ORDIN nr. 965 din 8 noiembrie 2016
pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016  Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016, de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE şi 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2016,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
  văzând Referatul de aprobare nr. 309.514 din 28 octombrie 2016, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. a), după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  2. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. b), după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3a, cu următorul cuprins:
  "3a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  3. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. c), după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  4. La anexa nr. 5 secţiunea A, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
  "- numărul de ordine atribuit oficial."
  5. La anexa nr. 5 secţiunea B, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
  "- numărul de ordine atribuit oficial."


  Articolul II

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. a), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. numărul de ordine atribuit oficial;"
  2. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. numărul de ordine atribuit oficial;"
  3. La anexa nr. 5 secţiunea A, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
  "- numărul de ordine atribuit oficial;"
  4. La anexa nr. 5 secţiunea C, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
  "- numărul de ordine atribuit oficial;"


  Articolul III

  Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 3 secţiunea A pct. I, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  2. La anexa nr. 4 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  3. La anexa nr. 4 secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit oficial.


  Articolul IV

  Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 4 secţiunea A pct. I, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  2. La anexa nr. 5 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial."
  3. La anexa nr. 5 secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial."


  Articolul V

  La anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea A, după punctul 2 se adaugă un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial;"


  Articolul VI

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. a), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:
  "2a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  2. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3a, cu următorul cuprins:
  "3a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  3. La anexa nr. 5 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit oficial."
  4. La anexa nr. 5, secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:
  "1a. Numărul de ordine atribuit oficial."


  Articolul VII

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 aprilie 2017.


  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Bucureşti, 8 noiembrie 2016.
  Nr. 965.
  -----