LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002
pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002



  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. La articolul 6 litera C, punctul III va avea următorul cuprins:
  "III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945."
  2. La articolul 11 alineatul (2) punctul V, poziţia 3 va avea următorul cuprins:
  "3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, fără clase."
  3. La articolul 31, punctul 17 va avea următorul cuprins:
  "17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945;"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  ────────────────────