REGULAMENT din 4 octombrie 2013 (*actualizat*)
pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament
(actualizat până la data de 11 februarie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabileşte compunerea uniformelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, descriind articolele de echipament din compunerea acestora, precum şi regulile privind portul uniformelor.


  Articolul 2

  (1) Funcţionarii publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniforme sunt obligaţi să cunoască compunerea şi regulile privind portul acestora, să deţină articolele de echipament ce intră în compunerea uniformelor şi să le poarte regulamentar în toate situaţiile în care acestea sunt folosite.
  (2) Purtarea de către funcţionarii publici cu statut special a uniformelor în altă compunere sau în alt mod decât cea/cel descrisă/descris de prezentul regulament este interzisă.
  (3) Portul altor articole de îmbrăcăminte în combinaţie cu cele de uniformă este interzis.
  (4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi dispun măsurile necesare în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.


  Articolul 3

  Funcţionarilor publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniformă le sunt interzise împrumutul, comercializarea sau înstrăinarea articolelor de echipament ce intră în compunerea uniformelor respective.


  Articolul 4

  Modificarea structurii normelor de echipare, prin introducerea unor articole de echipament, schimbarea culorii, a modelului, precum şi a modului de purtare, se face cu aprobarea ministrului justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


  Articolul 5

  Articolele de echipament prevăzute în normele de echipare intră, după caz, în compunerea:
  a) uniformei de ceremonie, pentru ofiţeri;
  b) uniformei de oraş, pentru ofiţeri şi agenţi;
  c) uniformei de serviciu, pentru ofiţeri şi agenţi.


  Articolul 6

  (1) Prezentul regulament nu descrie echipamentul special, de protecţie şi de lucru.
  (2) Modelul şi culoarea articolelor din compunerea acestui tip de echipament se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (3) Se interzice folosirea articolelor de echipament special, de protecţie şi de lucru de către alte persoane decât cele care au acest drept şi în afara locurilor ori activităţilor pentru care se acordă.
  (4) Echipamentul individual, special, de protecţie şi de lucru se acordă obligatoriu categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 3.
  (5) În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţilor de protecţie împotriva factorilor de risc, se acordă un nou echipament.
  (6) Distrugerea ori pierderea echipamentului individual special, de protecţie şi de lucru înaintea expirării termenului de utilizare prevăzut de norme, din vina utilizatorului, precum şi acordarea acestui tip de echipament altor categorii de persoane decât cele care au dreptul atrag răspunderea vinovaţilor pentru prejudiciul cauzat, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  (1) Din articolele de echipament prevăzute de normele nr. 1-5 din anexa nr. 2 se constituie uniformele de vară şi de iarnă, astfel:
  - uniforma de vară (se poartă în perioada sezonului cald: mai-octombrie);
  - uniforma de iarnă (se poartă în perioada sezonului rece: noiembrie-aprilie).
  (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.


  Articolul 8

  (1) Contextura, culoarea, tuşeul şi fineţea materialelor din care se confecţionează articolele de echipament sunt descrise în anexa nr. 1.
  (2) Abaterile de la parametrii tehnici stabiliţi se acceptă numai în limitele prevăzute de tehnologia de fabricaţie.
  (3) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă specificaţiile tehnice ale articolelor de echipament şi prototipurile pentru articolele de echipament prevăzute de norme, precum şi orice modificare privind contextura, culoarea, tuşeul, fineţea materialelor sau parametrii tehnici ai confecţiei.


  Articolul 9

  Descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 10

  Normele pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  Normele pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 12

  Regulile pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special sunt prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 13

  Documentele justificative privind evidenţa drepturilor anuale de echipament pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 5.


  Articolul 14

  Normele de echipare specifice uneia dintre instituţiile publice ce fac parte din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot fi aplicate în sistemul administraţiei penitenciare dacă au intervenit situaţii similare, care nu sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. Aplicarea acestor norme se face prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 16

  Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din instituţiile subordonate acestuia.


  Capitolul II Definiţii

  Funcţionar public cu statut special - personalul care face parte din corpul ofiţerilor şi corpul agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare, din Ministerul Justiţiei şi alte unităţi subordonate Ministerului Justiţiei care au încadrată această categorie de personal.
  Articole de echipament - totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii cu care este dotat un funcţionar public cu statut special.
  Uniforma - îmbrăcămintea reglementată care prezintă aceeaşi formă după croială, model, ţesătură şi culoare, obligatorie pentru anumite categorii de profesii.
  Drepturi de echipament - dreptul de a beneficia în mod gratuit de articolele de echipament prevăzute de normele de echipare destinate funcţionarilor publici cu statut special.
  Norma de echipare - numărul maxim de articole de echipament necesar pentru obţinerea unei echipări complete şi regulamentare a funcţionarilor publici cu statut special.
  Prototip - primul exemplar de probă dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie.
  Termen de utilizare - intervalul de timp în limita căruia se poate întrebuinţa un bun dat spre folosinţă.
  Descrierea uniformelor şi accesoriilor - modalitatea de expunere succintă a acestora.
  Compunerea uniformei - ansamblul articolelor de echipament care alcătuiesc o normă de echipare.
  Uniforma de ceremonie - ţinuta reprezentativă, protocolară, utilizată la oficierea de evenimente festive.
  Uniforma de oraş - ţinuta festivă utilizată în raporturile de reprezentare a instituţiei.
  Uniforma de serviciu - ţinuta utilizată în procesul de îndeplinire a atribuţiilor zilnice la locul de muncă.
  Valoarea cotei-părţi anuale pentru un articol de echipament - raportul dintre valoarea corespunzătoare cantităţii prevăzute în norma de echipare şi durata de utilizare a acelui articol, în ani. Suma valorilor cotelor-părţi anuale ale articolelor prevăzute într-o normă de echipare reprezintă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale corespunzător respectivei norme de echipare.
  Cerere de echipament - solicitarea exprimată în scris, referitoare la articolele de echipament necesare utilizării.
  An de referinţă - anul pentru care au fost solicitate drepturile de echipament.
  Echipament special, de protecţie şi de lucru - articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfăşurare a activităţilor specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.


  Anexa 1

  la regulament
  DESCRIEREA, COMPUNEREA ŞI MODUL DE PURTARE
  a uniformelor funcţionarilor publici cu statut
  special din sistemul administraţiei penitenciare

  Capitolul I Descrierea uniformelor şi accesoriilor pentru funcţionarii publici cu statut special


  Secţiunea 1 Uniforma de ceremonie


  Articolul 1

  Şapca
  Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin.
  Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.
  Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă.
  Pe bandă se aplică o ţesătură sau o panglică din mătase, ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.
  Deasupra benzii se montează un şnur parmac dublu, de culoare galbenă.
  Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.
  Şapca are panglica textilă ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Calota are vipuşcă din paspoal galben.
  Şapca are aplicate pe cozoroc frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.


  Articolul 2

  Pălăria pentru femei
  Se confecţionează din fetru de culoare albastru-marin.
  Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare albastru-marin, cu broderie cu frunze de stejar. În faţă, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.


  Articolul 3

  Costumul
  1. Sacoul
  Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin. Are revere clasice şi se încheie la două rânduri de nasturi din metal cu diametrul de 2 cm, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral.
  Pe reverul sacoului, la centru şi la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petliţele.
  Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.
  Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.
  Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi este prevăzută cu 4 nasturi la terminaţie. Pe mânecile sacoului se aplică însemnele de grad profesional.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă.
  Sacoul pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.
  2. Pantalonul
  Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin.
  Croiala este dreaptă, clasică, fără manşetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.
  Pentru chestor, în părţile laterale se aplică o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă şi lampas dublu de 1,5 cm de aceeaşi culoare, iar pentru celelalte categorii de ofiţeri pantalonii de ceremonie au montată o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă.
  Pantalonul pentru femei se confecţionează din stofă de aceeaşi croială şi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că are şliţul pe partea laterală stângă.
  3. Fusta
  Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin. Are croială clasică, având betelie, fermoar şi şliţ la spate.


  Articolul 4

  Scurta din stofă
  Se confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare albastru-marin, având mesadă detaşabilă.
  Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.
  Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.
  Scurta este prevăzută cu două buzunare, pe cant, în partea inferioară.
  Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare albastru-marin.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.
  Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.


  Articolul 5

  Cămaşa
  Se confecţionează din ţesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare albă.
  Se încheie cu nasturi de sus până jos şi are gulerul răsfrânt, cu colţ.
  Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu 2 nasturi.
  Cămaşa pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.


  Articolul 6

  Pantofii
  Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră.
  Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.
  Căputa este dintr-o singură bucată şi nu are ornamentaţii.
  Pantofii de vară se confecţionează cu perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.


  Articolul 7

  Fularul
  Se confecţionează din fire tip lână sau din mătase de culoare albă.


  Articolul 8

  Cravata
  Se confecţionează din ţesătură tip mătase de culoare albastru-marin, cu dungi galbene cu lăţimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.


  Articolul 9

  Eghiletul cu accesorii
  Se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, fiecare şnur are un cui din metal de culoare galbenă.


  Articolul 10

  Emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă
  Se confecţionează pe suport textil de culoare albastru-marin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.
  Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIŢIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR".
  Cele două inscripţii încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".
  Se montează pe mâneca stângă.


  Articolul 11

  Însemnele de grad profesional
  1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.
  2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este compus dintr-o bandă orizontală de 5 cm lăţime, pe care sunt brodate două benzi orizontale de culoare galbenă, de 2 cm lăţime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe faţa mânecii din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.


  Secţiunea a 2-a Uniforma de oraş


  Articolul 12

  Şapca
  Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin.
  Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.
  Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă.
  Pe bandă se aplică o ţesătură sau o panglică din mătase, ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.
  Deasupra benzii se montează un şnur parmac dublu, de culoare galbenă.
  Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.
  Şapca pentru chestorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc 3 rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.
  Şapca pentru comisarul şef de penitenciare, comisarul de penitenciare şi subcomisarul de penitenciare are aplicate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.
  Şapca pentru inspectorul principal de penitenciare, inspectorul de penitenciare şi subinspectorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc un rând de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.
  Şapca pentru agenţii de penitenciare are cozorocul simplu.


  Articolul 13

  Pălăria pentru femei
  Se confecţionează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare bleumarin, cu broderie cu frunze de stejar. În faţă, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.


  Articolul 14

  Căciula
  Se confecţionează din postav bleumarin. Se compune din calotă, clapa din faţă şi clapele laterale.
  Calota este din postav bleumarin şi are formă ovală.
  Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană astrahan (caracul) de culoare bleumarin pentru chestor şi comisar-şef şi din blană naturală nutriet, de aceeaşi culoare, pentru ceilalţi ofiţeri şi agenţi.
  În faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
  Clapele laterale înconjoară calota şi se pot coborî peste urechi.
  Căciula pentru femei are formă ovală, cu bordură lată aplicată, şi se confecţionează din aceleaşi materiale şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi.


  Articolul 15

  Costumul
  1. Sacoul
  Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin. Are revere clasice şi se încheie la un singur rând, cu 3 nasturi din metal cu diametrul de 2 cm.
  Pe reverul sacoului, la centru şi la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petliţele.
  Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică ecusonul nominal.
  Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.
  Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi este prevăzută cu 3 nasturi la terminaţie.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă.
  Sacoul pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.
  2. Pantalonul
  Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin.
  Croiala este dreaptă, clasică, fără manşetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.
  Pentru chestor, în părţile laterale, se aplică un lampas dublu de 1,5 cm de culoare galbenă.
  Pantalonul pentru femei se confecţionează din stofă de aceeaşi croială şi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că are şliţul pe partea laterală stângă.
  3. Fusta
  Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin. Are croială clasică, având betelie, fermoar şi şliţ la spate.


  Articolul 16

  Bluzonul
  Se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin. La partea superioară a spatelui şi piepţilor are prevăzută platcă.
  Bluzonul se încheie cu fermoar, ascuns în sublaist.
  Gulerul este răsfrânt, cu colţ.
  În faţă, bluzonul este prevăzut pe ambele părţi cu platcă de aceeaşi culoare, fixată pe umeri.
  Pe partea superioară a piepţilor, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clape drepte, care se închid cu butoni. Peste buzunarul din partea dreaptă este aplicat un suport cu două locaşuri, pentru instrumente de scris.
  Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.
  La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare ce se închid cu butoni. Sub aceste buzunare sunt două buzunare ascunse, cu tăietură laterală, fără clape.
  Mâneca este confecţionată din două bucăţi, având manşetă care se închide cu buton metalic.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  La terminaţie, bluzonul este prevăzut cu o bandă din material fond cu elastic.
  Pentru femei, bluzonul se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Bluzonul poate fi confecţionat din piele naturală, contracost, cu respectarea întocmai a modelului.


  Articolul 17

  Scurta
  Se confecţionează din ţesătură tip bumbac impermeabilă, de culoare bleumarin, având mesadă detaşabilă.
  Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.
  Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.
  Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară şi două la cea inferioară. Buzunarele au burduf şi clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.
  Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.
  Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare bleumarin.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.
  Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.


  Articolul 18

  Impermeabilul pentru ploaie
  Impermeabilul pentru ploaie se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin.
  Are croială clasică, închis la gât, cu guler înalt, cu posibilitatea de a se închide, şi este prevăzut cu glugă fixă, care se pliază în guler.
  Se încheie în faţă cu un rând de nasturi ascunşi şi este prevăzut în talie cu un cordon din material fond, cu cataramă.
  În partea superioară a spatelui este prevăzut cu platcă.
  Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos, la 5 cm de la terminaţie, este prevăzută cu o bentiţă ce se fixează cu un nasture.
  Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Are două buzunare aşezate oblic, lateral, sub talie, iar pe umăr, epoleţi detaşabili din acelaşi material şi culoare, fixaţi cu bridă şi nasturi.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Impermeabilul pentru ploaie pentru femei are aceeaşi culoare şi croială cu cel de bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă şi are în plus două pense pe piepţi.


  Articolul 19

  Cămaşa
  Se confecţionează din ţesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare bleu.
  Se încheie cu nasturi de sus până jos şi are gulerul răsfrânt, cu colţ.
  Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu nasturi.
  Cămaşa pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.


  Articolul 20

  Cămaşa-bluză
  Se confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleu, are gulerul răsfrânt, cu colţ, şi se poartă deschisă la gât, fără cravată.
  Atât spatele, cât şi piepţii se confecţionează cu platcă.
  Pe piepţi sunt aplicate două buzunare, cu clape, care se închid cu nasturi. Se confecţionează cu mânecă lungă şi cu mânecă scurtă, terminaţia acesteia fiind prevăzută cu manşetă simplă.
  Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.
  Mâneca lungă poate fi pliată şi fixată cu o bridă şi un nasture, montate în partea interioară a mânecii.
  La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  Epoleţii sunt din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.
  Cămaşa-bluză se confecţionează cu bandă la terminaţie.
  Cămaşa-bluză pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.


  Articolul 21

  Pantofii
  Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră.
  Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.
  Căputa este dintr-o singură bucată şi nu are ornamentaţii.
  Pantofii de vară se confecţionează cu perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.


  Articolul 22

  Ghetele
  Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt şi se confecţionează dintr-o singură bucată. Se încheie cu şireturi. Ghetele pentru iarnă sunt căptuşite cu blană artificială.
  Ghetele pentru femei se confecţionează la fel ca cele pentru bărbaţi, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.


  Articolul 23

  Cravata
  Se confecţionează din ţesătură tip mătase de culoare bleumarin, cu dungi gri-bleu cu lăţimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.


  Articolul 24

  Fularul
  Se confecţionează din lână sau fire tip lână de culoare bleumarin.


  Articolul 25

  Mănuşile
  Se confecţionează din piele de culoare neagră, sunt căptuşite şi au formatul obişnuit cu 5 degete.


  Articolul 26

  Cureaua
  Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă pentru încheiat, confecţionată din material plastic negru.


  Articolul 27

  Ciorapii
  Se confecţionează din fire de bumbac de culoare bleumarin.


  Articolul 28

  Emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă
  Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.
  Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIŢIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR".
  Cele două inscripţii încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".
  Se montează pe mâneca stângă.


  Articolul 29

  Eghiletul cu accesorii
  a) Eghiletul dublu cu accesorii - se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, fiecare şnur are un cui din metal de culoare galbenă.
  b) Eghiletul simplu cu accesorii - se compune dintr-o treflă confecţionată din şnur şi o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui din material galben.


  Articolul 30

  Nasturii
  Se confecţionează din metal inoxidabil de culoare galbenă, având diametrul de 1,5 sau 2 cm. Calota este puţin bombată şi are bordură pe margine. Pe suprafaţa calotei, în centru, este imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice.


  Articolul 31

  Emblema pentru coifură
  Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă şi reprezintă în centru stema României, mărginită la partea inferioară, de o parte şi de alta, după cum urmează:
  - de 4 rânduri de frunze de stejar pentru chestor;
  - de 3 rânduri de frunze de stejar pentru subcomisar, comisar şi comisar-şef;
  - de două rânduri de frunze de stejar pentru subinspector, inspector şi inspector principal;
  - de un singur rând de frunze pentru personalul din corpul agenţilor.
  La partea de sus este mărginită de o coroană de raze, reprezentate în relief.
  Ovalul are inscripţionat la partea inferioară, de jur împrejur, "MINISTERUL JUSTIŢIEI" şi în centru este montată o pajură.
  În partea de jos a emblemei este reprezentat steagul românesc, desfăşurat în 3 falduri colorate, pe faldul de culoare galbenă fiind înscris "ROMÂNIA".


  Articolul 32

  Petliţele
  Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă, reprezentate prin frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:
  - 5 ramuri stilizate - pentru chestor;
  - 4 ramuri stilizate - pentru subcomisar, comisar şi comisar-şef;
  - 3 ramuri stilizate - pentru subinspector, inspector şi inspector principal;
  - două ramuri stilizate - pentru agenţi.


  Articolul 33

  Însemnele pentru gradul profesional
  A. Corpul ofiţerilor
  Chestor de penitenciare
  Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.
  Subcomisar, comisar şi comisar-şef de penitenciare
  Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2,5 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.
  Stelele aferente gradului profesional sunt:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar - două stele;
  c) pentru comisar-şef - 3 stele.
  Subinspector, inspector şi inspector principal de penitenciare
  Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.
  Stelele aferente gradului profesional sunt:
  a) pentru subinspector - o stea;
  b) pentru inspector - două stele;
  c) pentru inspector principal - 3 stele.
  B. Corpul agenţilor
  Agent-şef principal, agent-şef, agent-şef adjunct, agent principal şi agent de penitenciare
  Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1 -- 5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel:
  a) pentru agent - o baretă;
  b) pentru agent principal - două barete;
  c) pentru agent-şef adjunct - 3 barete;
  d) pentru agent-şef - 4 barete;
  e) pentru agent-şef principal - 5 barete.
  Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.


  Secţiunea a 3-a Uniforma de serviciu


  Articolul 34

  Costumul
  Se compune din bluză, pantalon şi şapcă şi se realizează din ţesătură ripstop, de culoare bleumarin.
  1. Bluza este prevăzută cu epoleţi, pentru purtarea gradelor, se încheie cu fermoar şi se poate purta introdusă în/peste pantaloni. Pe piept sunt aplicate doua buzunare oblice, cu clape închise cu velcro la partea superioară. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.
  2. Pantalonul este format larg la terminaţie şi are două buzunare oblice la partea superioară, 4 buzunare cu burduf şi clape aplicate pe părţile laterale (două sus şi două jos) şi două buzunare cu clape la spate.
  3. Şapca se compune din calota şi cozoroc din material fond.


  Articolul 35

  Tricoul
  Se confecţionează din ţesătură de culoare bleu, cu mânecă scurtă sau mânecă lungă, şi este prevăzut cu epoleţi, pentru purtarea gradelor. Pe piept, pe partea stângă este aplicat un buzunar. Deasupra buzunarului se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.


  Articolul 36

  Scurta cu glugă şi mesadă detaşabilă
  Este alcătuită din piepţi, spate, mâneci, guler, epoleţi.
  Piepţii sunt alcătuiţi din două bucăţi din material de bază: platcă şi reper inferior.
  La partea superioară a reperului inferior este realizat câte un buzunar cu 2 refileţi şi clapă. Închiderea buzunarului este realizată prin intermediul unui fermoar.
  Sub linia taliei, piepţii sunt prevăzuţi cu câte un buzunar oblic cu refilet şi o fantă pentru acces la armamentul din dotare.
  Spatele este realizat dintr-o singură bucată din material de bază. La partea superioară, spatele este dublat de o platcă confecţionată dintr-o singură bucată.
  Mânecile sunt realizate din două bucăţi din material de bază. Cusătura de îmbinare a celor două bucăţi este prevăzută cu tighel. În cusătura de încheiere a dublurii este fixată o gaică din bandă textilă pentru prinderea mânecii de la mesadă.
  La terminaţia mânecilor este aplicată o bridă de ajustare ascuţită la vârf. Brida este realizată din două repere din material de bază (faţă şi dos) şi este tighelită de jur-împrejur. Brida este fixată de mânecă cu tighel. Pe capătul liber este realizată o butonieră cu cap rotund. Pe bridă se aplică o bandă reflectorizantă.
  La terminaţia mânecii se realizează un tiv simplu îndoit, ce se fixează cu tighel.
  Pe mâneca stângă este aplicată emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  ----------
  Paragr. 10 al art. 36 a fost modificat prin înlocuirea sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  Gulerul este realizat din două bucăţi din material de bază (faţă şi dos) şi este tighelit pe margine. Pe dosul de guler, la partea superioară, se aplică butoni parte pasivă pentru ataşare guler detaşabil, iar la partea inferioară se aplică butoni parte pasivă pentru ataşare glugă.
  În cusătura de aplicare a feţei de guler, în răscroială, este executat câte un orificiu pentru introducerea nasturelui de la gulerul detaşabil.
  Epoleţii au forma dreptunghiulară şi sunt realizaţi din două bucăţi din material de bază (faţă şi dos). Se tighelesc de jur-împrejur pe margine. Pe capătul liber al epoletului este aplicat un buton parte activă, butonul parte pasivă fiind aplicat pe platcă în corespondenţă cu butonul de pe epolet. Epoletul este aplicat în cusătura de montare a mânecii în răscroială.


  Articolul 37

  Costumul termic
  Se compune din bluză şi pantalon şi se realizează din ţesătură uşoară cu textură din poliester.
  Bluza este pe gât şi se închide în partea superioară cu un fermoar din material plastic, care porneşte din zona toracelui. Mâneca bluzei are croială dreaptă.
  Pantalonul are croială tip pană, în partea superioară este prevăzut cu betelie elastică. Şliţul este suprapus, fără nasturi sau fermoar.


  Articolul 38

  Centura multifuncţională
  Se confecţionează din ţesătură poliamidă, de culoare neagră.
  Se închide cu o cataramă cu siguranţă, din material plastic, şi este prevăzută cu inele de reglaj montate de o parte şi de cealaltă a cataramei.


  Articolul 39

  Bocancii
  Se confecţionează din piele naturală la exterior şi materiale textile la interior. Toate materialele sunt impermeabile.
  Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistenţă mecanică şi rezistenţă la abraziune crescută.


  Articolul 40

  Pantofii
  Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistenţă mecanică şi rezistenţă la abraziune crescută.


  Capitolul II Compunerea uniformelor


  Articolul 41

  (1) Uniforma de ceremonie se poartă atât iarna, cât şi vara.
  (2) De aceste prevederi beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef serviciu inclusiv.
  (3) Femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.


  Articolul 42

  (1) Uniforma de ceremonie se poartă:
  - în oraş, în zilele de sărbători legale;
  - la spectacole;
  - la reuniuni, căsătorii, vizite oficiale.
  (2) Personalul care nu are prevăzută în norme uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de oraş cu cămaşă albă.


  Articolul 43

  Uniforma de oraş se poartă atât iarna, cât şi vara, în următoarele ocazii:
  a) pe timpul deplasării la şi de la serviciu;
  b) obligatoriu - la ordinul directorului unităţii, care va preciza ţinuta şi accesoriile ce intră în compunerea acesteia;
  c) facultativ - la diferite festivităţi organizate.


  Articolul 44

  Uniforma de serviciu reprezintă ţinuta zilnică a funcţionarilor publici.


  Articolul 45

  La uniforma de serviciu, prin decizie şi în locurile unde se impune, se pot folosi accesoriile necesare desfăşurării activităţilor specifice, precum portbaston, baston, portcătuşe, portdocumente şi altele.


  Articolul 46

  (1) Uniforma funcţionarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeaşi ca şi a personalului aflat în activitate.
  (2) Dreptul de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu se acordă potrivit competenţelor de gestiune a personalului.
  (3) Dreptul de a purta uniformă se înscrie în decizia de încetare a raportului de serviciu.
  (4) Personalul care, după încetarea raporturilor de serviciu, are aprobarea de a purta uniformă o poate folosi în următoarele situaţii:
  - cu ocazia zilei naţionale a ţării şi a sărbătorilor legale;
  - la festivităţi, adunări, ceremonii şi activităţi protocolare sau comemorative la care este invitat oficial;
  - cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de rezervişti din alte ţări;
  - la alte activităţi la care este invitat şi unde se precizează portul uniformei.


  Capitolul III Reguli privind modul de purtare a articolelor de echipament din compunerea uniformelor


  Articolul 47

  Schimbarea uniformelor de sezon
  Schimbarea uniformelor de sezon se face prin decizie a directorului de unitate, în funcţie de condiţiile climaterice locale.


  Articolul 48

  Coifura
  Şapca sau pălăria se aşază pe cap astfel ca să ajungă aproximativ la 1-2 cm deasupra sprâncenelor şi să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema să fie pe mijloc.
  Este interzis portul şepcii pe ceafă.
  Căciula se poartă pe timp friguros. În raport de condiţiile climaterice şi de zona geografică, personalul poate trece la portul căciulii şi în mod facultativ.
  Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. În oraş, căciula se poartă numai cu clapele ridicate şi prinse deasupra capului.


  Articolul 49

  Îmbrăcămintea şi lenjeria
  1. Sacoul se poartă numai cu cravată.
  Clapele buzunarelor trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.
  2. Bluzonul se poartă peste cămaşă sau cămaşa bluză închis la gât sau deschis, când se poartă şi cravată.
  3. Bluza se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă, de regulă, introdusă în pantaloni, cu centura multifuncţională.
  4. Scurta se poartă în anotimpul rece.
  Pe timp geros, scurta se poate purta cu gulerul ridicat, asigurându-se purtătorului protecţia gurii şi a nasului pe timp de viscol sau de ger excesiv.
  Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.
  5. Impermeabilul pentru ploaie se poartă la uniforma de oraş, pe timp ploios sau variabil, închis ori deschis la gât, cu cordonul închis.
  Gluga se poartă numai când plouă.
  Impermeabilul se poate purta şi peste cămaşa bluză, închis la gât sau deschis când se poartă şi cravată.
  6. Cămaşa se poartă la uniforma de ceremonie şi la cea de oraş, numai cu cravată.
  7. Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile lăsate în jos sau pliate (ridicate deasupra cotului) şi prinse în bridă cu nasture. Se poartă deschisă sau închisă la gât, cu cravată. Se poartă de regulă introdusă în pantaloni, cu centură şi accesorii sau curea.
  Cămaşa-bluză cu bandă la terminaţie (bluzată) se poartă peste pantaloni, deschisă la gât.
  8. Cămaşa albă se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de oraş, cu ocazia festivităţilor sau când se precizează portul acesteia.
  9. Tricoul se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă de regulă introdus în pantaloni, cu centura multifuncţională.
  10. Costumul termic se poartă numai la uniforma de serviciu.


  Articolul 50

  Încălţămintea
  Pantofii, ghetele sau bocancii se poartă adecvat uniformelor şi corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.
  Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheţ sau umiditate excesivă, personalul poate purta în timpul misiunilor cizme de cauciuc de culoare neagră.


  Articolul 51

  Echipamentul divers şi accesoriile
  1. Cravata se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de oraş. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschiderii gulerului cămăşii.
  2. Fularul se poartă numai la scurtă sau impermeabil, petrecut parte peste parte, fără a se face nod în faţă. Fularul poate depăşi partea superioară a gulerului scurtei sau impermeabilului cu 3-4 cm.
  3. Centura multifuncţională se poartă la uniforma de serviciu care prevede o conformaţie bine strânsă pe talie, cu accesoriile dispuse după cum urmează:
  a) dreapta lateral - portpistol;
  - portbaston;
  b) la spate
  - portcătuşe;
  - portcarnet;
  c) la stânga
  - portspray;
  d) stânga faţă
  - portstaţie emisie-recepţie.
  4. Emblema pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel:
  a) la şapcă: în faţă, la centru, pe bandă;
  b) la pălărie: în faţă, la centru, pe bandă;
  c) la căciulă: în centru, pe clapa din faţă.
  5. Şnurul pentru ceremonie se poartă numai la sacoul uniformei de ceremonie, pe umărul drept sau la uniforma de oraş, numai prin decizie.
  6. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr se poartă la toate tipurile de uniforme, respectiv uniforma de ceremonie, de oraş şi de serviciu.
  7. Ecusonul cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă se fixează prin termocolare sau coasere pe întreaga margine cu aţă la culoare, pe axul mânecii, la 5 cm distanţă de cusătura umărului stâng.
  ----------
  Pct. 7 al art. 51 a fost modificat prin înlocuirea sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  8. Ecusonul nominal se poartă la sacou, bluză, bluzon, cămaşă-bluză şi tricou.


  Anexa 2

  la regulament
  NORME
  pentru asigurarea cu articole de echipament din
  compunerea uniformelor şi accesoriile acestora
  NORMA Nr. 1
  pentru asigurarea uniformei de ceremonie
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă pentru ceremonie, │ │ │ │Se asigură una de vară │
  │ │albastru marin │ buc. │ 2 │ 8 │şi una de iarnă. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum din stofă pentru │ │ │ │ │
  │ │ceremonie, albastru marin: │ │ │ │Se asigură unul de vară │
  │ │- sacou cu pantalon lung │ buc. │ 2 │ 8 │şi unul de iarnă. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Scurtă pentru ceremonie, │ │ │ │ │
  │ │albastru marin │ buc. │ 1 │ 8 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ 8 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi negri pentru ceremonie │ perechi │ 2 │ 8 │Se asigură o pereche de │
  │ │ │ │ │ │vară şi o pereche de │
  │ │ │ │ │ │iarnă. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Fular alb │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Cravată pentru ceremonie │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Epoleţi şi accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şnur pentru ceremonie, galben │ buc. │ 2 │ 8 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Suport grad pentru mânecă │ set │ 3 │ 8 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 3 │ 8 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Petliţe │ perechi │ 2 │ 8 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 3 │ 8 │ │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  ----------
  Sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  NOTE:
  1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu inclusiv.
  2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.
  NORMA Nr. 2
  pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul ofiţerilor
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă din stofă camgarn pentru │ │ │ │ │
  │ │iarnă, bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şapcă din stofă tergal pentru │ │ │ │ │
  │ │vară, bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Căciulă │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum din stofă camgarn │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum din stofă tergal │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Bluzon bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Scurtă din tercot bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │mesadă şi guler din blană │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Impermeabil bleumarin pentru │ │ │ │ │
  │ │ploaie │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cămaşă bleu │ buc. │ 4 │ 2 │ 2 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, │ │ │ │ │
  │ │bleu │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, │ │ │ │ │
  │ │bleu │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi de vară, negri din │ │ │ │ │
  │ │piele │ perechi │ 1 │ 1 │ 3 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Pantofi de iarnă, negri din │ │ │ │ │
  │ │piele │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Ghete │ perechi │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cravată │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Fular bleumarin din lână │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Mănuşi din piele, negre │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Curea neagră │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Ciorapi bleumarin │ perechi │ 6 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 11 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 11 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Petliţe │ perechi │ 1 │ 3 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Eghilet dublu cu accesorii │ perechi │ 1 │ 6 │ 5 │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  ----------
  Sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  NOTE:
  1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).
  2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.
  3. Pentru femei se distribuie sandale.
  4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
  5. Se poartă numai prin decizia directorului unităţii.
  NORMA Nr. 3
  pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul agenţilor
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă din stofă camgarn pentru │ │ │ │ │
  │ │iarnă, bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şapcă din stofă tergal pentru │ │ │ │ │
  │ │vară, bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Căciulă │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum din stofă camgarn │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum din stofă tergal │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Bluzon bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Scurtă din tercot bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │mesadă şi guler din blană │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Impermeabil bleumarin pentru │ │ │ │ │
  │ │ploaie │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cămaşă bleu │ buc. │ 4 │ 2 │ 2 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, │ │ │ │ │
  │ │bleu │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, │ │ │ │ │
  │ │bleu │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi de vară, negri din │ │ │ │ │
  │ │piele │ perechi │ 1 │ 1 │ 3 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Pantofi de iarnă, negri din │ │ │ │ │
  │ │piele │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Ghete │ perechi │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cravată │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Fular bleumarin din lână │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Mănuşi din piele, negre │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Curea neagră │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Ciorapi bleumarin │ perechi │ 6 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 11 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 11 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Petliţe │ perechi │ 1 │ 3 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Eghilet simplu cu accesorii │ perechi │ 1 │ 6 │ 5 │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  ----------
  Sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  NOTE:
  1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).
  2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.
  3. Pentru femei se distribuie sandale.
  4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.
  5. Se poartă numai prin decizia directorului unităţii.
  NORMA Nr. 4
  pentru asigurarea uniformei de serviciu
  - corpul ofiţerilor -
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum: │ │ │ │ │
  │ │- Şapcă │ │ │ │ │
  │ │- Bluză │ │ │ │Părţile componente se │
  │ │- Pantalon │ buc. │ 2 │ 2 │pot asigura şi separat. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Scurtă cu guler şi mesadă │ │ │ │ │
  │ │detaşabilă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Tricou │ buc. │ 4 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum termic │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Bocanci │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Centură multifuncţională │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Ciorapi bleumarin │ perechi │ 10 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 3 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Ecuson nominal │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  ----------
  Sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea uniformei de serviciu
  - corpul agenţilor -
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum: │ │ │ │ │
  │ │- Şapcă │ │ │ │ │
  │ │- Bluză │ │ │ │Părţile componente se │
  │ │- Pantalon │ buc. │ 2 │ 2 │pot asigura şi separat. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Scurtă cu guler şi mesadă │ │ │ │ │
  │ │detaşabilă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Tricou │ buc. │ 4 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum termic │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Bocanci │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Centură multifuncţională │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Ciorapi bleumarin │ perechi │ 10 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 3 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Ecuson nominal │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  ----------
  Sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  NORMA Nr. 6
  pentru echiparea agenţilor şi ofiţerilor,
  după încetarea raporturilor de serviciu
  a) Pentru echiparea funcţionarilor publici din corpul ofiţerilor, care au avut funcţii de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă pentru ceremonie │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Căciulă │ buc. │ 1 │ - │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum din stofă pentru │ │ │ │ │
  │ │ceremonie: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu pantalon lung │ buc. │ 2 │ 10 │Se asigură unul de vară │
  │ │ │ │ │ │şi unul de iarnă. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Scurtă pentru ceremonie │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi negri, pentru ceremonie│ perechi │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cravată pentru ceremonie │ buc. │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Epoleţi şi accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Suport grad pentru mânecă │ set │ 3 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şnur pentru ceremonie, galben │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │de grad pentru umăr │ perechi │ 2 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Petliţe │ perechi │ 2 │ 10 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  b) Pentru echiparea funcţionarilor publici care au făcut parte din corpul ofiţerilor şi agenţilor
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ I. Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă din stofă camgarn, pentru│ │ │ │ │
  │ │iarnă │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şapcă din stofă tergal, pentru │ │ │ │ │
  │ │vară │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Căciulă │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum din stofă camgarn: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum din stofă tergal: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Scurtă cu mesadă şi guler din │ │ │ │ │
  │ │blană │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cămaşă bleu │ buc. │ 2 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pantofi negri din piele │ perechi │ 2 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Echipament divers │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Cravată │ buc. │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Fular din lână │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Epoleţi şi accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Ecuson mânecă grad profesional │ buc. │ 3 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şnur pentru ceremonie, galben │ buc. │ 1 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Suport pentru epolet cu însemne│ │ │ │ │
  │ │grad pentru umăr │ perechi │ 2 │ 10 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Petliţe │ perechi │ 1 │ 10 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  NOTE:
  1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcţionarilor publici cu statut special din corpul ofiţerilor şi agenţilor, cu drept de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
  2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte şi însemnele de grad aferente.
  3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.
  4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţionare. Femeile primesc pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantaloni (la cerere).


  Anexa 3

  la regulament
  NORME
  pentru asigurarea cu echipament de intervenţie,
  echipament special, de protecţie şi de lucru
  1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenţie
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1 │Combinezon vară │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şapcă de vară sau basc │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Combinezon iarnă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Fes sau şepcuţă îmblănită │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Cămaşă-bluză sau tricou cu │ │ │ │ │
  │ │mânecă lungă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Cămaşă-bluză sau tricou cu │ │ │ │ │
  │ │mânecă scurtă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Pulover │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Scurtă îmblănită │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9 │Gheată intervenţie │ perechi │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 10 │Bocanci carâmb înalt │ perechi │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 11 │Cizme cauciuc │ perechi │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 12 │Trening antrenament │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13 │Pantof sport │ perechi │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 14 │Mănuşi speciale │ perechi │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 15 │Mănuşi antrenament │ perechi │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 16 │Cagulă │ buc. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 17 │Complet apărători │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 18 │Costum judo │ cpl. │ 2 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 19 │Saltea judo │ cpl. │ 1 │ inv. │ *1) │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 20 │Sac dormit │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 21 │Vestă multifuncţională │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 22 │Raniţă │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 23 │Centură │ buc. │ 1 │ inv. │de fiecare om │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 24 │Şubă îmblănită │ buc. │ 5 │ inv. │ *1) │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 25 │Pâslari │ perechi │ 5 │ inv. │ *1) │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 26 │Cearşafuri │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 27 │Feţe pernă │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 28 │Pătură │ buc. │ 1 │ 5 │Pe timp de iarnă se pot │
  │ │ │ │ │ │asigura două bucăţi. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 29 │Saltea │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 30 │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │ │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘
  -----------
      *1) Se distribuie în funcţie de necesităţi.

  Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.
  2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de lucru
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ A. Echipament special: │
  │ I. Echipament pentru misiuni operative │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şapcă │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 2 │Căciulă │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 3 │Bluză de vânt (bluzon) │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 4 │Pantaloni de iarnă │ perechi │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 5 │Pantaloni de vară │ perechi │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 6 │Scurtă cu guler şi mesadă │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 7 │Mănuşi căptuşite │ perechi │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 8 │Bocanci (ghete) │ perechi │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 9 │Cizme de cauciuc │ perechi │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 10 │Pulover cu guler înalt │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Echipaje nave │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Pălărie impermeabilă │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum impermeabil │ │ │ │ │
  │ │(haină şi pantalon) │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Scurtă impermeabilă îmblănită │ buc. │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Pantaloni vătuiţi impermeabili │ perechi │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Mănuşi impermeabile │ perechi │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Salopetă (combinezon) │ buc. │ 2 │ 2 │De fiecare conducător şi│
  │ │ │ │ │ │mecanic │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Ghete │ perechi │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9 │Cazarmament pentru cuşete nave:│ │ │ │ │
  │ │- cearşaf (cearşaf plic) │ buc. │ 4 │ 4 │De fiecare pat │
  │ │- faţă de pernă │ " │ 3 │ 4 │Saltelele şi pernele se │
  │ │- pătură* │ " │ 1 │ 6 │pot recondiţiona după │
  │ │- pernă │ " │ 1 │ 5 │expirarea a jumătate din│
  │ │- saltea │ " │ 1 │ 10 │durata de serviciu. │
  │ │-------- │ │ │ │ │
  │ │* Pe timp friguros se pot │ │ │ │ │
  │ │acorda două. │ │ │ │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ III. Materiale pentru pregătire de specialitate │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Foaie de cort │ buc. │ 1 │ inv. │Pentru executarea │
  │ │ │ │ │ │tragerilor în poligon se│
  │ │ │ │ │ │asigură câte 1 buc. │
  │ │ │ │ │ │pentru fiecare loc de │
  │ │ │ │ │ │tragere. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Sac de merinde │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Raniţă │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Cască │ buc. │ │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Corturi diferite │ buc. │ │ inv. │Cantitatea, formatul şi │
  │ │ │ │ │ │mărimea se stabilesc │
  │ │ │ │ │ │prin tabela de │
  │ │ │ │ │ │înzestrare. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Sac pentru transportul │ │ │ │Pentru fiecare 50 de │
  │ │echipamentului │ buc. │ 1 │ 8 │funcţionari publici. │
  │ │ │ │ │ │La unităţile cu efective│
  │ │ │ │ │ │de peste 50 de │
  │ │ │ │ │ │funcţionari publici se │
  │ │ │ │ │ │asigură câte 2 buc. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Sac pentru corespondenţă │ buc. │ │ inv. │Necesarul se stabileşte │
  │ │ │ │ │ │în funcţie de nevoi. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Geantă pentru corespondenţă │ buc. │ │ inv. │Pentru corespondenţă │
  │ │ │ │ │ │specială necesarul şi │
  │ │ │ │ │ │modelul se stabilesc în │
  │ │ │ │ │ │funcţie de nevoi. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Manta îmblănită (şubă) │ buc. │ 1 │ 6 │Pentru fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │pază │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Cizme sau galoşi din pâslă │ perechi │ 2 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 4 │Pentru fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │pază aflat în zone cu │
  │ │ │ │ │ │precipitaţii frecvente, │
  │ │ │ │ │ │poduri sau zone │
  │ │ │ │ │ │mlăştinoase │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Căciulă îmblănită cu clape │ │ │ │ │
  │ │pentru urechi │ buc. │ 3 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Mănuşi îmblănite │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ NOTĂ: │
  │ Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza şi de alte categorii de efective care │
  │ execută paza în posturi fixe, mobile sau similare, cu aprobarea directorului unităţii. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ B. Echipamentul de protecţie şi de lucru │
  │ I. Personal care execută percheziţia persoanelor │
  │ private de libertate şi a spaţiilor de deţinere │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat de protecţie │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Mănuşi de protecţie │ perechi │ 4 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Ecusoane │ buc. │ 2 │ inv. │Se acordă echipelor ce │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤execută percheziţia │
  │ 4 │Combinezon (salopetă) │ buc. │ 50 │ inv. │generală, numai pe │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤timpul misiunii. │
  │ 5 │Bonetă (ţinuta de vară) │ buc. │ 50 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 6 │Capelă (ţinuta de iarnă) │ buc. │ 50 │ inv. │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Mască împotriva ţânţarilor │ │ │ │ │
  │ │protecţie │ buc. │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Mănuşi impermeabile împotriva │ │ │ │ │
  │ │ţânţarilor │ perechi │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Bluză de vânt │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 4 │Scurtă impermeabilă îmblănită │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 5 │Costum impermeabil vătuit │ │ │ │ │
  │ │(molton) │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Cizme din pâslă │ perechi │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Costum pentru vară, cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon (fustă) │ buc. │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9 │Şapcă pentru vară │ buc. │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ 10 │Bocanci cu şiret (ghete pentru │ │ │ │ │
  │ │femei) │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 11 │Pelerină impermeabilă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 12 │Baston din cauciuc │ buc. │ 1 │ inv. │ 2 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ NOTE: │
  │ 1. Numai în situaţii când se impune folosirea acestora. │
  │ 2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază şi escortare prin decizie scrisă│
  │ a directorului unităţii. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ III. Efective care însoţesc transporturile de persoane private de libertate, │
  │ care manipulează şi transportă corespondenţa secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Bluză de vânt │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Şubă (scurtă impermeabilă │ │ │ │ │
  │ │îmblănită) │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Cizme din pâslă │ perechi │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Mănuşi îmblănite │ perechi │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, instalator, sudori, radiotehnicieni, │
  │ lăcătuşi, fochiştii, şoferi, strungari, tâmplar, dulgher, geamgiu, tractorişti, spălători auto, │
  │ membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor, conducători maşini │
  │ terasiere, motopompişti, conducători hipo │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Combinezon (salopetă) │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Mănuşi din lână │ perechi │ 1 │ 2 │Pentru fochişti: se │
  │ │ │ │ │ │asigură rezistente la │
  │ │ │ │ │ │penetrare. │
  │ │ │ │ │ │Pentru electricieni: se │
  │ │ │ │ │ │asigură electroizolante.│
  │ │ │ │ │ │Pentru lăcătuşi: se │
  │ │ │ │ │ │asigură rezistente la │
  │ │ │ │ │ │uzură. │
  │ │ │ │ │ │Pentru spălătorii auto: │
  │ │ │ │ │ │se asigură din cauciuc. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Costum vătuit (bluză şi │ │ │ │Numai pentru cei care │
  │ │pantaloni) │ buc. │ 1 │ 4 │lucrează pe timp │
  │ │ │ │ │ │friguros în aer liber │
  │ │ │ │ │ │sau în spaţii │
  │ │ │ │ │ │neîncălzite (ateliere │
  │ │ │ │ │ │etc.) │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Bocanci cu talpă antiderapantă │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Cizme protecţie │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Cască protecţie │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Centură protecţie │ buc. │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Ochelari protecţie │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Mască sudură │ buc. │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Şort protecţie │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ a) numai pentru conducători hipo │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 5 │Cizme sau galoşi din pâslă │ perechi │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ b) numai pentru spălători auto │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 6 │Mănuşi din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │Se asigură şi şoferilor │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤care spală singuri │
  │ 7 │Şorţ din cauciuc │ buc. │ 1 │ 2 │maşinile, inclusiv │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤personalului care are în│
  │ 8 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │primire autoturisme. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ V. Personal din centrele şi oficiile de calcul electronic │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat din pânză │ buc. │ 2 │ 3 │Pentru inginerii de │
  │ │ │ │ │ │sistem şi operatorii la │
  │ │ │ │ │ │calculator │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Halat din pânză colorată │ buc. │ 2 │ 3 │Pentru operatorii │
  │ │ │ │ │ │pregătire date │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VI. Operatori telefonişti, radiotelegrafişti, supraveghetori │
  │ radio, desenatori şi cartografi lucrări speciale │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VII. Personal care execută permanent lucrări de construcţii, instalaţii, │
  │ de întreţinere şi revizie, care asigură exploatarea şi conservarea │
  │ tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Combinezon (halat sau salopetă)│ buc. │ 2 │ 3 │Se asigură în funcţie de│
  │ │ │ │ │ │nevoi. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Cască de protecţie │ buc. │ 1 │inv. 5│ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Bocanci/Ghete protecţie │ perechi │ 2 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Ochelari protecţie │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Centură de siguranţă │ buc. │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Mănuşi rezistente la uzură │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*) │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat pentru bolnavi │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Pijama │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Papuci │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Prosop │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Cearşaf │ buc. │ 4 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Faţă de pernă │ buc. │ 3 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Pătură │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Pernă │ buc. │ 1 │ 5 │După folosirea a │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤jumătate din durata de │
  │ 9 │Saltea │ buc. │ 1 │ 10 │serviciu se pot │
  │ │ │ │ │ │recondiţiona. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 10 │Halat alb │ buc. │ 2 │ 2 │Numai pentru supraveghe-│
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤torii de la spital şi │
  │ 11 │Halat din molton │ buc. │ 1 │ 3 │infirmieri │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ NOTĂ: │
  │ Prin punct medical se înţelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staţionarele ş.a., │
  │ compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ IX. Magazineri, gospodar, mânuitori şi distribuitori de materiale, şefi de depozite şi magazii, │
  │ arhivari, membrii comisiilor de recepţie, cei care lucrează la evidenţa operativă şi cei │
  │ care execută percheziţii corporale (funcţionari publici şi civili) │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat de protecţie │ buc. │ 2 │ 3 │Se asigură şi pentru cei│
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤care lucrează pe timp │
  │ 2 │Costum vătuit │ buc. │ 1 │ 5 │friguros în aer liber │
  │ │ │ │ │ │sau în magazii │
  │ │ │ │ │ │neîncălzite. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Mănuşi/Palmare │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │Mască contra prafului │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ X. Frizerii (de fiecare frizer) │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Halat de protecţie (bluză) │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Fotă pentru tuns │ buc. │ 3 │ 1 │Pentru fiecare 50 de │
  │ │ │ │ │ │oameni de tuns │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Şervet pentru frizerie │ buc. │ 10 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Prosop │ buc. │ 4 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ XI. Responsabil popotă, agenţi (personal de serviciu pe bucătărie, │
  │ supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari) │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Bonetă (batic) │ buc. │ 4 │ 2 │Bucătarii şefi primesc │
  │ │ │ │ │ │coafă. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Halat (bluză) │ buc. │ 4 │ 2 │Inclusiv pentru cei ce │
  │ │ │ │ │ │împart hrana în sala de │
  │ │ │ │ │ │mese şi agenţii care │
  │ │ │ │ │ │execută controlul │
  │ │ │ │ │ │parchetelor pentru ppl, │
  │ │ │ │ │ │ori împart hrana la ppl │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Pantalon (fustă) │ perechi │ 4 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Şorţ din pânză │ buc. │ 4 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 1 │Pentru cei care spală │
  │ │ │ │ │ │vesela. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Şorţ din pânză cauciucată │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ XII. Ospătari care participă la activităţi de protocol │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Costum (sacou cu 2 pantaloni) │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Vestă │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Sacou alb │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Bluză din doc alb │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Cămaşă albă │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Cămaşă-bluză │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Cravată neagră │ buc. │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Papion negru │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9 │Papion alb │ buc. │ 2 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 10 │Pantofi negri │ perechi │ 1 │ inv. │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 11 │Şosete negre (bleumarin) │ perechi │ 3 │ inv. │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ NOTĂ: │
  │ Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura şi alte articole care nu sunt │
  │cuprinse în normă sau se pot suplimenta cantităţile prevăzute. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ XIII. Instructori, conductori şi îngrijitori cai şi câini, îngrijitori de animale din gospodăriile │
  │ agrozootehnice │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Salopetă (combinezon) │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Costum vătuit (bluză şi │ │ │ │ │
  │ │pantalon) │ buc. │ 1 │ 5 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Şorţ din pânză cauciucată │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Cizme scurte din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Halat alb │ buc. │ 1 │ 2 │Pentru personalul care │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┤lucrează în sectorul │
  │ 6 │Bonetă albă │ buc. │ 2 │ 2 │zootehnic din G.A.Z. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Halate albe │ buc. │ 5 │ inv. │Numai pentru persoanele │
  │ │ │ │ │ │străine de unitate, care│
  │ │ │ │ │ │vizitează sau contro- │
  │ │ │ │ │ │lează activitatea din │
  │ │ │ │ │ │aceste compartimente │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ NOTĂ: │
  │ Prin îngrijitori de cai şi câini se înţeleg şi persoanele care au în primire animale şi execută │
  │îngrijirea lor. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ XIV. Personal care lucrează la staţiile de încărcare acumulatori şi stingătoare, staţii de radio │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1 │Şorţ din cauciuc │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Mănuşi din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Cizme din cauciuc │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ XV. Materiale diverse pentru funcţionarii publici │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ │ Salopetă (combinezon) │ buc. │ 1 │ 2 │Primesc: │
  │ │ │ │ │ │- cadrele care deservesc│
  │ │ │ │ │ │efectiv sau execută │
  │ │ │ │ │ │lucrări de întreţinere │
  │ │ │ │ │ │şi revizii la staţiile │
  │ │ │ │ │ │de emisie-recepţie sau │
  │ │ │ │ │ │grupurile electrogene; │
  │ │ │ │ │ │- cadrele care au în │
  │ │ │ │ │ │primire şi conduc auto- │
  │ │ │ │ │ │vehiculele unităţii; │
  │ │ │ │ │ │- cadrele şi cursanţii │
  │ │ │ │ │ │instituţiilor militare │
  │ │ │ │ │ │de învăţământ, pe timpul│
  │ │ │ │ │ │cât lucrează în labora- │
  │ │ │ │ │ │toarele foto, chimic, │
  │ │ │ │ │ │criminalistic. │
  │ │ │ │ │ │Numărul de salopete se │
  │ │ │ │ │ │va stabili în raport cu │
  │ │ │ │ │ │capacitatea laborato- │
  │ │ │ │ │ │rului. │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │ buc. │ 1 │ 3 │Primesc: │
  │ │ │ │ │ │- cadrele care lucrează │
  │ │ │ │ │ │în ateliere, depozite de│
  │ │ │ │ │ │carburant şi lubrifianţi│
  │ │ │ │ │ │- membrii comisiilor de │
  │ │ │ │ │ │casare, pe timpul când │
  │ │ │ │ │ │execută efectiv casarea │
  │ │ │ │ │ │materialelor; │
  │ │ │ │ │ │- personalul tehnic ce │
  │ │ │ │ │ │execută lucrări de │
  │ │ │ │ │ │întreţinere şi revizii │
  │ │ │ │ │ │la mijloacele auto şi │
  │ │ │ │ │ │tehnica de luptă; │
  │ │ │ │ │ │- cadrele care au în │
  │ │ │ │ │ │subordinea directă şi │
  │ │ │ │ │ │răspund de buna exploa- │
  │ │ │ │ │ │tare şi conservare a │
  │ │ │ │ │ │tehnicii de luptă şi │
  │ │ │ │ │ │cadrele ce execută │
  │ │ │ │ │ │efectiv controlul │
  │ │ │ │ │ │acestor lucrări; │
  │ │ │ │ │ │- personalul tehnic de │
  │ │ │ │ │ │instalaţii de teleco- │
  │ │ │ │ │ │municaţii; │
  │ │ │ │ │ │- tehnicienii auto ce │
  │ │ │ │ │ │îndeplinesc funcţia de │
  │ │ │ │ │ │şefi de garaje sau şefi │
  │ │ │ │ │ │puncte de control tehnic│
  │ │ │ │ │ │al autovehiculelor; │
  │ │ │ │ │ │- cadrele care asigură │
  │ │ │ │ │ │supravegherea deţinu- │
  │ │ │ │ │ │ţilor în atelier. │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │ buc. │ 2 │ 2 │Primesc: │
  │ │ │ │ │ │- agenţii care lucrează │
  │ │ │ │ │ │în ateliere de reparaţii│
  │ │ │ │ │ │de orice fel. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ XVI. Echipament pentru funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┤
  │ │ Funcţii, meserii, specialităţi│ │ Prevederi │ │
  │ │ şi loc de muncă │ Echipamentul ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ Se schimbă │
  │ │ │ │tatea │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1 │Medic │ │ │ │ │
  │ │În plus pentru: │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.1.│Casa sală de naşteri │Halat din pânză │ │ │La două zile şi după │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤fiecare naştere asistată│
  │ │ │Bonetă sau basma din │ │ │ │
  │ │ │pânză │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.2.│Staţionare de adulţi şi copii, │Halat din pânză │ │ │ │
  │ │de la centre medico-sanitare, ├────────────────────────┤ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │dispensare medicale şi staţi- │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │onare de diagnostic din │din pânză │ │ │ │
  │ │policlinici │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.3.│Servicii de obstetrică- │ │ │ │ │
  │ │ginecologie, chirurgie şi alte │ │ │ │ │
  │ │specialităţi chirurgicale │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.4.│Servicii pediatrie │Şorţ de protecţie │ │ │Zilnic │
  │ │ │Mască de protecţie │ 4 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.5.│Filtru pediatrie │Halat din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.6.│Stomatologie (inclusiv │Şorţ de protecţie │ │ │Zilnic │
  │ │dentişti) │Mască de protecţie │ 4 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.7.│Recoltare, conservare sânge şi │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │preparate produse din sânge │Pantofi de tenis sau │ 1 │ 1 │Zilnic şi │
  │ │ │pantofi din pânză │ │ │după necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.8.│Laboratoare şi secţii de │ │ │ │ │
  │ │serologie, bacteriologie, │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │biochimie, biologie, chimie, │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │toxicologie, virusologie, │ │ │ │ │
  │ │parazitologie şi lucru cu │ │ │ │ │
  │ │animale │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.9.│Unităţi cu paturi (inclusiv │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │servicii de investigaţii şi │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │tratament), creşe, leagăne, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │precum şi unităţi de cercetare,│Pantalon sau fustă │ │ │ │
  │ │producere şi control al │din doc │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │serurilor, vaccinurilor şi ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │produselor biologice de │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │diagnostic │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │De unică folosinţă │
  │ │ │ │ │ │După necesităţi │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1.9.1.│Leagăne şi creşe │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │Zilnic │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.9.2.│Secţii de obstetrică-gineco- │ │ │ │ │
  │ │logie, chirurgie şi alte │ │ │ │ │
  │ │specialităţi chirurgicale │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.9.3.│Bloc sală de naşteri │Halat din pânză │ │ │Zilnic, după necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.9.4.│Bloc operator │Halat din pânză │ │ │Zilnic, după necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 1.9.5.│Spitale şi secţii de boli │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │contagioase, pediatrie, nou- │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │născuţi prematuri, anestezie- ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │reanimare, terapie intensivă şi│Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │unităţi de cercetare, producţie│din doc │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │şi control al serurilor, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │vaccinurilor şi produselor │Şorţ de protecţie │ │ │Zilnic │
  │ │biologice de diagnostic ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Halat din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │Zilnic, pentru fiecare │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤compartiment, pe grupe │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │de boli sau categorii │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤de nou-născuţi │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2 │Farmacist │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 2.1.│Laboratoare şi secţii de │ │ │ │ │
  │ │serologie, bacteriologie, │ │ │ │ │
  │ │biochimie, biologie, chimie, │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │toxicologie, virusologie, │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │parazitologie şi lucru cu │ │ │ │ │
  │ │animale │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2.2.│Farmacii şi servicii de inves │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │tigaţii din unităţi cu paturi │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2.2.1.│În plus pentru: │ │ │ │ │
  │ │- unităţi cu sistem pavilionar │Halat din molton │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2.3.│Lucru la cercetare, producere │Halat din pânză │ 4 │ 4 │Zilnic │
  │ │şi control al serurilor, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │vaccinurilor şi produselor │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │biologice de diagnostic │din doc │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Halat din pânză │ │ │Zilnic, pentru fiecare │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤compartiment de lucru │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3 │Biolog, biochimist, toxicolog, │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │chimist, fizician, biofizician ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │şi cei care lucrează la │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │microscopie electronică │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 3.1.│Servicii de investigaţii din │ │ │ │ │
  │ │unităţi cu paturi │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3.2.│Lucru la cercetare, producere │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │şi control al serurilor, │din pânză │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │vaccinurilor şi produselor ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │biologice de diagnostic │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 2 │Zilnic, pentru fiecare │
  │ │ │ │ │ │compartiment de lucru │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ 4 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4 │Medic veterinar şi tehnician │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │veterinar ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni din doc │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi de pânză │ │ │După necesităţi │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 4.1.│Lucru de cercetare, producere │Halat din pânză │ │ │Zilnic, pentru fiecare │
  │ │şi control al serurilor, ├────────────────────────┼──────┼──────┤compartiment de lucru │
  │ │vaccinurilor şi produselor │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │biologice ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4.2.│Contenţii, sângerări, recoltări│Halat din pânză sau │ │ │ │
  │ │de organe │salopetă din doc │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Cizme din cauciuc │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5 │Tehnician utilaje medicale în │Halat din pânză │ │ │ │
  │ │unităţi cu paturi, tehnician şi│sau bluză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │fotoreproducător în unităţi de ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │cercetare, producţie şi control│Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │al serurilor, vaccinurilor şi │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │produselor biologice de │ │ │ │ │
  │ │diagnostic ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 5.1.│Unităţi cu sistem pavilionar │Halat din molton │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6 │Droghist │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7 │Asistent medical, moaşă, soră │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │medicală, oficiant sanitar, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │operator chimist şi laborant │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 7.1.│Casa sală de naşteri │Halat din pânză │ │ │La două zile şi după │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤fiecare naştere asistată│
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.2.│Staţionare de adulţi şi copii │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │de la centre medico-sanitare şi├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │dispensare medicale │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.3.│Servicii de obstetrică, │ │ │ │ │
  │ │ginecologie, chirurgie şi alte │ │ │ │ │
  │ │specialităţi chirurgicale │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.4.│Servicii de pediatrie │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ 4 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.5.│Filtru pediatrie │Halat din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.6.│Stomatologie │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │Zilnic │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.7.│Recoltare, conservare sânge şi │ │ │ │Zilnic şi după │
  │ │preparate produse din sânge │Şorţ de protecţie │ 1 │ 1 │necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.8.│Laboratoare şi secţii de │ │ │ │ │
  │ │serologie, bacteriologie, │ │ │ │ │
  │ │biochimie, biologie, chimie, │ │ │ │ │
  │ │toxicologie, virusologie, │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │parazitologie şi lucru cu │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  │ │animale │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.9.│Unităţi cu paturi (inclusiv │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │servicii de investigaţii, │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │tratament şi farmacii), creşe ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │şi leagăne │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.9.1.│Bloc sală de naşteri şi │Halat din pânză │ │ │Zilnic şi │
  │ │bloc operator ├────────────────────────┼──────┼──────┤după necesităţi │
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │Zilnic şi │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │după necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.9.2.│Spitale şi secţii de boli │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │contagioase, pediatrie, nou- │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │născuţi, prematuri, anestezie- ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │reanimare, terapie intensivă şi│Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │unităţi de cercetare, producere│din doc │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │şi control al serurilor, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │vaccinurilor şi produselor │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │biologice de diagnostic │din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │7.9.2.1│Personalul care deserveşte mai │Halat din pânză │ │ │Zilnic, pentru fiecare │
  │ │multe compartimente şi ├────────────────────────┼──────┼──────┤compartiment, pe grupe │
  │ │asistentă (soră) şefă │Şorţ de protecţie │ │ │de boli sau categorii │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤de nou-născuţi │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.9.3.│Leagăne, creşe, unităţi cu │ │ │ │ │
  │ │sistem pavilionar şi unităţi │ │ │ │ │
  │ │unde se efectuează aeroterapie │Halat din molton │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7.10.│Laboratoare şi secţii din │Halat din pânză sau │ │ │ │
  │ │unităţi de cercetare şi │salopetă din doc │ │ │ │
  │ │producţie a serurilor, vacci- ├────────────────────────┼──────┼──────┤După necesităţi │
  │ │nurilor şi produselor biologice│Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │de diagnostic, pentru contenţii│din pânză │ │ │ │
  │ │sângerarea şi recoltarea de ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │organe de la animale de │Cizme din cauciuc │ │ │ │
  │ │experienţă │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8 │Infirmier │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │Vezi pct. 8.3. ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ │ │La 3 zile │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 8.1.│Casa sală de naşteri │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8.2.│Unităţi cu paturi (inclusiv │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │servicii de investigaţii, │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │tratament şi farmacii), creşe, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │leagăne │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8.3.│Infirmier │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ │ 4 │ 1 │Zilnic │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 8.3.1.│Leagăne, creşe, unităţi cu │ │ │ │ │
  │ │sistem pavilionar şi unităţi │Halat din molton │ 1 │ 2 │ │
  │ │unde se efectuează aeroterapie │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8.3.2.│Bloc sală de naşteri şi bloc │Halat din pânză │ │ │Zilnic şi │
  │ │operator ├────────────────────────┼──────┼──────┤după necesităţi │
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 8.3.3.│Spitale şi secţii de boli │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │contagioase pediatrie, nou- │din pânză │ │ │Zilnic şi │
  │ │născuţi, prematuri, anestezie- ├────────────────────────┼──────┼──────┤după necesităţi │
  │ │reanimare, terapie intensivă │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 8.3.4.│Servitul mesei bolnavilor │Halat din pânză │ 4 │ 1 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Mănuşi de protecţie │ 4 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9 │Brancardier │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 9.1.│Unităţi cu paturi │Bluză din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni din doc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 2 │Zilnic │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ │ │După necesităţi │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 9.1.1.│Unităţi cu sistem pavilionar │Halat din molton │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 10 │Instructor educaţie, instructor│Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │energoterapie, frizer, lenjer, │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │garderobier, liftier din ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │unităţi cu paturi şi din │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │unităţi de cercetare şi control│din doc │ 3 │ 2 │ │
  │ │al serurilor, vaccinurilor şi ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │produselor biologice de │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │diagnostic │din pânză │ 3 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 11 │Psiholog, entomolog, profesor, │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │instructor, logoped, ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │registrator medical │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 11.1.│Unităţi cu paturi │Bluză din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │ │din doc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 12 │Instructor educaţie din leagăne│ │ │ │ │
  │ │de copii │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13 │Îngrijitor curăţenie │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Halat din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 2 │Zilnic │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13.1.│Case de naşteri │Basma din pânză │ 3 │ 1 │La două zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La două zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13.2.│Staţionare de adulţi şi copii │Basma din pânză │ 3 │ 1 │La două zile │
  │ │de la centre medico-sanitare şi├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │dispensare medicale │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La două zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ 4 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13.3.│Lucru la grupurile sanitare │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 13.4.│Laboratoare şi secţii de │ │ │ │ │
  │ │serologie, bacteriologie, │ │ │ │ │
  │ │biochimie, biologie, chimie, │ │ │ │ │
  │ │toxicologie, virusologie, │ │ │ │ │
  │ │parazitologie,lucru cu animale,│ │ │ │ │
  │ │recoltare, conservare sânge, │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │preparate produse din sânge şi │pantofi din pânză │ 1 │ 1 │ │
  │ │cercetare, producere şi control│ │ │ │ │
  │ │al serurilor, vaccinurilor şi │ │ │ │ │
  │ │produselor biologice de │ │ │ │ │
  │ │diagnostic │ │ │ │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 13.5. │Unităţi cu paturi, creşe, │Halat sau bluză │ │ │ │
  │ │leagăne, unităţi de cercetare, │din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │producere şi control al ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │serurilor, vaccinurilor şi │Pantaloni sau fustă │ │ │ │
  │ │produselor biologice de │din doc │ 3 │ 1 │ │
  │ │diagnostic ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Basma din pânză │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ │ │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ În plus pentru: │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │13.5.1.│Bloc de naşteri, bloc operator,│Halat din pânză │ │ │Zilnic, după necesităţi │
  │ │spitale şi secţii de boli │ │ │ │şi la fiecare │
  │ │contagioase, pediatrie, nou- ├────────────────────────┼──────┼──────┤compartiment │
  │ │născuţi, prematuri, anestezie- │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │reanimare terapie intensivă şi │ │ │ │ │
  │ │unităţi de cercetare, producere├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │şi control al serurilor, │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  │ │vaccinurilor şi produselor │ │ │ │ │
  │ │biologice de diagnostic │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │13.5.2.│Lucru în blocuri alimentare │Halat din pânză │ │ │După necesităţi │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Şorţ de protecţie │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Huse pentru încălţăminte│ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 14 │Spălător (rufe, sticlă, veselă)│Halat din pânză sau │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │etuvier, nămolar ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Salopetă din doc │ 2 │ 2 │Săptămânal │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 15 │Băieş, maseur │Halat din pânză │ 3 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │La 3 zile │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Halat din molton │ 1 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Sandale de baie │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 16 │Ghipsar │Halat din pânză sau │ │ │ │
  │ │ │bluză din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantaloni din doc │ 3 │ 1 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 2 │ 2 │Săptămânal │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Pantofi de tenis sau │ │ │ │
  │ │ │pantofi din pânză │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Mască de protecţie │ 1 │ 1 │După necesităţi │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 17 │Îngrijitor de animale de │Halat din pânză │ 3 │ 1 │La 3 zile │
  │ │laborator ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Salopetă din doc │ 2 │ 2 │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │ │din pânză │ 3 │ 2 │Săptămânal │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │ │Cizme din cauciuc │ 1 │ 2 │La 3 zile │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 17.1.│Contenţii, sângerări, recoltări│Halat din pânză sau │ │ │ │
  │ │de organe în unităţi de cerce- │salopetă din doc │ │ │După necesităţi │
  │ │tare, producere şi control al ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │serurilor, vaccinurilor şi pro-│Bonetă sau basma │ │ │ │
  │ │duselor biologice de diagnostic│din pânză │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │Cizme din cauciuc │ │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 18 │Şofer pentru transportul │Halat din pânză sau │ │ │ │
  │ │animalelor şi evacuarea │salopetă din doc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │gunoaielor şi reziduurilor din ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │unităţile de cercetare, │Bonetă din pânză │ 2 │ 2 │Săptămânal │
  │ │producere şi control al ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │serurilor, vaccinurilor şi │Cizme din cauciuc │ 3 │ 2 │La 3 zile │
  │ │produselor biologice de ├────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ │diagnostic │Mănuşi din cauciuc │ 1 │ 2 │După necesităţi │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Pentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în această normă se pot asigura şi distribui articolele şi cantităţile folosite în Ministerul Sănătăţii pentru situaţii similare.
  Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza unui raport înaintat de directorul unităţii respective.
  3. Pentru echiparea şi dotarea cursanţilor din unităţile de formare şi perfecţionare a personalului din sistemul administraţiei penitenciarelor
  *Font 8*
  ┌───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
  │ Nr. │ │ │ Prevederi │ │
  │ crt. │ Denumirea articolelor │ U/M ├──────┬──────┤ Observaţii │
  │ │ │ │Canti-│Durata│ │
  │ │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Coifură │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Şapcă camgarn bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │emblemă │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Bonetă camgarn bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │emblemă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Şapcă tergal bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │emblemă │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Bonetă tergal bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │emblemă │ buc. │ 2 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5. │Căciulă cu emblemă │ buc. │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Îmbrăcăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Costum din stofă camgarn │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Costum din stofă tergal │ │ │ │ │
  │ │bleumarin: │ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni lungi │ buc. │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Scurtă din tercot bleumarin cu │ │ │ │ │
  │ │mesadă şi guler din blană │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Impermeabil bleumarin pentru │ │ │ │ │
  │ │ploaie │ │ 1 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5. │Complet modular: scurtă │ │ │ │ │
  │ │impermeabilă exterioară, │ │ │ │ │
  │ │bluzon şi pantalon golf │ buc. │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6. │Pulover cu anchior bleumarin │ buc. │ 1 │ 3 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Lenjerie │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Cămaşă bleu │ buc. │ 4 │ 2 │ 2 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Cămaşă-bluză bleu, cu mânecă │ │ │ │ │
  │ │scurtă │ buc. │ 3 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Cămaşă bluză bleu, cu mânecă │ │ │ │ │
  │ │lungă │ buc. │ 2 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Tricou bleu cu mânecă scurtă │ │ │ │ │
  │ │şi guler bleumarin │ buc. │ 2 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Încălţăminte │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Pantofi negri de vară, │ │ │ │ │
  │ │din piele │ perechi │ 1 │ 1 │ 3 │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Pantofi negri de iarnă, │ │ │ │ │
  │ │din piele │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Ghete (cizme) negre, din piele │ perechi │ 1 │ 3 │Pentru femei se distri- │
  │ │ │ │ │ │buie o pereche de cizme │
  │ │ │ │ │ │scurte. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Bocanci negri cu şiret, │ │ │ │Pentru femei se distri- │
  │ │din piele │ perechi │ 1 │ 2 │buie o pereche de ghete │
  │ │ │ │ │ │cu şiret. │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Diverse │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Cravată │ buc. │ 2 │ 4 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Fular bleumarin, din lână │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Mănuşi din piele │ perechi │ 1 │ 2 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Mănuşi din pânză │ perechi │ 1 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 5. │Curea neagră, din piele │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 6. │Centură neagră, din piele │ buc. │ 1 │ 6 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 7. │Ciorapi bleumarin │ perechi │ 6 │ 1 │ │
  ├───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┤
  │ Accesorii │
  ├───────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────┤
  │ 1. │Emblemă cu sigla Administraţiei│ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor, │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │ buc. │ 11 │ 3 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 2. │Petliţe │ perechi │ 1 │ 3 │Se asigură pentru │
  │ │ │ │ │ │fiecare sacou. │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 3. │Însemn de grad pentru piept, │ │ │ │ │
  │ │cu inscripţia ELEV │ buc. │ 10 │ 1 │ │
  ├───────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
  │ 4. │Eghilet simplu, cu accesorii │ buc. │ 1 │ 6 │ 4 │
  └───────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┴────────────────────────┘

  NOTE:
  1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).
  2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.
  3. Pentru femei se distribuie sandale.
  4. Se poartă numai prin decizia directorului unităţii.
  5. Echipamentul pentru dotarea cursanţilor din unităţile de formare şi perfecţionare a personalului din sistemul administraţie penitenciare se distribuie la începutul anului şcolar şi se retrage la sfârşitul acestuia.
  6. Prima echipare a absolvenţilor se realizează de către unităţile de formare şi perfecţionare a personalului din sistemul administraţie penitenciare, urmând ca acestea să transmită documentele justificative unităţilor în care absolvenţii sunt repartizaţi.
  Din totalul articolelor de echipament prevăzute în normă se pot constitui, în funcţie de anotimp, următoarele tipuri de ţinute:
  1. Uniforma de oraş:
  - şapcă camgarn/şapcă tergal;
  - căciulă;
  - costum camgarn/costum tergal;
  - scurtă;
  - impermeabil;
  - cămaşă;
  - pantofi de vară/pantofi de iarnă;
  - cravată;
  - curea;
  - fular;
  - ghete;
  - mănuşi din piele;
  - ciorapi.
  2. Uniforma de clasă:
  - şapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);
  - costum camgarn/costum tergal;
  - pulover;
  - bluzon (din componenţa completului modular);
  - cămaşă-bluză cu mânecă lungă/cămaşă-bluză cu mânecă scurtă;
  - tricou;
  - pantofi de vară/pantofi de iarnă;
  - ciorapi.
  3. Uniforma de instrucţie:
  - şapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);
  - căciulă;
  - complet modular (scurtă exterioară, bluzon şi pantalon golf);
  - tricou;
  - pulover;
  - mănuşi din material textil;
  - ghete/bocanci;
  - centură;
  - ciorapi.


  Anexa 4

  la regulament
  REGULI
  pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici
  cu statut special

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Echiparea funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament şi regulilor de aplicare a acestora.


  Articolul 2

  (1) Normele de echipament prevăd articole şi cantităţi de echipament şi materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosinţă sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită, denumită durată de serviciu, cu excepţia articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 1-6 din anexa nr. 2 la regulament, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale.
  (2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul funcţionarii publici conform normei nr. 6 se socoteşte în ani calendaristici (1 ianuarie-31 decembrie), de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuţia.
  (3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantităţile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menţinute în folosinţă.


  Articolul 3

  Scoaterea din serviciu, cu vinovăţie, a materialelor de echipament distribuite în folosinţă înainte de îndeplinirea duratei de serviciu constituie pagubă şi se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.


  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipament

  A. Normele pentru echiparea funcţionarilor publici, ofiţeri şi agenţi (normele 1-6 din anexa nr. 2 la regulament)

  Articolul 4

  Drepturile de echipament ale funcţionarilor publici în activitate se stabilesc anual, în funcţie de cantitatea şi durata de serviciu prevăzute în norme, se asigură gratuit şi se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute în norme, corespunzător încadrării în statele de organizare.

  1. Stabilirea şi acordarea drepturilor

  Articolul 5

  (1) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale se recalculează anual, în funcţie de evoluţia preţurilor, de Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă şi se comunică unităţilor penitenciare până la data de 30 noiembrie.
  (2) Preţurile folosite pentru recalcularea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament sunt preţuri medii obţinute din preţurile rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de către structurile specializate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţilor penitenciare până la data de 30 noiembrie.
  (3) În situaţia în care pentru anumite articole de echipament nu s-au aplicat proceduri de achiziţie în anul în curs sau în cel precedent, în mod excepţional şi în absenţa unor indici statistici de preţuri, în calculul echivalentului cotei-părţi anuale se pot utiliza şi preţurile solicitate şi comunicate de alte instituţii publice din sectorul de apărare şi ordine publică.
  (4) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, metodologia de calcul şi acordare a drepturilor de echipament, preţurile de decontare a articolelor distribuite, fondurile necesare, documentele şi instrucţiunile de ordin tehnic se stabilesc şi se comunică unităţilor de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă.


  Articolul 6

  (1) Funcţionarii publici, în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, pot primi:
  a) numai echipament, care se acordă, în primul an, absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi celor încadraţi din sursă externă;
  b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani;
  c) numai bani.
  (2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care, prin natura activităţii, sunt obligaţi să poarte, în majoritatea timpului, ţinută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai în parte, iar diferenţa, în articole de echipament pentru completarea uniformei.
  (3) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcţiei din statul de organizare al unităţii în care este prevăzut şi încadrat fiecare ofiţer sau agent de penitenciare.
  (4) Ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi au obligaţia să stabilească până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, prin decizie scrisă, încadrarea nominală la drepturi de echipament a funcţionarilor publici cu statut special, la categoriile stabilite la alin. (1), pe formaţiuni, compartimente sau locuri de muncă.
  (5) Prin ordin al ministrului justiţiei, decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a directorilor de unităţi, funcţionarii publici încadraţi la categoria "echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani" pot fi încadraţi la categoria "numai bani", dacă fac dovada că la data întocmirii cererilor de echipament au o uniformă regulamentară, completă şi în bună stare.
  (6) Directorii de direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv directorii de unităţi au obligaţia să dispună, de regulă până la 30 noiembrie, verificarea uniformei de oraş şi a celei de serviciu pentru toţi funcţionarii publici, în raport cu natura misiunilor stabilite prin fişa postului şi cu cerinţele privitoare la portul uniformei.
  (7) Funcţionarii publici care îşi modifică în cursul anului funcţia din statul de organizare al unităţii şi, implicit, încadrarea la alte drepturi de echipament beneficiază de echipament sau, după caz, de bani, proporţional cu activitatea desfăşurată.


  Articolul 7

  (1) Anual, până la data de 15 decembrie a anului în curs, funcţionarii publici sunt obligaţi să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, după cum urmează:
  a) funcţionarii publici încadraţi la categoria «echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani» pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă potrivit art. 11 alin. (2);
  b) pentru articolele de echipament solicitate prin cerere, valoarea acestora se reţine din cota de echipare anuală aferentă normei pentru care a fost făcută solicitarea. Contravaloarea acestor articole, reţinută din cota de echipare anuală, se acordă, integral, în primul trimestru al anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea acestora în anul pentru care au fost solicitate;
  c) funcţionarii publici încadraţi la categoria «numai bani» solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă potrivit art. 11 alin. (2).
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.
  (2) Prin cererile de echipament se pot solicita numai articolele şi cantităţile cuprinse în norme, potrivit datelor antropometrice.
  (3) Cererile de echipament se analizează şi se avizează de şeful nemijlocit şi se aprobă, după caz, de directorii de direcţii din cadrul Ministerului Justiţiei, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv de directorii de unităţi. După înregistrare, responsabilul sectorului echipament verifică şi centralizează cererile pe categorii de funcţionari publici, articole şi date antropometrice şi transmite necesarul de echipament structurilor logistice din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform instrucţiunilor emise anual în acest sens. Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi celorlalte unităţi subordonate acestuia care au încadraţi funcţionari publici cu statut special, verificarea şi centralizarea cererilor pe categorii de funcţionari publici, articole şi date antropometrice se realizează de Direcţia financiar-contabilă, care transmite necesarul de echipament Direcţiei investiţii şi administrarea serviciilor, conform instrucţiunilor emise anual în acest sens.
  (4) Funcţionarii publici care la data întocmirii cererii de echipament au mai puţin de 3 ani până la limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate se pot încadra la categoria "numai bani", indiferent de funcţia îndeplinită, dacă fac dovada că dispun de o uniformă regulamentară, completă şi în bună stare.


  Articolul 8

  Funcţionarii publici care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de cerere, pot primi articolele de echipament la preţurile comunicate, după caz, de Direcţia economico-administrativă, respectiv Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei, cu achitarea contravalorii lor şi în limita stocurilor existente.


  Articolul 9

  Funcţionarii publici pot cere, în scris, substituirea unor articole de echipament din cele solicitate prin cererea anuală, în funcţie de existentul în depozit şi în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale sau cu achitarea eventualelor diferenţe.


  Articolul 10

  (1) Articolele de echipament prevăzute de norme se execută pe categorii de funcţionari publici, ofiţeri şi agenţi, bărbaţi şi femei, în producţie de serie sau pe măsuri şi cu probe individuale.
  (2) Echipamentul executat în producţie de serie se achiziţionează, de regulă, centralizat.


  Articolul 11

  (1) Acordarea echipamentului se face de două ori pe an. Articolele din componenţa uniformei de vară se distribuie până la data de 30 iunie a anului de referinţă, iar articolele din componenţa ţinutei de iarnă se distribuie până la data de 15 noiembrie a anului de referinţă.
  (2) Achitarea drepturilor de echipament în bani se efectuează lunar, începând cu prima lună a anului de referinţă, în funcţie de fondurile alocate. Valoarea lunară de acordat reprezintă 1/12 din totalul cotei părţi anuale în vigoare la data acordării.
  ----------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.


  Articolul 12

  Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în bani nu este impozabilă.

  2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie

  Articolul 13

  (1) Articolele din componenţa uniformei de ceremonie se acordă gratuit ofiţerilor cu funcţii de conducere, până la şef serviciu inclusiv, numai în natură.
  (2) Funcţionarii publici cu drept de port al uniformei de ceremonie primesc articolele de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, calculată începând cu prima zi a lunii în care au fost numiţi în astfel de funcţii. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberaţi din funcţie.

  3. Drepturi la înaintarea în grad profesional

  Articolul 14

  (1) Ofiţerii înaintaţi la gradul de chestor au dreptul în anul respectiv la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme pentru ofiţeri.
  (2) Ofiţerii înaintaţi la gradul de chestor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofiţeri, primesc o singură dată şi accesoriile corespunzătoare noului grad, respectiv paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume.


  Articolul 15

  (1) Agenţii de penitenciar înaintaţi la gradul de ofiţer au dreptul în anul respectiv, în funcţie de noua încadrare în statul de organizare, la echipamentul sau echivalentul valoric al coteipărţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofiţeri.
  (2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scade valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipaţie şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi.
  (3) Echipamentul specific gradului de agent solicitat prin cerere şi nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru funcţionarii publici ofiţeri.


  Articolul 16

  Ofiţerii şi agenţii de penitenciar înaintaţi la gradul următor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc numai o singură dată şi accesoriile corespunzătoare noilor grade.


  Articolul 17

  Ofiţerii avansaţi chestori şi agenţii avansaţi ofiţeri care nu îşi pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite pot primi, pe bază de cerere scrisă, echipamentul necesar, iar valoarea care depăşeşte drepturile de echipament se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.


  Articolul 18

  Ofiţerii şi agenţii trimişi la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi pentru completarea uniformei, cu anticipaţie, pe bază de cerere scrisă, aprobată de directorul unităţii, echipament din drepturile prevăzute pentru anul următor, în limita cotei-părţi anuale valabile la data solicitării.

  4. Drepturile acordate cu ocazia transferului sau detaşării

  Articolul 19

  (1) Drepturile de echipament ale funcţionarilor publici din sistemul penitenciar care se transferă în afara sistemului penitenciar se lichidează la data transferului.
  (2) Calcularea valorii drepturilor de echipament se face la valoarea preţurilor de achiziţie în vigoare la data când se efectuează transferul persoanei respective.
  (3) Contravaloarea eventualelor articole de echipament primite cu anticipaţie se restituie la preţurile în vigoare la data distribuţiei.
  (4) Măsura lichidării drepturilor de echipament se menţionează expres în documentele de transfer.


  Articolul 20

  (1) Funcţionarii publici mutaţi dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar sunt alocaţi la drepturi de către unitatea la care au fost mutaţi.
  (2) Funcţionarilor publici mutaţi în cursul anului dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutaţi. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unităţile în care au fost mutaţi funcţionarii publici respectivi.
  (3) Unitatea din care au fost mutaţi funcţionarii publici va comunica noii unităţi, prin copie xerox, cererea de echipament sau, după caz, carnetul privind situaţia drepturilor anuale de echipament, situaţia drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, situaţia articolelor de echipament primite, situaţia privind contravaloarea cotei-părţi acordate şi diferenţele de acordat.
  (4) Unitatea din care funcţionarul public respectiv se mută este obligată să actualizeze situaţia drepturilor de echipament, să întocmească o copie xerox a cererii de echipament sau, după caz, a carnetului privind situaţia drepturilor anuale de echipament, semnată de responsabilul sectorului, directorul adjunct economico-administrativ (similar) şi funcţionarul public respectiv, după care aceasta va fi trimisă la unitatea unde persoana a fost mutată.
  (5) Originalul cererilor de echipare sau, după caz, al carnetului privind situaţia drepturilor anuale de echipament se arhivează în unitatea emitentă şi constituie document justificativ pentru drepturile acordate.
  (6) Pe baza datelor transmise, unitatea la care se mută funcţionarul public are obligaţia să întocmească o nouă cerere de echipare sau un nou carnet privind situaţia drepturilor anuale de echipament.


  Articolul 21

  Funcţionarii publici detaşaţi sunt alocaţi şi primesc drepturile de echipament de la unitatea de la care se detaşează, indiferent de durata detaşării.

  5. Drepturi la acordarea gradului profesional, încadrarea din sursă externă şi la reîncadrare

  Articolul 22

  (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi cei încadraţi din sursă externă în corpul funcţionarilor publici, la acordarea gradului de ofiţer sau agent, au dreptul, în primul an, la:
  - articolele de echipament prevăzute de normele prevăzute pentru aceştia;
  - articolele de echipament prevăzute pentru prima echipare care se distribuie în plus faţă de norma specifică fiecărei categorii de funcţionari sau echivalentul valoric al acestora.
  (2) Echipamentul prevăzut a se distribui numai o singură dată la dobândirea calităţii de funcţionar public se compune din: o şapcă de iarnă (pălărie pentru femei), un costum cu 2 pantaloni lungi (fustă în loc de un pantalon pentru femei) pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură şi accesoriile aferente - însemne de grad şi ecusoane.
  (3) Funcţionarilor publici încadraţi direct în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament pe anul următor.
  (4) Diferenţa dintre echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament şi valoarea echipamentului primit se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament.


  Articolul 23

  (1) Echipamentul sau echivalentul valoric al articolelor prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă, de regulă, în anul încadrării, indiferent de data încadrării sau reîncadrării, în funcţie de stocurile disponibile, respectiv de fondurile alocate.
  (2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, funcţionarilor publici încadraţi din sursă externă, precum şi funcţionarilor publici reîncadraţi în activitate după un an de la încetarea raporturilor de muncă li se calculează drepturile de echipament astfel:
  - din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 noiembrie inclusiv a acelui an;
  - din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 noiembrie a anului respectiv.
  (3) Funcţionarii publici reîncadraţi în activitate au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament cuvenite pentru anul respectiv, mai puţin contravaloarea articolelor care se acordă o singură dată.


  Articolul 24

  (1) Funcţionarii publici care au fost reîncadraţi în acelaşi an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie) în care le-au încetat raporturile de muncă şi care la acel moment au primit drepturile de echipament pe întregul an vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, funcţionarii publici au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.
  (2) Funcţionarilor publici reîncadraţi în activitate în acelaşi an de activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament pe anul următor.

  6. Restanţe, anticipaţii

  Articolul 25

  (1) Prin drepturi de echipament restante se înţelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin cererea de echipament şi a căror valoare a fost reţinută din cota-parte anuală, precum şi sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.
  (2) Restanţele în echipament sau bani se asigură, cu prioritate, până la data de 30 iunie a anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea echipamentului la termenul legal.
  (3) Acordarea restanţelor sub formă bănească se face la solicitarea funcţionarilor publici, pe bază de cerere aprobată de directorul unităţii, ca urmare a deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (4) Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile folosite la calculul cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.
  (5) Nu se consideră restanţe şi nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.


  Articolul 26

  (1) Acordarea cu anticipaţie, cu excepţia anului în curs, a echivalentului valoric al cotei-părţi anuale este interzisă.
  (2) Se pot acorda cu anticipaţie unele articole de echipament în situaţii cum sunt: asigurarea unui nou echipament, uzarea prematură ca urmare a unor condiţii deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii funcţionari, datorită conformaţiei fizice şi portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.
  (3) Distribuirea cu anticipaţie a echipamentului se aprobă de directorul unităţii, în limita stocului disponibil.
  (4) Echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipaţie se înscrie în cererea de echipament, în rubrica "anticipaţii".
  (5) Pentru obţinerea aprobării de distribuire cu anticipaţie a unor articole de echipament, funcţionarii publici depun cereri pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au dreptul la articolele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia economico-administrativă, în vigoare la data distribuţiei, sau le restituie în natură în stare nouă.


  Articolul 27

  (1) Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, funcţionarii publici pot solicita unele articole de echipament peste limita cotei-părţi anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin cerere separată.
  (2) Articolele solicitate suplimentar se distribuie, în limita stocurilor disponibile, numai după achitarea integrală a contravalorilor la casieria unităţii.

  7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu

  Articolul 28

  (1) Data încetării drepturilor de echipament ale funcţionarilor publici se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au încetat raporturile de serviciu.
  (2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:
  a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipamentul solicitat prin cerere, drepturile se consideră legal acordate, cu excepţia cazului în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie;
  b) dacă nu s-au distribuit drepturile de echipament solicitate, se acordă echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate;
  c) echipamentul primit pe bază de cerere, cu anticipaţie, pentru anul următor, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lor la preţurile comunicate de Direcţia economico-administrativă, la data distribuţiei.
  (3) În cazul în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie, funcţionarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului.


  Articolul 29

  (1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, se actualizează în mod obligatoriu situaţia cu drepturile pe anul respectiv, ţinându-se cont simultan de următoarele:
  a) ca drepturi, se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv şi valoarea restanţelor, calculată la valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;
  b) ca distribuţii, se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data încetării raporturilor de serviciu - echipament şi bani, inclusiv anticipaţiile.
  (2) Diferenţa rezultată constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu. Dacă pentru anul în curs valoarea distribuţiilor este mai mare decât valoarea drepturilor cuvenite, diferenţa în plus se recuperează doar în cazul încetării raporturilor de muncă prin demisie.


  Articolul 30

  (1) În caz de deces, urmaşii funcţionarilor publici decedaţi în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului restanţă, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul.
  (2) Echipamentul distribuit cu anticipaţie sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.


  Articolul 31

  La încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, unităţile sunt obligate să le aducă la cunoştinţă, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligaţii:
  a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum şi purtarea în public de către persoane civile a uniformei de funcţionar sau a unor articole din compunerea acesteia;
  b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispune, eliminând accesoriile şi însemnele specifice.


  Articolul 32

  (1) După încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarii publici nu mai au dreptul de a purta uniforma specifică de penitenciare, cu excepţia personalului căruia i s-a acordat acest drept prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Acordarea dreptului de a purta uniforma specifică de penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se face la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza unei solicitări scrise din partea persoanei respective.


  Articolul 33

  Funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care au dreptul, potrivit legii, de a purta uniformă sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului regulament.


  Articolul 34

  La încetarea raporturilor de serviciu înaintea împlinirii unei vechimi de un an în activitate, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului.

  8. Rezolvarea drepturilor de echipament ale funcţionarilor publici puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie

  Articolul 35

  Funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin demisie, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare sau în urma unei hotărâri judecătoreşti, le este interzis dreptul de a purta uniformă de penitenciare.


  Articolul 36

  (1) Funcţionarii publici puşi la dispoziţie, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini şi atribuţii de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.
  (2) Funcţionarii publici suspendaţi din funcţie ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel:
  a) dacă, ca urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum şi a încetării urmăririi penale ori procesului penal, funcţionarii publici au fost repuşi în toate drepturile anterioare, aceştia primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privaţi pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit demisia sau pensionarea funcţionarilor publici, la data repunerii în drepturile anterioare, aceştia beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu;
  b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau graţiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanţe; dacă au primit drepturi de echipament înainte de data suspendării, funcţionarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părţi corespunzătoare lunilor rămase până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare datei suspendării din funcţie.
  (3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din iniţiativa funcţionarilor publici, aceştia nu beneficiază de drepturile de echipament, cu excepţia funcţionarilor publici suspendaţi pentru activitate sindicală.
  (4) În cazul în care funcţionarul public cu statut special şi-a încasat integral drepturile de echipament pentru anul în curs, înainte de suspendarea activităţii, contravaloarea drepturilor se recuperează integral pe durata suspendării, la lichidarea lunii precedente suspendării activităţii.

  9. Alte drepturi

  Articolul 37

  Funcţionarii publici femei şi bărbaţi care beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani sau de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani primesc integral drepturile de echipament.


  Articolul 38

  (1) Personalul de cult angajat permanent în unitate poate primi gratuit următoarele articole de echipament cu specific religios, în cantităţile şi la termenele următoare:
  - culion - 1 buc./3 ani, stihar - 1 buc./5 ani, brâu - 1 buc./5 ani, mânecuţe - 1 pereche/5 ani, felon - 1 buc./5 ani, patrafir - 2 buc./3 ani, reverendă - 2 buc./3 ani, pantofi - 1 pereche/an, ghete - 1 pereche/3 ani, procoveţe - 1 complet/5 ani.
  (2) Articolele se evidenţiază în contabilitate şi reprezintă inventar de unitate.
  (3) Articolele de cult primite cu titlu de donaţie, sponsorizări sau alte forme de către unitatea de penitenciar şi care intră în patrimoniul acesteia se înregistrează în evidenţa contabilă şi constituie obiecte de inventar.

  B. Norme pentru înzestrarea cu echipament specific

  Articolul 39

  (1) Echipamentul special, de protecţie şi de lucru reprezintă articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfăşurare a activităţilor specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.
  (2) Echipamentul special, de protecţie şi de lucru se foloseşte numai de persoanele care au acest drept, în locurile şi pentru activităţile reglementate.
  (3) Asigurarea unui nou echipament se realizează numai după îndeplinirea duratei normelor de utilizare şi predarea celui vechi la depozitul unităţii.


  Articolul 40

  Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare şi casare şi se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.


  Articolul 41

  În raport de nevoi, Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie.


  Articolul 42

  Degradarea sau pierderea echipamentului special, de protecţie şi de lucru înainte de expirarea termenului de utilizare prevăzut de norme nu obligă instituţia în ceea ce priveşte asigurarea unui nou echipament şi atrage răspunderea celor vinovaţi pentru prejudiciul cauzat, în condiţiile legii.

  C. Acordarea drepturilor în cazul distrugerii echipamentului

  Articolul 43

  Este interzisă distribuirea gratuită către personal a articolelor de echipament, echipament special, de protecţie şi de lucru în locul celor pierdute, distruse sau degradate prematur, cu excepţia cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau forţă majoră. În aceste situaţii se procedează conform prevederilor legale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.


  Articolul 44

  În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obţine aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea funcţionarilor publici acesta se distribuie contra cost la preţurile în vigoare la data respectivă.


  Anexa 5

  la regulament
  *Font 7*

                                 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
           privind evidenţa drepturilor anuale de echipament pentru funcţionarii
                  publici cu statut special din Ministerul Justiţiei,
            Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

      A.
      Ministerul Justiţiei
      Administraţia Naţională a Penitenciarelor
      Penitenciarul ...........................

                                                             Anul .............
                                                     OFIŢERI ŞI AGENŢI - BĂRBAŢI

  ┌───────────────────────┬─────┬─────────┬──────────────┐
  │ Detalii │ Nr. │ Talia │ Grosimea │
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Coifură │ │ X │ X │ De acord
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤ ───────────
  │Îmbrăcăminte │ X │ │ │ Director,
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Cămaşă │ │ │ X │
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤ (semnătura)
  │Încălţăminte │ │ X │ │ ..............
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Centură │ X │ │ X │
  └───────────────────────┴─────┴─────────┴──────────────┘


                                      RAPORT
                             nr. ...../anul ...............

      Gradul profesional ........... numele şi prenumele ..................
      locul de muncă ...... pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

  ┌────┬───────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ │ │Cantitate/│ Preţ │Restanţe│ ECHIPAMENT │Nr. operaţiune│
  │crt.│ Denumire articol │ U/M │ an, │achiziţie│ ├─────────────────┬─────────────────┤ din evidenţă │
  │ │ │ │ conform │ │ │ Solicitat │ Distribuit │ şi data │
  │ │ │ │ normei │ │ ├─────────┬───────┼─────────┬───────┤distribuţiei │
  │ │ │ │ │ │ │Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ (4x5) │ │ (4x7) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ │Uniformă de oraş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 1. │Şapcă camgarn │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 2. │Şapcă tergal │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 3. │Căciulă │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 4. │Costum camgarn: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- sacou; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- doi pantaloni │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 5. │Costum tergal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- sacou; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- doi pantaloni │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 6. │Bluzon │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 7. │Scurtă cu guler şi mesadă │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 8. │Impermeabil │buc. │ 1/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 9. │Cămaşă bleu │buc │ 4/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │10. │Cămaşă-bluză mânecă scurtă │buc. │ 4/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │11. │Cămaşă-bluză mânecă lungă │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │12. │Pantofi de vară │perechi │ 1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │13. │Pantofi de iarnă │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │14. │Ghete │perechi │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │15. │Cravată │buc. │ 2/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │16. │Fular lână │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │17. │Mănuşi din piele │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │18. │Curea neagră │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │19. │Ciorapi bleumarin │perechi │ 6/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │20. │Emblemă cu sigla Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Naţională a Penitenciarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │pentru mânecă │buc. │ 11/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │21. │Suport pentru epolet cu însemne de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad pentru umăr │perechi │ 11/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │22. │Petliţe │perechi │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │23. │Eghilet cu accesorii │perechi │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ │Uniforma de serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 1. │Costum: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- şapcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- bluză │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- pantalon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 2. │Scurtă cu glugă şi mesadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │detaşabilă │buc │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 3. │Tricou │buc. │ 4/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 4. │Costum termic │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 5. │Pantofi │perechi │ 1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 6. │Bocanci │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 7. │Centură multifuncţională │buc. │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 8. │Ciorapi bleumarin │perechi │ 10/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 9. │Emblemă cu sigla Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Naţională a Penitenciarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mânecă │buc. │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │10. │Suport pentru epolet cu însemne de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad pentru umăr │perechi │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │11. │Ecuson nominal pentru piept │buc. │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────────┘


      Menţionez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ţinuta corespunzătoare.
      Certific prin semnătură articolele, cantităţile, mărimile şi taliile solicitate.

                      Semnătura
                 ......................

          Data întocmirii .............                     RECAPITULAŢIA DREPTURILOR

      - Drepturi cotă-parte pe anul curent .................. lei

      - Se adaugă - reporturi .................. lei
                         - drepturi la prima echipare


      Total drepturi pe anul curent
      - Se scad - anticipaţii .................. lei

                         - drepturi primite
                           la alte unităţi .................. lei

      Rezultă drepturi pe anul curent

      Valoarea echipamentului primit
      prin raport .................. lei

      - Rezultă: - de achitat .................. lei

                         - reportat drepturi
                           pe anul următor .................. lei

                         - anticipaţii (de
                           reţinut în anul
                           următor) .................. lei


                               Verificat şi luat în evidenţă
                             ────────────────────────────────
                               Responsabil de sector,
                             ................................
                                      (semnătura)

  NOTĂ:
  Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon şi cămăşi-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu şi accesoriile necesare.
  *Font 7*

      B.
      Ministerul Justiţiei
      Administraţia Naţională a Penitenciarelor
      Penitenciarul ...........................

                                                             Anul .............
                                                     OFIŢERI ŞI AGENŢI - FEMEI

  ┌───────────────────────┬─────┬─────────┬──────────────┐
  │ Detalii │ Nr. │ Talia │ Grosimea │
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Coifură │ │ X │ X │ De acord
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤ ───────────
  │Îmbrăcăminte │ X │ │ │ Director,
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Cămaşă │ │ │ X │
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤ (semnătura)
  │Încălţăminte │ │ X │ │ ..............
  ├───────────────────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
  │Centură │ X │ │ X │
  └───────────────────────┴─────┴─────────┴──────────────┘


                                  RAPORT
                     nr. ......./anul ...............


      Gradul profesional ........... numele şi prenumele ..................
      locul de muncă ........ pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

  ┌────┬───────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ │ │Cantitate/│ Preţ │Restanţe│ ECHIPAMENT │Nr. operaţiune│
  │crt.│ Denumire articol │ U/M │ an, │achiziţie│ ├─────────────────┬─────────────────┤ din evidenţă │
  │ │ │ │ conform │ │ │ Solicitat │ Distribuit │ şi data │
  │ │ │ │ norme │ │ ├─────────┬───────┼─────────┬───────┤ distribuţiei │
  │ │ │ │ │ │ │Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │(4x5) │ │(4x7) │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ │UNIFORMĂ DE ORAŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 1. │Şapcă camgarn │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 2. │Şapcă tergal │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 3. │Căciulă │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 4. │Costum camgarn: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- sacou; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- doi pantaloni │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 5. │Costum tergal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- sacou; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- doi pantaloni │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 6. │Bluzon │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 7. │Scurtă cu guler şi mesadă │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 8. │Impermeabil │buc. │ 1/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 9. │Cămaşă bleu │buc. │ 4/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │10. │Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă │buc. │ 4/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │11. │Cămaşă-bluză cu mânecă lungă │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │12. │Pantofi de vară │perechi │ 1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │13. │Pantofi de iarnă │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │14. │Ghete │perechi │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │15. │Cravată │buc. │ 2/4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │16. │Fular din lână │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │17. │Mănuşi din piele │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │18. │Curea neagră │buc. │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │19. │Ciorapi bleumarin │perechi │ 6/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │20. │Emblemă cu sigla Administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mânecă │buc. │ 11/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │21. │Suport pentru epolet cu însemne de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad pentru umăr │perechi │ 11/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │22. │Petliţe │perechi │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │23. │Eghilet cu accesorii │perechi │ 1/6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ │Uniforma de serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 1. │Costum: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- şapcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- bluză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- pantalon │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 2. │Scurtă cu glugă şi mesadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │detaşabilă │buc. │ 1/3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 3. │Tricou │buc. │ 4/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 4. │Costum termic │buc. │ 2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 5. │Pantofi │perechi │ 1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 6. │Bocanci │perechi │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 7. │Centură multifuncţională │buc. │ 1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 8. │Ciorapi bleumarin │perechi │10/1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │ 9. │Emblemă cu sigla Administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Naţionale a Penitenciarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mânecă │buc. │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │10. │Suport pentru epolet cu însemne de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │grad pentru umăr │perechi │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────────┤
  │11. │Ecuson nominal pentru piept │buc. │ 3/2 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────────┘


      Menţionez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ţinuta corespunzătoare.
      Certific prin semnătură articolele, cantităţile, mărimile şi taliile solicitate.

                           Semnătura
                     ......................
              Data întocmirii .............

      RECAPITULAŢIA DREPTURILOR

      - Drepturi cotă-parte pe anul curent ..................... lei
      - Se adaugă - reporturi ..................... lei
                                       - drepturi la prima echipare

      Total drepturi pe anul curent
      - Se scad - anticipaţii ..................... lei
                                       - drepturi primite
                                         la alte unităţi ................... lei

      Rezultă drepturi pe anul curent

      Valoarea echipamentului primit prin raport ................... lei
      - Rezultă: - de achitat ................... lei

                                       - reportat drepturi
                                         pe anul următor ................... lei

                                       - anticipaţii (de
                                         reţinut în anul
                                         următor) ................... lei


                                            Verificat şi luat în evidenţă
                                           ───────────────────────────────
                                              Responsabil de sector,
                                             .........................
                                                   (semnătura)

  NOTĂ:
  Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon şi cămăşi-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu şi accesoriile necesare.
  -------