HOTĂRÂRE nr. 559 din 30 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 105."
  2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încetarea raporturilor de muncă determinate de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
  pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
  sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
  Marian Răducanu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 559.


  Anexa
  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  Număr maxim de posturi: 105.
       ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐
       │ COMPARTIMENT │ │COMPARTIMENT AUDIT │
       │ COMUNICARE ├──┐ ┌──┤ PUBLIC INTERN │
       └────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ └───────────────────┘
       ┌────────────────┐ │ │ │ │ ┌───────────────────┐
       │ COMPARTIMENT │ │ │ INSPECTOR │ │ │ COMPARTIMENT │
       │ STRUCTURA DE ├──┼─────┤ DE STAT ŞEF ├─────┼──┤ MANAGEMENTUL │
       │ SECURITATE │ │ │ │ │ │ CALITĂŢII │
       └────────────────┘ │ └────────┬───────┘ │ └───────────────────┘
       ┌────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐
       │ COMPARTIMENT │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │
       │ SSM, PSI, ├──┘ ┌────────┴───────┐ ├──┤ ACHIZIŢII PUBLICE │
       │ SITUAŢII DE │ │ INSPECTOR DE │ │ └───────────────────┘
       │ URGENŢĂ │ │ STAT ŞEF │ │ ┌───────────────────┐
       └────────────────┘ │ ADJUNCT │ │ │ SERVICIUL │
                                 └────────┬───────┘ ├──┤ RESURSE UMANE, │
          ┌───────────────────────┐ │ │ │ JURIDIC │
          │ DIRECŢIA INSPECŢIE, │ │ │ └───────────────────┘
          │ SUPRAVEGHERE A PIEŢEI ├───────┤ │ ┌───────────────────┐
          │ ŞI REGLEMENTARE │ │ │ │SERVICIUL ECONOMIC,│
          └───────────────────────┘ │ └──┤ ADMINISTRATIV │
                                          │ └───────────────────┘
                             ┌────────────┴──────────┐
                             │ INSPECŢII TERITORIALE │
                             └───────────────────────┘

  -------