ORDIN nr. 1.410 din 10 august 2004
privind completarea art. 2 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 25 august 2004  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 2 din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, se completează după cum urmează:
  - După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul conţinut:
  "(5) Standardele prevăzute în reglementările tehnice sunt documente normative de referinţă."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC, din coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 august 2004.
  Nr. 1.410.
  ------