ORDIN nr. 3.771 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
  În considerarea prevederilor art. II alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă organigrama Institutului Național al Patrimoniului, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu


  București, 20 septembrie 2016.
  Nr. 3.771.

  ANEXA Nr. 1

  REGULAMENT 20/09/2016


  ANEXA Nr. 2

  (la 25-08-2017, ANEXA Nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.526 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 25 august 2017 )

  ----