ORDIN nr. 1.134 din 13 ianuarie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste
(actualizat până la data de 10 iulie 2008*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 519 din 30 iunie 2008.
  Având în vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Regulamentului nr. 950/1999 privind activităţile de prevenire a incendiilor şi de intervenţie a pompierilor militari se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Alexandru Mircea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 ianuarie 2006.
  Nr. 1.134.


  Anexă

  REGULAMENT 13/01/2006