ORDIN nr. 32 din 14 februarie 2005
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţii speciale ce reglementează importul în România de produse de pescuit provenite din Kenya
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 23 februarie 2005  În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 30.583 din 7 februarie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte condiţii speciale ce reglementează importul în România de produse de pescuit provenite din Kenya, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/39/CE care stabileşte condiţii speciale ce reglementează importul de produse de pescuit provenite din Kenya şi abroga Decizia 2000/759, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 8 din 14 ianuarie 2004, p 22.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
  pentru Siguranţa Alimentelor,
  Razvan Ţiru
  Bucureşti, 14 februarie 2005.
  Nr. 32.


  Anexă

  NORMA 14/02/2005