ORDONANTA nr. 51 din 30 ianuarie 2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. B pct. 23 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, înlocuită cu anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  "Veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat"
  2. Partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, se constituie din sumele rezultate din:"
  3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11. eliberarea de autorizaţii, avize şi alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice şi juridice;"
  4. După punctul 12 se introduce punctul 13 cu următorul cuprins:
  "13. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii. Pentru depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României după aprobarea acesteia de către Parlament.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----