HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005
pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.
  Nr. 1.579.


  Anexă

  STATUT 08/12/2005