ORDIN nr. 2.011 din 26 iulie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare impact, controlul poluării și schimbări climatice nr. DGEICPSC/94.602 din 1 iulie 2022,
  ținând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) și ale art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,
  în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1324 din 31 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2018-2021, prin intermediul stațiilor automate care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.
  2. La anexa nr. 1, după rândul „Municipiul Suceava, județul Suceava“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins:

  Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

   

  v

   

   

  Primarul municipiului
  3. La anexa nr. 2 subtitlul „Zona (delimitarea administrativă a județului)“ rândul „Mureș“, coloana nr. 3 „Particule în suspensie (PM10)“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  v (cu excepția municipiului Târgu Mureș)


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 26 iulie 2022.
  Nr. 2.011.
  -----