PRECIZĂRI nr. 78636 din 10 noiembrie 1993
privind modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1991
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 noiembrie 1993  În legătură cu modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de protocol şi la cheltuielile de delegare-detaşare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 412/1991, se precizează următoarele:
  I. Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

  Capitolul 1 Organizarea de mese şi cocteiluri

  1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în ţara a unor persoane din străinătate, în limita următoarelor sume:
  a) 8.900 lei de persoana pentru cele oferite de către miniştri, secretari de stat - şefi de departamente şi asimilaţii acestora -, prefectii judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primării municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice;
  b) 6.700 lei de persoana pentru cele oferite de subsecretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, adjuncţi ai prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi ai Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ, primării sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor, directorii generali şi directorii din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.
  În situaţii neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:
  - cu până la 20%, cu aprobarea ministrului de stat coordonator, pentru cele de la lit. a);
  - cu până la 10%, cu aprobarea ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarului general al Capitalei, pentru cele de la lit. b).
  2. Cocteiluri pot fi organizate, în situaţiile în care se impun astfel de manifestări, de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, în limita a cel mult 2.120 lei de persoana, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.


  Capitolul 2 Invitarea în ţara noastră a unor delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române 1. Invitarea în România a unor delegaţii sau persoane străine de către ministere, instituţii şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, consilii judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti se face cu aprobarea ministrilor de stat, ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti.

  A. Cheltuieli zilnice de masa:
  a) până la 13.500 de lei de persoana pe zi pentru delegatiile conduse de miniştri, din care fac parte personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, ziarişti, corespondenti de presa, radioteleviziune, precum şi pentru invitaţii ministrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice;
  b) până la 10.800 lei de persoana pe zi pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, adjunctilor prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ai Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, viceprimarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor;
  c) până la 8.900 lei de persoana pe zi pentru invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere.
  B. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobată:
  Cazarea invitaţilor la nivel de miniştri se va asigura în hoteluri de 3 şi 4 stele, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de 2 stele. Se va avea în vedere folosirea cu prioritate a posibilităţilor de cazare proprii ale instituţiei respective, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităţilor de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniştri şi asimilaţii acestora.
  C. Alte cheltuieli:
  Se mai suporta, după caz, cheltuieli pentru:
  - cafele, ape minerale sau sucuri în timpul tratativelor sau şedinţelor de lucru; atunci când acestea sunt prelungite, se pot oferi şi gustari, în limita sumei de 900 lei de persoana pe zi;
  - cadouri în limita sumei maxime de 33.600 lei pentru o delegaţie.


  Capitolul 4 Cheltuieli pentru insotitori

  Soferii care se deplaseaza cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva, de cazare, potrivit reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, beneficiază de cheltuieli pentru masa, în limita unei sume stabilite cu anticipatie de conducătorul instituţiei, de până la 1.800 lei de persoana pe zi. În perioada respectiva, aceştia nu beneficiază de indemnizaţie de delegare.


  Capitolul 6 Alte prevederi

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti pot constitui un fond la dispoziţia conducătorilor acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 2.500 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol şi poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 350 lei de invitat pe zi.
  La nivelul instituţiilor de învăţământ superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziţia rectorului, în limita a 2.120 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 300 lei de invitat pe zi.
  II. Cuantumul cheltuielilor de delegare-detaşare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 412/1991, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Indemnizaţia de delegare-detaşare pentru personalul din cadrul instituţiilor publice, care se deplaseaza în alte localităţi în interesul serviciului potrivit legii, este de 1.500 lei pe zi.
  2. În cazul în care delegarea sau detasarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, personalul instituţiilor publice, delegat sau detaşat, primeşte pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei prevăzute la pct. 1, o indemnizaţie de 20.150 lei. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile care depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.
  3. În cazul în care cazarea personalului aflat în delegaţie nu poate fi asigurata în hoteluri sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, deconectarea cheltuielilor de cazare se face în limita sumei de 350 lei pentru fiecare noapte.
  III. Celelalte dispoziţii cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 552/ 1991 şi în Hotărârea Guvernului nr. 412/1991 rămân nemodificate.
  IV. Aplicarea noilor cuantumuri stabilite prin prezentele precizări se face începând cu data publicării lor în Monitorul Oficial al României.
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat