ORDIN nr. 228 din 13 februarie 2014 (*actualizat*)
pentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic**)
(actualizat până la data de 17 februarie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.
  În baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se stabileşte componenţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.006/2008 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 februarie 2014.
  Nr. 228.

  Anexă

  COMPONENŢA
  Comisiei de autorizare a distribuitorilor
  pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  ----------
  Titlul anexei a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.
  1. Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - preşedinte
  2. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finanţelor Publice - vicepreşedinte
  3. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru
  4. Şeful de serviciu al Serviciului legislaţie avizare 1 din cadrul Direcţiei generale juridice din Ministerul Finanţelor Publice - membru
  5. Directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru
  6. Directorul general al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru
  7. Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - membru
  NOTĂ:
  În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui.
  În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.
  ------