ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 134 din 5 octombrie 2022privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 octombrie 2022
  În contextul crizei energetice pe care o traversează Europa, precum și al perspectivelor pe termen scurt și mediu, se constată o serie de creșteri artificiale ale prețurilor la lemnul de foc și la produsele derivate pentru încălzire.
  în România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc sau cu produse derivate din lemn, în contextul în care în mediul rural numărul de gospodării în care se utilizează lemnul de foc drept mijloc de încălzire este de peste 2,5 milioane de gospodării și constituie 85% din gospodăriile înregistrate în mediul rural, gospodării din mediul rural cu venituri sub media națională.
  Având în vedere faptul că încălzirea populației reprezintă o necesitate de viață, care impune instituirea unor măsuri de protecție socială, pentru siguranța și sănătatea publică, respectiv asigurarea garanției respectării dreptului la viață atunci când categorii întregi de cetățeni riscă să fie afectați de creșteri de preț nejustificate, a materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, statul are datoria și obligația să intervină și să blocheze posibilitatea apariției unor astfel de situații.
  De asemenea, ținând cont de decalajul înregistrat între veniturile populației față de media înregistrată în Uniunea Europeană și având în vedere că acestea se situează sub media înregistrată în Uniunea Europeană, nivelul de trai ajustat după prețurile practicate la nivel național fiind de 72% față de media din Uniunea Europeană,
  întrucât pentru administratorii sau deținătorii de fond forestier și pentru producătorii de lemn de foc sau masă lemnoasă cu destinația lemn de foc, produsul este unul secundar, iar costurile de producție constând în fracția aferentă de costuri legate de serviciile silvice din anul de producție și de costurile de recoltare nu sunt semnificative și permit acestora să comercializeze lemnul de foc sau masă lemnoasă cu destinația lemn de foc la prețuri cuprinse între 60 lei/mc și 543 lei/mc, însă în prezent, în rețelele de bricolaj sau la revânzători au fost înregistrate prețuri care depășesc 700 lei/mc,
  luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul comercializării masei lemnoase să fie descurajați a apela la practici incorecte,
  ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a comercializării lemnului de foc și a produselor derivate pentru încălzire și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori finali,
  în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Prețurile finale facturate se plafonează la maximum 400 lei/mc cu TVA inclus pentru următoarele sortimente de materiale lemnoase, necesare pentru încălzire în sezonul rece:
  a) lemn de foc;
  b) resturi de lemn;
  c) tocătură provenită din lemn;
  d) rumeguș.
  (2) Prețurile finale facturate se plafonează la maximum 1.500 lei/ tonă, cu TVA inclus, pentru brichetele din lemn, și la maximum 2.000 lei/tonă, cu TVA inclus, pentru peleții din lemn. (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică consumatorilor finali, respectiv persoanelor fizice și următoarelor entități: unităților de învățământ publice și private, furnizorilor de servicii sociale, unităților de interes local, unităților de cult și unităților administrativ-teritoriale, precum și unităților din subordinea acestora.


  Articolul 2

  Măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31 martie 2023.


  Articolul 3
  (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 1 și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, și de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, în acord cu atribuțiile și domeniul de competență al fiecărei instituții.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Toate contractele încheiate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor derula potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.


  Articolul 5

  Dispozițiile art. 3 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 5 octombrie 2022.
  Nr. 134.