ORDIN nr. 2.855/830/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.855 din 15 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 830 din 15 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 16 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.970 din 15 mai 2020,
  în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condițiile ridicării graduale a restricțiilor, coroborat cu necesitatea asigurării desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activității instituțiilor de cultură și operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul cultural,
  luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, prin care s-a declarat starea de alertă pe întreg teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile,
  în temeiul prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Instituțiile publice și operatorii economici care derulează activități în sectorul cultural creativ vor duce la îndeplinire prevederile ordinului.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru


  ANEXĂ

  MĂSURILE
  pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2
  și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
  I. Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală:
  Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
  a) portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
  c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
  e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
  2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:
  a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
  b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află muzeul sau galeriile de artă;
  c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu;
  d) accesul în muzeu sau galerie de artă se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 2 m;
  e) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
  f) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice;
  g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
  h) limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore în muzeu sau galerie de artă;
  i) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;
  j) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;
  k) la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
  l) termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în muzeu sau în galeria de artă;
  m) plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului;
  n) încurajarea utilizării plății cu cardul;
  o) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;
  p) dezinfecția regulată a suprafețelor;
  q) interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;
  r) aerisirea periodică a încăperilor;
  s) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
  t) restricționarea accesului în sălile de expoziție cu suprafețe mici;
  u) interzicerea accesului la cafeneaua/bistroul muzeului sau a galeriei de artă, acolo unde acestea există;
  v) restricționarea grupurilor de vizitatori, tururilor ghidate, evenimentelor publice și/sau private;
  w) restricționarea accesului la zone de picnic și spații de joacă organizate în spațiile în aer liber, acolo unde acestea există.
  3. Măsuri care privesc angajatorii:
  a) triajul observațional al angajaților nu permite prezența la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  b) termometrizarea noncontact zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3ºC vor fi trimiși acasă;
  c) angajații muzeului vor purta mască (medicală/ nonmedicală);
  d) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
  e) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 2 metri;
  f) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.
  4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
  a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;
  b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool;
  c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
  d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 m;
  e) aerisirea periodică a încăperilor;
  f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.
  II. Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală
  Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
  a) portul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;
  c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;
  e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
  2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:
  a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
  b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află biblioteca;
  c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
  d) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane;
  e) au obligația de a termometriza noncontact vizitatorii. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;
  f) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
  g) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;
  h) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;
  i) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
  j) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee/casierii;
  k) încurajarea utilizării plății cu cardul;
  l) dezinfecția regulată a suprafețelor;
  m) aerisirea periodică a încăperilor;
  n) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
  o) restricționarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici;
  p) interzicerea accesului la cafenea/bistro, acolo unde acestea există;
  q) sunt interzise evenimentele publice și/sau private;
  r) restricționarea activităților culturale și de educare în biblioteci;
  s) asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 metri unul de altul, și fiecare angajat să aibă locul său;
  t) recepția și birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate ecrane de protecție;
  u) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe de cel puțin 1 metru între utilizatori;
  v) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru respectarea distanțării impuse;
  w) organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;
  x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;
  y) accesul în sălile de lectură vă fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4 m^2 pentru fiecare vizitator;
  z) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare socială, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomandă anularea acestui serviciu;
  aa) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția acestora nu este posibilă;
  bb) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu respectarea următoarelor reguli:1. documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente din plastic: minimum 3 zile carantină; 2. documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile carantină;3. sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața de hârtie;4. documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile carantină sau dezinfecție cu material îmbibat cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft;
  cc) documentele care au rămas în bibliotecă și care nu au fost manipulate în timpul izolării pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor;
  dd) în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și/sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public;
  ee) toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie vor trebui să fie executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecție.
  3. Măsuri care privesc angajatorii:
  a) triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  b) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3ºC vor fi trimiși acasă;
  c) angajaților li se vor asigura măști (medicală/nonmedicală);
  d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
  f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 metri;
  g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.
  4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:
  a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;
  b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool;
  c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
  d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 m;
  e) aerisirea periodică a încăperilor;
  f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

  -----