ORDIN nr. 876 din 20 decembrie 2004
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2005  În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, aprobată prin Legea nr. 569/2004,
  în temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Speranţa Maria Ianculescu
  Bucureşti, 20 decembrie 2004.
  Nr. 876.


  Anexă

  PROCEDURA 20/12/2004