020
  Geografie (în limba maghiară)AIF18050
  Hidrologie și meteorologieAIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18030
  6Facultatea de Știința și Ingineria MediuluiIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24030
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF18025
  Știința mediuluiAIF180140
  Știința mediului (în limba maghiară)AIF18040
  Știința mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF18040

  Management și audit de
  mediu
  APIF18050
  7Facultatea de DreptDreptDreptAIF240550
  DreptAID240150
  8Facultatea de LitereLimbă și literaturăFilologie clasicăAIF18050

  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană) /latină/greacă
  veche/ebraică/Literatura universală și comparată
  AIF18040

  Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă
  veche / ebraică / Literatura universală și comparată
  AIF18040

  Limba și literatura finlandeză
  - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura
  universală și comparată
  AIF18030
  Limba și literatura maghiarăAIF18030

  Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză) / Latină/Greacă
  veche/Ebraică/Literatura universală și comparată
  AIF180700

  Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/ latină/greacă veche/ebraică/Literatura
  universală și comparată
  AIF180150

  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și
  literatura chineză
  AIF18030

  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și
  literatura coreeană
  AIF18050

  Limba și literatura ucraineană
  - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală și
  comparată
  AIF18050

  Limbă și literatură japoneză - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă/ norvegiană/finlandeză/ coreeană/chineză/ ucraineană)
  / latină / greacă veche /
  ebraică / Literatura universală și comparată
  AIF18040

  Limba și literatura norvegiană
  - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura
  universală și comparată
  AIF18040

  Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană,
  ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche
  AIF18070

  Limbă și literatură maghiară/ Limbă și literatură română/ Limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) - Literatură universală și comparată (în
  limba maghiară)
  AIF18035
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)AIF180200
  Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18020
  Studii culturale (în limba maghiară)AIF18030
  9Facultatea de Istorie și FilosofieFilosofieFilosofieAIF18075
  FilosofieAID18025
  Filosofie (în limba maghiară)AIF18050
  IstorieArheologieAIF18050
  Arheologie (în limba maghiară)AIF18025
  ArhivisticăAIF18020
  Arhivistică (în limba maghiară)AIF18015
  Istoria arteiAIF18030
  Istoria artei (în limba maghiară)AIF18020
  IstorieAIF180210
  IstorieAID18050
  Istorie (în limba maghiară)AIF18040
  Istorie (în limba maghiară)AID18050

  Relații internaționale
  și studii europene
  Relații internaționale și studii europeneAIF180125
  Relații internaționale și studii europene (în limba maghiară)AIF18040
  Studii culturaleEtnologieAIF18015
  Turism culturalAIF18075
  Turism cultural (în limba maghiară)AIF18040
  Științe ale comunicăriiȘtiințe ale informării și documentăriiAIF18025

  Științe ale informării și
  documentării (în limba maghiară)
  AIF18020
  Studii de securitateStudii de securitateAIF180200
  Studii de securitateAPID18050
  Studii de securitate (în limba engleză)APIF180100
  10Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180150
  Asistență socialăAID180125
  Asistență socială (în limba maghiară)AIF18035
  Asistență socială (în limba maghiară)AID18030
  SociologieAntropologieAIF18050
  Antropologie (în limba maghiară)AIF18025
  Resurse umaneAIF180125
  Resurse umane (în limba maghiară)AIF18030
  SociologieAIF180125
  Sociologie (în limba maghiară)AIF18030
  11Facultatea de Psihologie și Științe ale EducațieiPsihologiePsihologieAIF180350
  PsihologieAID180200
  Psihologie (în limba maghiară)AIF18080
  Psihologie (în limba maghiară)AID180100
  Științe ale educației
  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar
  AIF180100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba
  maghiară)
  AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)AID18050

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba
  maghiară, la Odorheiu Secuiesc)
  AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș)AIF18035

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)
  AIF18025

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (la Năsăud)
  AIF18080
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)AID18050

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (la Sighetu-Marmației)
  AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu-Marmației)AID18050

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (la Târgu Mureș)
  AIF18080

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu
  Mureș)
  AID18075
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană)AIF18050

  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu
  Secuiesc)
  AID18030

  Pedagogia învățământului
  primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)
  AIF18030
  PedagogieAIF18050
  Psihopedagogie specialăAIF18075
  Psihopedagogie specialăAID18050
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară)AIF18065
  12Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF180150

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  AID18075

  Economia comerțului, turismului și serviciilor (în
  limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)
  AIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe)AIF18050

  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu
  Gheorghe)
  AIF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AID18050
  Administrarea afacerilor (în limba germană)APIF180100
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF180240
  Informatică economicăAID180125
  Informatică economică (în limba maghiară)APIF18050
  Statistică și previziune economicăAIF18090
  Contabilitate
  Contabilitate și informatică de
  gestiune
  AIF180250
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180100
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)AIF18050

  Contabilitate și informatică de
  gestiune (în limba franceză)
  AIF18050
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației)AIF18050

  Contabilitate și informatică de
  gestiune (la Sighetu Marmației)
  AID18030
  EconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF18075
  Economie generalăAIF18090
  Economie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180150
  Economie și afaceri internaționaleAID18050

  Economie și afaceri
  internaționale (în limba engleză)
  APIF18050
  FinanțeFinanțe și bănciAIF180240
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF18050
  Finanțe și bănci (în limba maghiară)AIF18075
  ManagementManagementAIF180150
  ManagementAID180100
  Management (în limba engleză)AIF18050
  Management (în limba maghiară)AIF18075

  Management (în limba
  maghiară)
  AID18050
  MarketingMarketingAIF180150
  MarketingAID180100
  Marketing (în limba maghiară)AIF18050
  Marketing (la Sfântu Gheorghe)APIF18025
  13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAIF18075

  Relații internaționale și studii
  europene
  Relații internaționale și studii europeneAIF180375
  Relații internaționale și studii europeneAID180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)AIF180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba germană)AIF180100

  Științe
  administrative
  Administrație europeanăAIF18075
  14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilorAID180150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  Administrarea afacerilor (la Bistrița)AIF18090

  Administrarea afacerilor în
  servicii de ospitalitate
  AIF180100
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAID18050
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)APIF18050
  15Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Administrație publicăAID180100
  Administrație publică(în limba maghiară)APIF18050
  Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18050

  Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu
  Gheorghe)
  AIF18050
  Administrație publică (la Bistrița)AIF180100
  Administrație publică (la Bistrița)AID18050

  Administrație publică (la Satu
  Mare)
  AIF18050
  Administrație publică (la Satu Mare)AID18030
  Administrație publică (la Sfântu Gheorghe)AIF180100

  Servicii și politici de sănătate
  publică (Public Health) (în limba engleză)
  AIF18050
  Leadership în sectorul public (în limba engleză)APIF18050
  Studii de conflictAPIF18050
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180150
  Comunicare și relații publiceAID18075
  Comunicare și relații publice (în limba germană)AIF18050
  Comunicare și relații publice (în limba maghiară)AIF18060
  JurnalismAIF180200
  JurnalismAID18050
  Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
  Jurnalism (în limba germană)AIF18030
  Jurnalism (în limba maghiară)AIF18025
  PublicitateAIF180100
  Media digitalăAPIF18070
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180100
  Științe politiceAID18050
  Științe politice (în limba maghiară)AIF18025
  Științe politice (în limba engleză)AIF18040
  16Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180175
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Educație fizică și sportivă (în limba maghiară)AIF18050
  Educație fizică și sportivă (la Bistrița)AIF18040
  Sport și performanță motricăAIF18070
  Sport și performanță motrică (în limba maghiară)AIF18030
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180100

  Kinetoterapie și motricitate
  specială (în limba maghiară)
  AIF18040
  17Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18040
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18030
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240150
  18Facultatea de Teologie Greco- CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistență socialăAIF18030
  Teologie greco-catolică didacticăAIF18030

  Teologie greco-catolică
  pastorală
  AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AIF24050
  19Facultatea de Teologie ReformatăMuzicăMuzică(în limba maghiară)AIF18025
  TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)AIF18090
  20Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieStudii religioase (în limba maghiară)AIF18030

  Teologie romano-catolică asistență socială (în limba
  maghiară)
  AIF18030
  Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)AIF18050

  Teologie romano-catolică
  pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)
  AIF24025

  21

  Facultatea de Teatru și Film
  Cinematografi e și media
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală:
  scenaristică, publicitate, media)
  AIF18030

  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate,
  media) (în limba maghiară)
  AIF18025
  FilmologieAIF18015
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18030
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)AIF18015
  Artele spectacolului (regie)AIF18010

  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural,
  în limba maghiară)
  AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)AIF18015
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF180100
  Medicină*1)AIF360550
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360200
  Medicină (în limba franceză)*1)AIF360180
  Radiologie și imagisticăAIF18050
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*1)AIF360100
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)AIF36050
  Medicină dentară (în limba franceză)*1)AIF36050
  Tehnică DentarăAIF18050
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*1)AIF300165
  Farmacie (în limba engleză)*1)AIF30040
  Farmacie (în limba franceză)*1)AIF30080
  Nutriție și dieteticăAIF18050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Interpretare Muzicală
  MuzicăArtele spectacolului muzicalAIF24012
  Interpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - cantoAID24050
  Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț)AIF2408
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24075
  Interpretare muzicală - instrumenteAID24050

  Interpretare muzicală -
  instrumente (la Piatra Neamț)
  AIF2408
  2Facultatea TeoreticăMuzicăCompoziție muzicalăAIF2406
  DirijatAIF24011
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  Muzică (în limba engleză)APIF18030
  MuzicăAID18050
  Muzică (la Piatra Neamț)AIF18015
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare provizorie
  (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18050
  Arte plastice (grafică)AIF18061
  Arte plastice (pictură)AIF18025
  Arte plastice (sculptură)AIF18020
  Conservare și restaurareAIF18015
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAPIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArte textile - design textilAIF18030
  Ceramică - sticlă - metalAIF18020
  DesignAIF18050
  Modă - design vestimentarAIF18035
  Istoria și teoria arteiAPIF18030
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A
  Acreditare (A)/
  Autorizare de funcționare
  provizorie (AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați

  1

  Facultatea de Litere
  Limbă și literatură
  Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă
  (italiană/ engleză/ germană/ turcă)
  APIF18030

  Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italia
  nă)
  AIF180120
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană)AIFR18075

  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă
  (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
  AIF18090
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18040
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  MuzicăMuzică religioasăAIF18040
  3Facultatea de Istorie și Științe PoliticeIstorieIstorieAIF18035

  Relații internaționale și studii
  europene
  Relații internaționale și studii europeneAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF18050
  4Facultatea de Drept și Științe AdministrativeDreptDreptAIF240200
  DreptAIFR24075
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Administrație publicăAIFR18050
  Asistență managerială și administrativăAIF18050
  Poliție localăAIF18060
  5Facultatea de Științe ale Naturii și Științe AgricoleAgronomieAgriculturăAIF24040
  AgriculturăAIFR24075
  BiologieBiologieAIF18050
  GeografieGeografia turismuluiAIF180130
  GeografieAIF18050
  HorticulturăHorticulturăAIF24040
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18075
  6Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18070
  Educație fizică și sportivăAIFR18050
  Sport și performanță motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18060
  7Facultatea de Științe Aplicate și InginerieChimieChimieAIF18050
  Chimie medicalăAPIF18030
  Inginerie chimicăChimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Prelucrarea petrolului și petrochimieAIF24060

  Științe inginerești
  aplicate
  Fizică tehnologicăAIF24030
  8Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18060
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF18075

  9

  Facultatea de Științe Economice
  Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18090
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18090

  Economia comerțului,
  turismului și serviciilor
  AID18050
  Economia firmeiAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18050
  Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleAIF18090
  Afaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18090
  Finanțe și bănciAID18050
  ManagementManagementAIF180100
  MarketingMarketingAIF18090
  10Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF24030
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18090
  Medicină*1)AIF360225
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360125
  11Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*1)AIF36050
  Tehnică DentarăAIF18050
  12Facultatea de FarmacieSănătateAsistență de farmacieAIF18050
  Farmacie*1)AIF300100
  13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și MaritimăArhitectură navalăSisteme și echipamente navaleAIF24075
  Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24060
  Autovehicule rutiereAIFR24075
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24037
  Inginerie industrialăIngineria sudăriiAIF24040

  Inginerie
  mecanică

  Instalații și echipamente
  portuare și marine
  AIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Inginerie economică în domeniul mecanic