ORDIN nr. 460 din 7 septembrie 1971
privind aprobarea instrucţiunilor pentru stabilirea locurilor de muncă sau profesiilor, la care unităţile sunt obligate sa acorde în mod gratuit angajaţilor materiale igienico-sanitare, în vederea prevenirii imbolnavirilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • 1. Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea locurilor de muncă sau profesiilor, la care unităţile sunt obligate sa acorde în mod gratuit angajaţilor materiale igienico-sanitare, în vederea prevenirii imbolnavirilor profesionale, şi tabelul-anexa, care fac parte integrantă din prezentul Ordin.
  2. Prevederile cuprinse în Instrucţiunile şi tabelul-anexa se aplică cu începere de la 1.I.1972, data la care Instrucţiunile nr. 11/3720 din 22.XII.1960 şi Ordinul nr. 811 din 14.VIII.1962, se abroga.
  3. Direcţia Igienei şi Medicinii Preventive va aduce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.
  INSTRUCŢIUNI
  pentru stabilirea locurilor de muncă sau profesiilor la care unităţile sunt obligate sa acorde gratuit angajaţilor, materiale igienico-sanitare, în vederea prevenirii imbolnavirilor profesionale
  1. Pentru prevenirea unor boli profesionale îndeosebi a dermatozelor profesionale, a bolilor profesionale provocate de pătrunderea prin piele a substanţelor toxice sau a unor maladii profesionale infecto-contagioase, în conformitate cu prevederile punctului 11 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 795/1960, se vor acorda în mod gratuit angajaţilor materialele igienico-sanitare prevăzute în lista-anexa la aceste instrucţiuni.
  2. Încadrarea locurilor de muncă (profesiilor) în categoriile precizate în anexa la prezentele instrucţiuni, precum şi cantităţile necesare de materiale igienico-sanitare, în raport cu specificul locurilor de muncă şi în limita cantităţilor prevăzute, se vor stabili de către conducerea unităţii împreună cu medicul întreprinderii (circumscripţiei sanitare teritoriale) şi cu acordul comitetului sindicatului.
  3. Pentru locurile de muncă (profesiile) unde este necesară acordarea unor materiale igienico-sanitare în vederea prevenirii imbolnavirilor profesionale şi care nu se încadrează în tabelul-anexa la prezentele instrucţiuni, la propunerea organelor prevăzute la punctul 2, aprobarea se va da separat, de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
  4. Calitatea materialelor igienico-sanitare care se acordă angajaţilor, categoria preparatelor pentru protecţia pielii (alifii, paste, creme, pomezi, pelicule) se vor stabili cu acordul medicului de întreprindere (circumscripţia sanitară teritorială), avîndu-se în vedere necesitatea asigurării protecţiei cutanate împotriva substanţelor iritante cu care se contamineaza salariaţii, precum şi evitarea efectului daunator al unora din aceste materiale igienico-sanitare, asupra pielii.
  5. Materialele igienico-sanitare care se acordă gratuit angajaţilor se vor utiliza numai la nivelul întreprinderii (instituţiei). În acest scop, se vor lua măsuri de asigurare a condiţiilor igienice de păstrare a acestor materiale în cadrul întreprinderii (instituţiei), urmărindu-se utilizarea judicioasă a lor. Se vor lua măsuri de asemenea, pentru asigurarea unor mijloace de uscare (aer cald sau materiale pentru uz individual).
  6. Neacordarea materialelor igienico-sanitare de către unităţi, precum şi nefolosirea lor de către salariaţi constituie abateri de la normele de protecţie a muncii şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale.

  Anexă

  TABEL*)
  la Instrucţiunile pentru acordarea gratuita a materialelor igienico-sanitare în vederea prevenirii unor boli profesionale
           
    CategoriaCaracteristica sanitara a locului de muncaMaterialele igienico- sanitareCantitatea
    IProcese de munca ce se desfasoara in conditii de contact cu praf dar fara degajare de substante chimice, fara contact cu uleiuri sau produse iritante asupra pielii:    
    a) care produc murdarirea miinilorSapun100-200 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    b) care produc murdarirea miinilorSapun200-300 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    IIProcese de munca ce se desfasoara in conditii de degajare de praf, fara alte substante chimice, uleiuri sau produse iritante asupra pielii:    
      a) cu degajare medie de praf (turnatorii industria materialelor de constructii, industria inului si cinepei, industria sticlei, polizoare etc.).Sapun200-400 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    b) cu degajare mare de praf (macinare si cernere carbuni, fabricarea si manipularea negrului de fum, cosuri, fabrici de ciment, ipsos, sablaj, munca in subteran- carbune, minereuri etc.)Sapun400-700 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    c) cu degajare si contaminare excesiva de praf (fabricarea si manipularea negrului de fum)Sapun400-1500 g/ om/luna
    Perie de unghii1-2 buc./ om/an
    Perie de dinti1-2 buc./ om/an
    IIIProcese de munca ce au loc in conditii de contact direct cu unele substante iritante asupra pielii:Pasta de dinti60 g/om/luna
    a) contact cutanat permanent cu acizi reactivi sau cu materii coroziveSapun200-400 g/ om/luna
    Preparate pentru protectia pielii100-200 g/ om/luna
    Perie de dinti1 buc./om/an
    Pasta de dinti60 g/om/luna
    b) contact cu produse de distilare a huilei, petrolului si sisturi bituminoase (smoala, asfalt, ulei si derivate antracenice, gudron, parafina, combinatii azoaminice); alte substante iritante cutanate (coloranti, crom, uleiuri minerale etc.)Sapun300-700 g/ om/luna
    Perie de unghii1-2 buc./ om/an
    Preparate pentru protectia pielii150-400 g/ om/luna
    Perie de dinti1-2 buc./ om/an
    Pasta de dinti60 g/om/luna
    IVProcese de munca ce au loc in conditii de contact direct cu:    
    a) unele substante toxice care nu au actiune iritanta cutanata, dar pot patrunde in organism prin piele (sunt mentionate in tabelul concentratiilor maxime a substantelor toxice admise in atmosfera zonei de munca din Normele republicane de protectie a muncii cu lit. P inclusiv plumbul si aliajele lui)Sapun300-600 g/ om/luna
    Perie de dinti1-2 buc./ om/an
    Pasta de dinti60 g/om/luna
    b) alte noxe chimice care contamineaza pieleaSapun200-400 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    VManipularea si prelucrarea materiilor infectate (prelucrarea materiilor prime infectate de la animale: par, lina, oase); personalul medico-sanitar; personal veterinar; ingrijitori de animale; colectarea cirpelor; vidanjori, gunoieri etc.Sapun300-600 g/ om/luna
    Perie de unghii1 buc./om/an
    VIProcese de productie care necesita un regim sanitar special: legate de fabricarea si manipularea produselor alimentare; legate de productia materialelor sterile.Sapun200-400 g/ om/luna
    Perie de unghii1-2 buc./ om/an


  *) În acest tabel nu sunt prevăzute materialele necesare pentru spalarea echipamentului de protecţie şi de lucru.
  ---------