ORDIN nr. 762/1.992/2007pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Nr. 762 din 31 august 2007
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007
  În temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (la 29-02-2008, Art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 124 din 21 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008. )


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu


  Anexă

  CRITERII
  medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap