LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 15 decembrie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se instituie ziua de 30 mai ca Ziua limbii și teatrului idiș.


  Articolul 2
  (1) Ziua limbii și teatrului idiș poate fi organizată de către autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin organizarea și/sau participarea la programe și manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific, consacrate promovării limbii și teatrului idiș.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocațiilor bugetare aprobate.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 13 decembrie 2017.
  Nr. 253.
  -----