ORDIN nr. 275 din 13 aprilie 2021pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021
  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. (f) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediția 2/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 8 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 879/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode și echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediția 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.121/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu combustibili de aviație pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediția 01/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 11 noiembrie 2009, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă

  București, 13 aprilie 2021.
  Nr. 275.

  ANEXĂ

  REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
  privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH