PROTOCOL ADITIONAL*) din 17 martie 1978
la Convenţia Europeana de asistenţa judiciara în materie penala
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 21 decembrie 1998  ------------ Notă *) Traducere.
  Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
  în dorinţa de a facilita aplicarea în materie de infractiuni fiscale a Convenţiei europene de asistenţa judiciara în materie penala, deschisa pentru semnare la Strasbourg la 20 aprilie 1959, denumita în continuare convenţie,
  considerand, de asemenea, ca este de dorit completarea numitei conventii şi în alte privinte,
  au convenit după cum urmeaza:
  Titlul I

  Articolul 1

  Părţile contractante nu vor exercita dreptul prevăzut la art. 2 a) din convenţie de a refuza asistenţa judiciara, pentru singurul motiv ca cererea se referă la o infractiune pe care partea solicitata o considera o infractiune fiscala.


  Articolul 2

  1. În cazul în care o parte contractantă şi-a rezervat dreptul de a supune indeplinirea comisiilor rogatorii în scopul perchezitiei sau al sechestrului de bunuri condiţiei ca infractiunea care motiveaza comisia rogatorie să fie sanctionabila conform legii părţii solicitante şi a părţii solicitate, aceasta condiţie va fi indeplinita, în ceea ce priveste infractiunile fiscale, dacă infractiunea este sanctionabila conform legii părţii solicitante şi corespunde unei infractiuni de aceeasi natura conform legii părţii solicitate.
  2. Cererea nu va putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia părţii solicitate nu impune acelasi tip de taxe sau impozite ori nu contine acelasi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, de vama şi de schimb valutar ca legislatia părţii solicitante.

  Titlul II

  Articolul 3

  Convenţia se va aplica, de asemenea:
  a) notificarii actelor privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi sau plata cheltuielilor de procedura;
  b) masurilor referitoare la suspendarea pronuntarii unei pedepse sau a executarii sale, la liberarea condiţionată, la amanarea începerii executarii pedepsei sau la intreruperea executarii sale.

  Titlul III

  Articolul 4

  Articolul 22 din convenţie se completeaza cu textul următor, articolul 22 original al convenţiei constituind paragraful 1, iar dispozitiile de mai jos, paragraful 2:
  "2. În plus, orice parte contractantă care a dat informaţiile prevăzute mai sus va transmite părţii interesate, la cererea acesteia, în cazuri speciale, copie de pe hotărârile şi masurile respective, precum şi orice alta informatie referitoare la acestea, pentru a-i permite sa examineze dacă ele necesita măsuri pe plan intern. Aceasta comunicare se va face între ministerele de justiţie interesate."

  Titlul IV

  Articolul 5

  1. Prezentul protocol este deschis spre semnare de către statele membre ale Consiliului Europei care au semnat convenţia. Protocolul va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.
  2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
  3. Protocolul va intra în vigoare, faţă de orice stat semnatar care îl va ratifica, îl va accepta sau îl va aproba ulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
  4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără sa fi ratificat simultan sau anterior convenţia.


  Articolul 6

  1. Orice stat care a aderat la convenţie poate adera la prezentul protocol după intrarea în vigoare a acestuia.
  2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe lângă secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare, care va produce efecte după 90 de zile de la data depunerii.


  Articolul 7

  1. Orice stat poate, în momentul semnarii sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezentul protocol.
  2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, sa extinda aplicarea prezentului protocol, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, oricărui alt teritoriu desemnat în declaratie, caruia îi asigura relatiile internationale sau pentru care este abilitat sa stipuleze.
  3. Orice declaratie facuta în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasa, cu privire la orice teritoriu desemnat în aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general al Consiliului Europei.


  Articolul 8

  1. Rezervele formulate de către o parte contractantă privind o dispoziţie a convenţiei se vor aplica deopotriva prezentului protocol, în afară de cazul în care aceasta parte nu exprima intentia contrara în momentul semnarii sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. În acelasi fel se va proceda pentru declaratiile facute în temeiul art. 24 din convenţie.
  2. Orice stat poate, în momentul semnarii sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa declare ca îşi rezerva dreptul:
  a) de a nu accepta titlul I sau de a-l accepta numai în ceea ce priveste anumite infractiuni sau categorii de infractiuni vizate la art. 1 ori de a nu îndeplini comisiile rogatorii în scopul perchezitiei sau sechestrului de bunuri în materie de infractiuni fiscale;
  b) de a nu accepta titlul II;
  c) de a nu accepta titlul III.
  3. Orice parte contractantă care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului precedent poate să o retraga pe calea unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, care va produce efecte de la data primirii sale.
  4. O parte contractantă care a formulat o rezervă la prezentul protocol, cu privire la o dispoziţie a convenţiei, sau care a formulat o rezervă privitoare la o dispoziţie a prezentului protocol nu poate pretinde ca aceasta dispoziţie să fie aplicata de către o altă parte contractantă; totusi, dacă rezerva este parţială sau condiţionala, ea poate pretinde aplicarea acestei dispozitii în măsura în care a acceptat-o.
  5. Nici o alta rezerva nu este admisa la dispozitiile prezentului protocol.


  Articolul 9

  Dispozitiile prezentului protocol nu se opun regulilor detaliate continute în acordurile bilaterale sau multilaterale incheiate între părţile contractante în aplicarea art. 26 paragraful 3 al convenţiei.


  Articolul 10

  Comitetul European pentru Problemele Criminale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentului protocol şi va inlesni, pe cat posibil, reglementarea amiabila a oricarei dificultati la care ar da loc executarea protocolului.


  Articolul 11

  1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveste, sa denunte prezentul protocol printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
  2. Denuntarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general al Consiliului Europei.
  3. Denuntarea convenţiei atrage în mod automat denuntarea prezentului protocol.


  Articolul 12

  Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la convenţie:
  a) orice semnare a prezentului protocol;
  b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
  c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol în conformitate cu art. 5 şi 6;
  d) orice declaratie primita în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale art. 7;
  e) orice declaratie primita în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 8;
  f) orice rezerva formulata în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 8;
  g) retragerea oricarei rezerve facute în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 3 al art. 8;
  h) orice notificare primita în aplicarea dispoziţiilor art. 11 şi data de la care denuntarea va produce efecte.
  Drept pentru care, subsemnatii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul protocol.
  Adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, în limbile franceza şi engleza, ambele texte având aceeasi valoare într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică o copie certificata pentru conformitate de pe protocol fiecarui stat semnatar şi celor care au aderat la acesta.
  ----------