HOTĂRÂRE nr. 1.420 din 4 decembrie 2003 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile
(actualizată până la data de 19 februarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 77 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul culturii şi cultelor,
  Laurenţiu Tănase,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 decembrie 2003.
  Nr. 1.420.


  Anexă

  NORMA 04/12/2003