ORDIN nr. 762/1.992/2007pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Nr. 762 din 31 august 2007
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007
  În temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 124 din 21 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu


  Anexă

  CRITERII
  medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap