PROTOCOL din 29 ianuarie 1979
de modificare a articolului 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1958
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 17 octombrie 1980  Guvernele Republicii Socialiste România, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Populare Ungare şi Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
  în dorinţa de a adinci în continuare colaborarea în domeniul folosirii rationale şi dezvoltării rezervelor de peste în fluviul Dunarea,
  avînd în vedere necesitatea cooperării în continuare în scopul sporirii intensive a producţiei de peste şi pentru reglementarea pescuitului,
  considerind ca, pe baza Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1958, colaborarea lor în aceste domenii se desfăşoară în bune condiţii,
  au hotărît sa încheie prezentul protocol de modificare a articolului 17 al convenţiei şi, în acest scop, au numit pe împuterniciţii lor:
  guvernul Republicii Socialiste România, pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România,
  guvernul Republicii Populare Bulgaria, pe Petar Danailov, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România,
  guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace pe Lumir Hanak, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România,
  guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pe Trifun Nicolic, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în Republica Socialistă România,
  guvernul Republicii Populare Ungare, pe Sandor Rajnai, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Ungare în Republica Socialistă România,
  guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe Vasili Ivanovici Drozdenko, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România, care, după prezentarea deplinelor puteri, găsite în buna şi cuvenită forma, au convenit asupra următoarelor:

  Articolul 1

  Articolul 17 al Convenţiei privind pescuitul în apele Dunării, întocmită la Bucureşti la 29 ianuarie 1953, va avea următoarea redactare:
  "Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 5 ani şi se va prelungi automat, pe noi perioade de cîte 5 ani, pentru părţile contractante care, cu 6 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate, nu au comunicat în scris guvernului Republicii Socialiste România intenţia lor de a o denunta."


  Articolul 2

  Prezentul protocol va fi supus ratificării şi va intra în vigoare în ziua depunerii ultimului instrument de ratificare guvernului Republicii Socialiste România.
  Prezentul protocol se va aplica cu titlu provizoriu de la data semnării sale.
  Întocmit la Bucureşti la 29 iunie 1979, într-un singur exemplar original în limbile română, bulgara, ceha, sirbo-croată, ungara şi rusa, toate textele avînd aceeaşi valabilitate.
  Pentru guvernul
  Republicii Socialiste România,
  Vasile Caliga
  Pentru guvernul
  Republicii Socialiste Cehoslovace,
  Lumir Hanak
  Pentru guvernul
  Republicii Populare Ungare,
  Sandor Rajnai
  Pentru guvernul
  Republicii Populare Bulgaria,
  Petar Danailov
  Pentru guvernul
  Republicii Socialiste Federative
  Iugoslavia,
  Trifun Nikolic
  Pentru guvernul
  Uniunii Republicilor Sovietice
  Socialiste,
  Vasili Ivanovici Drozdenko
  ----