HOTĂRÂRE nr. 216 din 7 martie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Ministerul Administraţiei Publice vor urmări modul de aplicare a prezentelor norme metodologice.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1

  NORMA 07/03/2002