HOTĂRÂRE nr. 766 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (3) și al art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile financiare nebancare transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN cererile de înscriere în program, solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 10 septembrie 2020.
  Nr. 766.

  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului
  de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE


  Anexa nr. 2

  SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
  aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE
  ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"