ORDIN nr. 1.399 din 7 decembrie 2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.014 din 6.12.2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 52.377/2017, nr. 63.640/2017, nr. 63.641/2017 și nr. 64.028/2017,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, punctele 2, 11, 25, 44 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal:– dr. Dorina Tacu;– dr. Cristina Alina Bucșa;– dr. Corina Țincu.
  ...............................................................................................11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: – dr. Marius Gazdac.
  ...............................................................................................25. Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:– dr. Ciprian Constantin Puha.
  ...............................................................................................44. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca:– biol. Stela Surd.45. Fertigyn - S.R.L. Iași:– dna Andra Sabina Neculai-Văleanu.
  2. În anexa nr. 1, după punctul 57 se introduc trei noi puncte, punctele 58, 59 și 60, cu următorul cuprins:58. Pelican Impex - S.R.L. Oradea:– dr. Marius Chirea.59. I-Med Optogyn - S.R.L. Sibiu:– dr. Iulian Florin Ispășoiu.60. Centrul Medical Medicum - S.R.L. București:– dr. Gianina Brașoveanu.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 7 decembrie 2017.
  Nr. 1.399.
  -----