ORDIN nr. 2.202 din 11 decembrie 2020privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției evaluare impact și controlul poluării nr. 120.478 din 14.10.2020,
  ținând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) și art. 42 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,
  în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează plan de calitate a aerului sau, după caz, plan integrat de calitate a aerului, iar unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează plan de menținere a calității aerului.


  Articolul 4

  Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2018-2021, prin intermediul stațiilor automate care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.
  (la 05-08-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.011 din 26 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 05 august 2022 )


  Articolul 5

  Măsurile din planurile/planurile integrate de calitate a aerului și din planurile de menținere a calității aerului, demarate ca urmare a încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zone și aglomerări realizate conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se implementează pe toată perioada pentru care au fost asumate.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet

  București, 11 decembrie 2020.
  Nr. 2.202.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării
  în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări


  Aglomerare/Zona

  Poluanți

  Responsabil elaborare plan/ plan integrat de calitate a aerului

  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX)

  Particule în suspensie (PM10)

  Particule în suspensie (PM2,5)

  Benzen (C6H6)

  Municipiul București

  v

  v

  v

  v

  Primarul general al municipiului

  Municipiul Bacău

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Brăila

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Brașov

  v

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Constanța

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Cluj-Napoca

  v

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Craiova

  v

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Galați

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Iași

  v

  v

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Pitești

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Ploiești

  v

  v

  v

  Comisia tehnică coordonată de consiliul județean

  Municipiul Timișoara

  v

  v

  Primarul municipiului

  Orașul Măgurele, județul Ilfov

  v

  Primăria orașului

  Comuna Brazi, județul Prahova

  v

  v

  Consiliul Județean Prahova

  Municipiul Deva, județul Hunedoara

  v

  Primarul municipiului

  Orașul Rovinari, județul Gorj

  *v

  Primarul orașului

  Municipiul Sebeș, județul Alba

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Suceava, județul Suceava

  v

  Primarul municipiului

  Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș


  v  Primarul municipiului

  Comuna Holboca, comuna Ungheni, județul Iași

  v

  Comisia tehnică coordonată de consiliul județean

  (la 05-08-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.011 din 26 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 05 august 2022 )


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită
  în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări


  Aglomerare/Zona

  Poluanți

  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX)

  Particule în suspensie (PM10)

  Particule în suspensie (PM2,5)

  Benzen (C6H6)

  Nichel (Ni)

  Dioxid de sulf (SO2)

  Monoxid de carbon (CO)

  Plumb (Pb)

  Arsen (As)

  Cadmiu (Cd)

  Aglomerare

  Municipiul Bacău

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Baia Mare

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Brașov

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Brăila

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul București

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Cluj-Napoca

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Constanța

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Craiova

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Galați

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Iași

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Pitești

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Ploiești

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Municipiul Timișoara

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Zona (delimitarea administrativă a județului)

  Alba

  v

  v (cu excepția municipiului Sebeș)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Arad

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Argeș

  v

  v (cu excepția municipiului Pitești)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bacău

  v (cu excepția municipiului Bacău)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bihor

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bistrița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Botoșani

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Brașov

  v (cu excepția municipiului Brașov)

  v (cu excepția municipiului Brașov)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Brăila

  v (cu excepția municipiului Brăila)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Buzău

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Caraș-Severin

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Călărași

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Cluj

  v (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)

  v (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Constanța

  v (cu excepția municipiului Constanța)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Covasna

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Dâmbovița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Dolj

  v (cu excepția municipiului Craiova)

  v (cu excepția municipiului Craiova)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Galați

  v (cu excepția municipiului Galați)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Giurgiu

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Gorj

  v

  *v (cu excepția orașului Rovinari)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Harghita

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Hunedoara

  v (cu excepția municipiului Deva)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Ialomița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Iași

  v (cu excepția municipiului Iași)

  v (cu excepția municipiului Iași și comunelor Holboca și Ungheni)

  v (cu excepția municipiului Iași)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Ilfov

  v

  v (cu excepția orașului Măgurele)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Maramureș

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Mehedinți

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Mureș

  v

  v (cu excepția municipiului Târgu Mureș)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Neamț

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Olt

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Prahova

  v (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)

  v (cu excepția municipiului Ploiești)

  v

  v (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Satu Mare

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Sălaj

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Sibiu

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Suceava

  v

  v (cu excepția municipiului Suceava)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Teleorman

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Timiș

  v (cu excepția municipiului Timișoara)

  v (cu excepția municipiului Timișoara)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Tulcea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vaslui

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vâlcea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vrancea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  (la 05-08-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.011 din 26 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 05 august 2022 )