HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 11 septembrie 2003pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003
  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, se modifica și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 12.000.000 mii lei, pentru municipiul București, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, și alocarea acesteia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru
  administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 11 septembrie 2003.
  Nr. 1.090.
  ------------