ORDIN nr. 2.261 din 23 august 2022pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 august 2022
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 61/ALA din 10.08.2022 a Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 23 august 2022.
  Nr. 2.261.

  ANEXĂ

  GHID DE FINANȚARE
  a Programului privind casarea autovehiculelor uzate