LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 (*actualizata*)
privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti
(actualizata până la data de 1 februarie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 3 din 17 ianuarie 2007.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta lege se acordă gratuit, pentru fiecare copil nou-nascut, un trusou care să cuprindă haine, lenjerie şi produse pentru ingrijire, în cuantum de 150 lei.
  (2) Trusoul pentru nou-nascuti se acordă o singură dată de către autorităţile administraţiei publice locale, la ieşirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de nastere.
  (3) Valoarea în lei a trusoului prevăzută la alin. (1) se actualizeaza şi se indexeaza anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.


  Articolul 2

  Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege se asigura prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 3 din 17 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2007.


  Articolul 3

  (1) Produsele, transportul şi distributia acestora se contracteaza de către autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizează şi evalueaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
  (3) Primarii au obligaţia sa comunice, semestrial, până la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, Autorităţii Naţionale pentru protectia Drepturilor Copilului date privind numărul copiilor beneficiari şi sumele platite cu acest titlu.


  Articolul 4

  Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz.


  Articolul 5

  În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  --------------

  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 19 decembrie 2006.
  Nr. 482.
  --------