HOTĂRÂRE nr. 731 din 4 iulie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009
  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.669/2008 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor
  de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)