HOTĂRÂRE nr. 527 din 4 septembrie 1992de reorganizare a unor instituții publice subordonate Ministerului Culturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 septembrie 1992
    Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Guvernul României hotărăște:

    Articolul 1

    Teatrul "Urmuz" se reorganizează, avînd ca obiect de activitate realizarea de experimente și evenimente teatrale de interes național, sub denumirea "Teatrul de proiecte culturale - Teatrum Mundi", instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. M. Eminescu nr. 69, sector 2, ale carei cheltuieli de funcționare și investiții se finanțează din veniturile extrabugetare și subvențiile acordate de la bugetul de stat.


    Articolul 2

    Ansamblul artistic al tineretului din România, instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. Guttemberg nr. 19, sector 5, avînd ca obiect de activitate organizarea de spectacole și turnee artistice, pentru toate genurile artistice, precum și acordarea de asistență de specialitate pentru toate formațiile artistice de tineret din țară, își modifică denumirea în "Centrul de cultura - Tinerimea română", fiind finanțat din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul de stat.


    Articolul 3

    Teatrul de operetă își completează denumirea în "Teatrul de Operetă "Ion Dacian", cu menținerea susrelor de finanțare și avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole lirice în genul operetă, muzical și comedii muzicale.


    Articolul 4

    Agenția română pentru protejarea drepturilor de autor este instituție publică subordonată Ministerului Culturii, finanțată integral de la bugetul de stat, cu sediul în Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, București și avînd ca obiect de activitate aplicarea în România a legislației privind dreptul de autor, elaborarea normelor date în executarea acesteia, abilitarea organismelor de gestiune colectivă care funcționează în condițiile legii, precum și reprezentarea României în relațiile internaționale privind dreptul de autor.


    Articolul 5

    Abrogat.
    (la 31-07-2023, Articolul 5 a fost abrogat de Litera a), Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 31 iulie 2023 )


    Articolul 5^1

    Abrogat.
    (la 31-07-2023, Articolul 5^1 a fost abrogat de Litera a), Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 31 iulie 2023 )


    Articolul 5^2

    Abrogat.
    (la 31-07-2023, Articolul 5^2 a fost abrogat de Litera a), Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 638 din 27 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 31 iulie 2023 )


    Articolul 6

    Teatrul "Excelsior", instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. Academiei nr. 28, sector 1, avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole pentru copii și tineret, se finanțează din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul de stat.


    Articolul 7

    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Culturii, împreuna cu Ministerul Economiei și Finanțelor, va prezenta propuneri pentru reglementarea de principiu a finanțării unităților de cultura din subordinea consiliilor locale, a consiliilor județene și al municipiului București.


    Articolul 8

    Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    PRIM-MINISTRU
    THEODOR STOLOJAN
    Contrasemnează:
    ─────────────
    Ministrul culturii,
    Ludovic Spiess
    Ministrul economiei și finanțelor,
    George Danielescu
    Ministrul bugetului, veniturilor statului
    și controlului financiar,
    Florian Bearcea

    București, 4 septembrie 1992.
    Nr. 527.
    --------------