ORDIN nr. 211 din 28 mai 2007
privind abrogarea punctelor 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 30 mai 2007  Având în vedere dispoziţiile art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, precum şi prevederile Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Punctele 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 28 mai 2007.
  Nr. 211.
  _________