LEGE nr. 111 din 3 mai 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
  "(2^1) Prin clădiri, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege sediile de circumscripţii sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele inseparabile în cazul înstrăinărilor."
  2. Articolul 2 se abrogă.
  3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) Contractele de vânzare-cumpărare pe care Agenţia Domeniilor Statului le va încheia în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă vor avea ca obiect suprafeţele rezultate din măsurătorile cadastrale."
  4. La articolul 5 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei lunare a dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii."
  5. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat."
  6. Articolul 7 se abrogă.


  Articolul II

  Anexa face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul III

  Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 mai 2005.
  Nr. 111.


  Anexa
  cuprinzând bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

                                Judeţul ALBA

   
             
          IMOBILUL
     
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
     
    01234
     
    1.C.S.V. Alba IuliaAlba Iulia, str. Matelar40.278174,7
    2.C.S.V. BerghinBerghin40.280211
    3.C.S.V. MihalţMihalţ40.281164,3
    4.C.S.V. ÎntregaldeBenic40.282227,4
    5.C.S.V. SântimbruSântimbru40.283230,0
    6.C.S.V. TeiuşTeiuş40.284272
    7.C.S.V. AiudAiud, str. Tribun Tudoran40.285282,5
    8.C.S.V. RimeteaRimetea40.286213,3
    9.C.S.V. HopârtaHopârta40.287249,4
    10.C.S.V. UnireaUnirea40.288508
    11.C.S.V. FărăuFărău40.289226,6
    12.C.S.V. NoşlacNoşlac40.29091
    13.C.S.V. SebeşSebeş40.291293,2
    14.C.S.V. CâlnicCâlnic40.292145,8
    15.C.S.V. SăscioriSăsciori40.293231,38
    16.C.S.V. Daia RomânăDaia Română40.294216,7
    17.C.S.V. SpringSpring40.295227
    18.C.S.V. DoştatDoştat40.296226
    19.C.S.V. Roşia de SecaşRoşia de Secaş40.297228,8
    20.C.S.V. OhabaOhaba40.298235
    21.C.S.V. CergăuCergău40.299264,7
    22.C.S.V. Lunca MureşuluiLunca Mureşului40.300252
    23.C.S.V. Valea LungăValea Lungă40.301517
    24.C.S.V. CenadeCenade40.302108
    25.C.S.V. Cetatea de BaltăCetatea de Baltă40.303303,1
    26.C.S.V. SălişteaSăliştea40.304217,7
    27.C.S.V. ŞibotŞibot40.305129
    28.C.S.V. Pianu de SusPianu de Sus40.306277,64
    29.C.S.V. Vinţu de JosVinţu de Jos40.307145,6
    30.C.S.V. CâmpeniCâmpeni40.308306
    31.C.S.V. ZlatnaZlatna40.309126
    32.C.S.V. AlbacAlbac40.310242
    33.C.S.V. Baia de ArieşBaia de Arieş40.311234
    34.C.S.V. OcolişOcoliş40.312150,9
    35.C.S.V. ŞugagŞugag40.313203,3
    36.C.S.V. GârdaGârda de Sus40.314182
    37.C.S.V. TiurBlaj40.315146,7
    38.C.S.V. Crăciunelu de JosCrăciunelu de Jos40.316211,4
    39.C.S.V. CiugudCiugud40.279267,9                                 Judeţul ARAD
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. CurticiCurtici27.329285
    2.C.S.V. PecicaPecica27.339226
    3.C.S.V. IneuIneu27.33090
    4.C.S.V. CermeiCermei27.335214
    5.C.S.V. SăvârşinSăvârşin27.341200
    6.C.S.V. BirchişBirchiş27.333244
    7.C.S.V. CraivaCraiva27.336238
    8.C.S.V. HăşmaşHăşmaş27.337170
    9.C.S.V. BocsigBocsig27.344250
    10.C.S.V. ButeniButeni27.334389
    11.C.S.V. SebişSebiş27.331268
    12.C.S.V. PleşcuţaPleşcuţa27.340100
    13.C.S.V. AlmaşAlmaş27.332350
    14.C.S.V. HălmagiuHălmagiu27.33881
                                  Judeţul ARGEŞ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Albeştii de ArgeşAlbeştii de Argeş28.112160
    2.C.S.V. Albeştii de MuscelAlbeştii de Muscel28.11082
    3.C.S.V. AninoasaAninoasa28.108; 28.109124
    4.C.S.V. BascovBascov28.121135
    5.C.S.V. BrăduleţBrăduleţ28.118; 28.11980
    6.C.S.V. BârlaBârla28.114200
    7.C.S.V. BăbanaBăbana28.12075
    8.C.S.V. BoteniBoteni28.116; 28.117164
    9.C.S.V. ColibaşiColibaşi28.14750
    10.C.S.V. CăteascaCăteasca28.145; 28.146120
    11.C.S.V. CălineştiCălineşti28.143; 28.14480
    12.C.S.V. CosteştiCosteşti28.132135
    13.C.S.V. CâmpulungCâmpulung28.122; 28.123; 28.124202
    14.C.S.V. CorbeniCorbeni28.141162
    15.C.S.V. CucaCuca28.15248
    16.C.S.V. CicăneştiCicăneşti28.15180
    17.C.S.V. CăldăraruCăldăraru28.140160
    18.C.S.V. CepariCepari28.125; 28.126; 28.12775
    19.C.S.V. CiofrângeniCiofrângeni28.148280
    20.C.S.V. CotmeanaCotmeana28.138; 28.139120
    21.C.S.V. CetăţeniCetăţeni28.149; 28.15049
    22.C.S.V. Curtea de ArgeşCurtea de Argeş28.128; 28.129142
    23.C.S.V. CorbiCorbi28.172231
    24.C.S.V. DragoslaveleDragoslavele28.15446
    25.C.S.V. DobreştiDobreşti28.156; 28.15796
    26.C.S.V. DâmbovicioaraDâmbovicioara28.15380
    27.C.S.V. DârmăneştiDârmăneşti28.158; 28.15936
    28.C.S.V. HârtieştiHârtieşti28.16184
    29.C.S.V. HârseştiHârseşti28.16065
    30.C.S.V. Lunca CorbuluiLunca Corbului28.162360
    31.C.S.V. MozăceniMozăceni28.174; 28.175; 28.176115
    32.C.S.V. MioareleMioarele28.173103
    33.C.S.V. MorăreştiMorăreşti28.17088
    34.C.S.V. MălureniMălureni28.17170
    35.C.S.V. NegraşiNegraşi28.17840
    36.C.S.V. NucşoaraNucşoara28.17740
    37.C.S.V. OarjaOarja28.179; 28.180117
    38.C.S.V. PietroşaniPietroşani28.182134
    39.C.S.V. Poiana LaculuiPoiana Lacului28.183128
    40.C.S.V. PopeştiPopeşti28.184150
    41.C.S.V. ReceaRecea28.185135
    42.C.S.V. SălătrucuSălătrucu28.189; 28.19090
    43C.S.V. SloboziaSlobozia28.196160
    44.C.S.V. StolniciStolnici28.188200
    45.C.S.V. Schitu GoleştiSchitu Goleşti28.195170
    46.C.S.V. StoeneştiStoeneşti28.19454
    47.C.S.V. ŞuiciŞuici28.191; 28.192100
    48.C.S.V. StâlpeniStâlpeni28.193120
    49.C.S.V. ŞtefăneştiŞtefăneşti28.186; 28.187100
    50.C.S.V. TigveniTigveni28.197250
    51.C.S.V. TeiuTeiu28.198180
    52.C.S.V. ŢiţeştiŢiţeşti28.199162
    53.C.S.V. UdaUda28.20151
    54.C.S.V. UngheniUngheni28.200115
    55.C.S.V. VedeaVedea28.202198
    56.C.S.V. Valea IaşuluiValea Iaşului28.20396
                             Judeţul BACĂU

                                          IMOBILUL
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BacăuBacău, Str. Bucovinei nr. 2138.665367
    2.C.S.V. Bereşti-TazlăuBereşti-Tazlău38.666; 38.667; 38.668200
    3.C.S.V. BuhociBuhoci38.66968
    4.C.S.V. BuhuşiBuhuşi, str. T. Vladimirescu nr. 1838.670178
    5.C.S.V. CăiuţiCăiuţi38.671163
    6.C.S.V. ColoneştiColoneşti38.672; 38.673153
    7.C.S.V. CorbascaCorbasca38.674; 38.675152
    8.C.S.V. CoţofăneştiCoţofăneşti38.676165
    9.C.S.V. ComăneştiComăneşti, str. V. Alecsandri nr. 4638.677; 38.678210
    10.C.S.V. DămieneştiDămieneşti38.679; 38.680207
    11.C.S.V. Dealu MoriiDealu Morii38.681165
    12.C.S.V. FilipeniFilipeni38.682; 38.683206
    13.C.S.V. FilipeştiCârligi, comuna Filipeşti38.684136
    14.C.S.V. GăiceanaGăiceana38.685; 38.686160
    15.C.S.V. GârleniGârleni38.687170
    16.C.S.V. GlăvăneştiGlăvăneşti38.688202
    17.C.S.V. HelegiuHelegiu38.689144
    18.C.S.V. HorgeştiRăcătău comuna Horgeşti38.692; 38.693175
    19.C.S.V. HemeiuşHemeiuş38.691121
    20.C.S.V. Izvoru BerheciuluiIzvoru Berheciului38.694; 38.695145
    21.C.S.V. Letea VecheLetea Veche38.69674
    22.C.S.V. LiveziLivezi38.697; 38.698144
    23.C.S.V. MăgireştiMăgireşti38.699; 38.700179
    24.C.S.V. MăguraMăgura38.701; 38.702153
    25.C.S.V. MoineştiMoineşti, Str. Oborului nr. 238.703; 38.704152
    26.C.S.V. MotoşeniMotoşeni38.705162
    27.C.S.V. NegriNegri38.70669,5
    28.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu38.70760
    29.C.S.V. OituzOituz, comuna Hârja38.708; 38.709110
    30.C.S.V. OneştiOneşti, str. Mărăşeşti nr. 12038.710; 38.711210
    31.C.S.V. OrbeniOrbeni38.712105
    32.C.S.V. ParinceaParincea38.713131
    33.C.S.V. PalancaPalanca38.714; 38.715264
    34.C.S.V. PârjolPârjol38.716; 38.717144
    35.C.S.V. PânceştiPânceşti38.718144
    36.C.S.v. PlopanaPlopana38.719; 38.720154
    37.C.S.V. PoduriPoduri38.721185
    38.C.S.V. Podu TurculuiPodu Turcului38.722; 38.723498
    39.C.S.V. RăcăciuniRăcăciuni38.724; 38.725481
    40.C.S.V. RăchitoasaRăchitoasa38.726; 38.727167
    41.C.S.V. SănduleniSănduleni38.728376,5
    42.C.S.V. SascutSascut38.729; 38.730152
    43.C.S.V. SecuieniSecuieni38.73290
    44.C.S.V. Slănic-MoldovaSlănic-Moldova, str. 1 Mai nr. 31C38.733185
    45.C.S.V. StănişeştiStănişeşti38.734146
    46.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare38.736; 38.737192
    47.C.S.V. Târgu OcnaTârgu Ocna, str. Vlad Ţepeş nr. 138.738; 38.739176
    48.C.S.V. VultureniVultureni38.740; 38.741144                              Judeţul BIHOR
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AleşdAleşd nr. 1737.435; 37.436340
    2.C.S.V. AştileuAştileu nr. 137.43260
    3.C.S.V. AuşeuAuşeu nr. 21337.437107
    4.C.S.V. Avram IancuAvram Iancu nr. 6237.438164
    5.C.S.V. BratcaBratca nr. 43037.43950
    6.C.S.V. BorodBorod nr. 2537.440150
    7.C.S.V. BeiuşBeiuş, Str. Sârgului Mare nr. 637.441330
    8.C.S.V. BihariaBiharia, Str. Gării nr. 837.442368
    9.C.S.V. BatărBatăr nr. 43037.443133
    10.C.S.V. BorşSântion nr. 4237.444241
    11.C.S.V. BudureasaBudureasa nr. 337.445180
    12.C.S.V. CăbeştiCăbeşti nr. 8137.44670
    13.C.S.V. CurăţeleCurăţele nr. 237.44753
    14.C.S.V. CefaCefa nr. 137.448200
    15.C.S.V. CeicaCeica nr. 6637.449182
    16.C.S.V. CherechiuCherechiu nr. 10937.450200
    17.C.S.V. CărpinetCărpinet nr. 2737.49720
    18.C.S.V. CopăcelCopăcel nr. 237.451172
    19.C.S.V. Cociuba MareCociuba Mare nr. 3737.452165
    20.C.S.V. BunteştiDumbrăveni nr. 6437.453176
    21.C.S.V. DiosigDiosig, str.37.454112
    22.C.S.V. DobreştiDobreşti nr. 4537.45556
    23.C.S.V. Oradea II EpiscopiaOradea, Str. Molidului nr. 5837.456157
    24.C.S.V. CăpâlnaGinta nr. 16437.457110
    25.C.S.V. CiumeghiuGhiorac nr. 15037.458152
    26.C.S.V. Hidişelu de SusHidişelu de Sus nr. 3437.459145
    27.C.S.V. ChişlazMişca nr. 11437.462105
    28.C.S.V. Girişu de CrişTărian nr. 8537.489250
    29.C.S.V. Husasău de TincaMiersig nr. 5437.496180
    30.C.S.V. Ineu de CrişIneu nr. 937.460100
    31.C.S.V. LăzăreniLăzăreni nr. 1737.461116
    32.C.S.V. MăgeştiMăgeşti nr. 1237.463100
    33.C.S.V. MarghitaMarghita, str. I. L. Caragiale nr. 2737.46478
    34.C.S.V. MădărasMădăras nr. 1837.465113
    35.C.S.V. NojoridNojorid nr. 11037.466188
    36.C.S.V. OlceaOlcea nr. 1737.467264
    37.C.S.V. OşorheiOşorhei nr. 31137.46887
    38.C.S.V. Oradea IOradea, Str. Seleuşului nr. 5737.48280
    39.C.S.V. PietroasaPietroasa nr. 7837.469189
    40.C.S.V. PopeştiPopeşti nr. 1837.47040
    41.C.S.V. PocolaPocola nr. 8237.471104
    42.C.S.V. RăbăganiRăbăgani nr. 4737.472100
    43.C.S.V. RoşioriRoşiori nr. 217/A37.473123
    44.C.S.V. ŞinteuŞinteu nr. 737.47456
    45.C.S.V. ŞuncuiuşŞuncuiuş37.475102
    46.C.S.V. Suplacu de BarcăuSuplacu de Barcău, Str. Muncii nr. 3837.476136
    47.C.S.V. ŞoimiŞoimi nr. 25837.477180
    48.C.S.V. SălardSălard nr. 41137.478146
    49.C.S.V. SârbiFegernic37.479106
    50.C.S.V. SpinuşSpinuş nr. 113A37.480165
    51.C.S.V. SâmbătaSâmbăta nr. 437.481241
    52.C.S.V. SânmartinSânmartin nr. 4637.483110
    53.C.S.V. SudrigiuPăntăseşti nr. 4637.48470
    54.C.S.V. SăcădatSăcădat nr. 37337.485198
    55.C.S.V. ŞimianŞimian nr. 58337.487120
    56C.S.V. TărcaiaTărcaia nr. 6137.488173
    57.C.S.V. TileagdTileagd, Str. Principală nr. 5337.490231
    58.C.S.V. TincaTinca, Str. Şcolii nr. 137.491326
    59.C.S.V. TarceaTarcea nr. 17137.492100
    60.C.S.V. Vadu CrişuluiVadu Crişului nr. 72237.493157
    61.C.S.V. VaşcăuVaşcău, Str. Şcolii nr. 137.494130
    62.C.S.V. Valea lui MihaiValea lui Mihai Str. Mică nr. 6937.495104
    63.Clinica Veterinară OradeaOradea, Str. Ion Bogdan nr. 3737.433; 37.434117
                      Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BistriţaBistriţa, Str. Tărpiului nr. 237.362; 37.363163
    2.C.S.V. BecleanBeclean, str. Gheorghe Doja nr. 437.364; 37.365142
    3.C.S.V. BranişteaBraniştea37.366200
    4.C.S.V. BudeştiBudeşti37.367113
    5.C.S.V. Ciceu-GiurgeştiCiceu-Giurgeşti37.368150
    6.C.S.V. ChiuzaChiuza37.369158
    7.C.S.V. ChiochişChiochiş37.370; 37.371; 37.372283
    8.C.S.V. Galaţii BistriţeiGalaţii Bistriţei37.373115
    9.C.S.V. FeldruFeldru37.374180
    10.C.S.V. Ilva MareIlva Mare37.375; 37.377143
    11.C.S.V. Josenii BârgăuluiJosenii Bârgăului37.378193
    12.C.S.V. LivezileLivezile37.379; 37.380; 37.381; 37.382158
    13.C.S.V. Măgura IlveiMăgura Ilvei37.38465
    14.C.S.V. MilaşMilaş37.385165
    15.C.S.V. NăsăudNăsăud37.38690
    16.C.S.V. NimigeaNimigea37.387;37.388113
    17.C.S.V. ReteagPetru Rareş37.392255
    18.C.S.V. NuşeniNuşeni37.389; 37.390; 37.391113
    19.C.S.V. Prundu BârgăuluiPrundu Bârgăului37.393; 37.394180
    20.C.S.V. RodnaRodna37.395130
    21.C.S.V. RebrişoaraRebrişoara37.39650
    22.C.S.V. Satu NouCetate37.397; 37.398168
    23.C.S.V. Sângeorz-BăiSângeorz-Băi37.399; 37.400180
    24.C.S.V. Sînmihaiu de CâmpieSânmihaiu de Câmpie37.401140
    25.C.S.V. ŞieuŞieu37.402129
    26.C.S.V. ŞanţŞanţ37.40383
    27.C.S.V. ŞintereagŞintereag37.407; 37.408; 37.409142
    28.C.S.V. SpermezeuSpermezeu37.404; 37.405; 37.406133
    29.C.S.V. TelciuTelciu37.410; 37.411113
    30.C.S.V. TeacaTeaca37.412160
    31.C.S.V. Tiha BârgăuluiTiha Bârgăului37.41396
    32.C.S.V. UrmenişUrmeniş37.414; 37.415; 37.416; 2.046135
    33.C.S.V. ZagraZagra37.418180
    34.C.S.V. ViişoaraViişoara37.417113
                                    Judeţul BOTOŞANI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AvrămeniAvrămeni27.845185
    2.C.S.V. BrăeştiBrăeşti27.847162
    3.C.S.V. BroscăuţiBroscăuţi27.848122
    4.C.S.V. BuceceaBucecea27.849370
    5.C.S.V. CălăraşiCălăraşi27.850330
    6.C.S.V. CorlăteniCorlăteni27.851205
    7.C.S.V. CorniCorni27.852380
    8.C.S.V. CoţuşcaCoţuşca27.853272
    9.C.S.V. CristeştiCristeşti27.854205
    10.C.S.V. CristineştiCristineşti27.855189
    11.C.S.V. DângeniDângeni27.900170
    12.C.S.V. DurneştiDurneşti27.858153
    13.C.S.V. FlămânziFlămânzi27.859290
    14.C.S.V. FrumuşicaFrumuşica27.860106
    15.C.S.V. George EnescuGeorge Enescu27.861233
    16.C.S.V. GorbăneştiGorbăneşti27.862202
    17.C.S.V. HavârnaHavârna27.864110
    18.C.S.V. HăneştiHăneşti27.863102
    19.C.S.V. Hilişeu-HoriaHilişeu-Horia27.865179
    20.C.S.V. HlipiceniHlipiceni27.866166
    21.C.S.V. HudeştiHudeşti27.867262
    22.C.S.V. ManoleasaManoleasa27.869275
    23.C.S.V. Mihai EminescuMihai Eminescu27.868285
    24.C.S.V. MihăileniMihăileni27.870225
    25.C.S.V. MihălăşeniMihălăşeni27.871190
    25.C.S.V. MileancaMileanca27.872250
    27.C.S.V. MitocMitoc27.873285
    28.C.S.V. NicşeniNicşeni27.874101
    29.C.S.V. PăltinişPăltiniş27.875210
    30.C.S.V. PomârlaPomârla27.876279
    31.C.S.V. PrăjeniPrăjeni27.877147
    32.C.S.V. RăchiţiRăchiţi27.878265
    33.C.S.V. Rădăuţi-PrutRădăuţi-Prut27.879275
    34.C.S.V. RipiceniRipiceni27.880275
    35.C.S.V. RomaRoma27.881240
    36.C.S.V. RomâneştiRomâneşti27.882280
    37.C.S.V. SuharăuSuharău27.886198
    38.C.S.V. SuliţaSuliţa27.887205
    39.C.S.V. ŞendriceniŞendriceni27.884104
    40.C.S.V. TruşeştiTruşeşti27.889369
    41.C.S.V. TodireniTodireni27.888223
    42.C.S.V. UngureniUngureni27.890257
    43.C.S.V. UnţeniUnţeni27.891280
    44.C.S.V. VăculeştiVăculeşti27.893310
    45.C.S.V. ViişoaraViişoara27.894270
    46.C.S.V. Vârfu CâmpuluiVârfu Câmpului27.892194
    47.C.S.V. VlădeniVlădeni27.895170
    48.C.S.V. VorniceniVorniceni27.896195
    49.C.S.V. VoronaVorona27.897210
    50.C.S.V. DarabaniDarabani27.856169
    51.C.S.V. SăveniSăveni27.883548
    52.C.S.V. DorohoiDorohoi27.857314
    53.C.S.V. BotoşaniBotoşani27.846160
                                 Judeţul BRAŞOV
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. CodleaCodlea38.62980
    2.C.S.V. FeldioaraFeldioara38.63061
    3.C.S.V. PrejmerPrejmer38.63160
    4.C.S.V. SânpetruSânpetru38.63270
    5.C.S.V. FăgăraşFăgăraş38.64184
    6.C.S.V. HârseniHârseni38.64260
    7.C.S.V. ŞercaiaŞercaia38.63480
    8.C.S.V. ŞincaŞinca38.63356
    9.C.S.V. VoilaVoila38.64380
    10.C.S.V. CaţaCaţa38.635295
    11.C.S.V. HorghizHorghiz38.63660
    12.C.S.V. HomorodHomorod38.637110
    13.C.S.V. RacoşRacoş38.63880
    14.C.S.V. RupeaRupea38.639126
    15.C.S.V. UngraUngra38.64068
    16.C.S.V. BranBran38.64592
    17.C.S.V. Braşov IBraşov38.647158
    18.C.S.V. RâşnovRâşnov38.646186

                              Judeţul BRĂILA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BărăganulBărăganul34.238198
    2.C.S.V. Berteştii de SusBerteştii de Sus34.239243
    3.C.S.V. CiocileCiocile34.240198
    4.C.S.V. GrădişteaGrădiştea34.243135
    5.C.S.V. IancaIanca34.245198
    6.C.S.V. Salcia TudorSalcia Tudor34.259234
    7.C.S.V. MăxineniMăxineni34.247198
    8.C.S.V. Movila MiresiiMovila Miresii34.248144
    9.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă34.249332
    10.C.S.V. RacoviţaRacoviţa34.251234
    11.C.S.V. StăncuţaStăncuţa34.25260
    12.C.S.V. Surdila-GăiseancaSurdila-Găiseanca34.254110
    13.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu34.25360
    14.C.S.V. UnireaUnirea34.25575
    15.C.S.V. VădeniVădeni34.25651
    16.C.S.V. ViziruViziru34.257332
    17.C.S.V. NR. 1 BrăilaBrăila34.24196
    18.C.S.V. FăureiFăurei34.242168
    19.C.S.V. GropeniGropeni34.244234
    20.C.S.V. RoşioriRoşiori34.25064
    21.C.S.V. Salcia TudorSalcia Tudor34.259234

                              Judeţul BUZĂU

   
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AmaruAmaru36.357281
    2.C.S.V. BălăceanuBălăceanu36.358281
    3.C.S.V. BereaBerea36.360275
    4.C.S.V. BolduBoldu36.361134
    5.C.S.V. BudaBuda36.36275
    6.C.S.V. CăneştiCăneşti36.363205
    7.C.S.V. CalviniCalvini36.364283
    8.C.S.V. CarageleCaragele36.365255
    9.C.S.V. BeceniBeceni36.359178
    10.C.S.V. C.A. RosettiC.A. Rosetti36.366185
    11.C.S.V. CislăuCislău36.367270
    12.C.S.V. ChiojduChiojdu36.401512
    13.C.S.V. CochirleancaCochirleanca36.368261
    14.C.S.V. GălbinaşiGălbinaşi36.369156
    15.C.S.V. GherăseniGherăseni36.40682
    16.C.S.V. GhergheasaGhergheasa36.37060
    17.C.S.V. GrebănuGrebănu36.403182
    18.C.S.V. Glodeanu-SilişteaGlodeanu-Siliştea36.371476
    19.C.S.V. MăguraMăgura36.37360
    20.C.S.V. MărăcineniMărăcineni36.374240
    21.C.S.V. MereiMerei36.375385
    22.C.S.V. MihăileştiMihăileşti36.376424
    23.C.S.V. MânzăleştiMânzăleşti36.377187
    24.C.S.V. MurgeştiMurgeşti36.378144
    25.C.S.V. NehoiuNehoiu36.37988
    26.C.S.V. PănătăuPănătău36.404216
    27.C.S.V. PătârlagelePătârlagele36.380209
    28.C.S.V. PadinaPadina36.381253
    29.C.S.V. PietroaselePietroasele36.383230
    30.C.S.V. PogoanelePogoanele36.382147
    31.C.S.V. Poşta CâlnăuPoşta Câlnău36.384119
    32.C.S.V. PuieştiPuieşti36.385163
    33.C.S.V. RâmniceluRâmnicelu36.386120
    34.C.S.V. RuşeţuRuşeţu36.389281
    35.C.S.V. SăgeataSăgeata36.388204
    36.C.S.V. SmeeniSmeeni36.390208
    37.C.S.V. ScutelniciScutelnici36.392140
    38.C.S.V. ScorţoasaScorţoasa36.391132
    39.C.S.V. TopliceniTopliceni36.393124
    40.C.S.V. Vadu PaşiiVadu Paşii36.39494
    41.C.S.V. VerneştiVerneşti36.395185
    42.C.S.V. VâlceleleVâlcelele36.396216
    43.C.S.V. Valea RâmniculuiValea Râmnicului36.397130
    44.C.S.V. Vintilă VodăVintilă Vodă36.398241
    45.C.S.V. ZărneştiZărneşti36.399130
    46.C.S.V. ZiduriZiduri36.400156
    47.C.S.V. BuzăuBuzău36.402180
    48.C.S.V. Râmnicu SăratRâmnicu Sărat36.387158


                   Judeţul CARAS-SEVERIN
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. ComorâşteHorotic26.79380
    2.C.S.V. BrebuBrebu26.80135
    3.C.S.V. RăcăşdiaRăcăşdia26.794133
    4.C.S.V. Slatina-TimişSlatina-Timiş26.795118
    5.C.S.V. SocolSocol26.796217
    6.C.S.V. MehadicaMehadica26.797104,5
    7.C.S.V. DalboşeţDalboşeţ26.79865
    8.C.S.V. IablaniţaPetnic26.799500
    9.C.S.V. Zorlenţu MareZorlenţu Mare26.80024
    10.C.S.V. PăltinişPăltiniş26.80256
    11.C.S.V. PrigorPrigor26.80372
    12.C.S.V. DoclinTirol26.804236,5
    13.C.S.V. FârliugFârliug26.80583
    14.C.S.V. MehadiaMehadia26.806116
    15.C.S.V. ObrejaObreja26.807121
    16.C.S.V. CaransebeşCaransebeş26.808; 26.809187
    17.C.S.V. CorneaCornea26.810166
    18.C.S.V. TeregovaTeregova26.81223
    19.C.S.V. VermeşVermeş26.813153
    20.C.S.V. BocşaBocşa26.814440
    21.C.S.V. CornerevaCornereva26.817169
    22.C.S.V. BăuţarBăuţar26.818120
    23.C.S.V. Lăpuşnicu MareLăpuşnicu Mare26.819108
    24.C.S.V. Oţelu RoşuOţelu Roşu26.82040
    25.C.S.V. OraviţaOraviţa26.82141
    26.C.S.V. BuchinBuchin26.822153
    27.C.S.V. CaraşovaCaraşova26.82324
    28.C.S.V. BăniaBănia26.816216
    29.C.S.V. BucoşniţaBucoşniţa26.824162
    30.C.S.V. DomaşneaDomaşnea26.811189
    31.C.S.V. Constantin DaicoviciuConstantin Daicoviciu26.825; 26.82690
    32.C.S.V. GrădinariGrădinari26.827108
    33.C.S.V. Ticvaniu MareTicvaniu Mare26.82898
    34.C.S.V. VraniVrani26.829108
    35.C.S.V. Moldova NouăMoldova Nouă26.830200
    36.C.S.V. Turnu RuieniZervesti    


                             Judeţul CĂLĂRAŞI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BorceaBorcea26.905219
    2.C.S.V. CălăraşiCălăraşi, Str. Dobrogei nr. 1626.90391
    3.C.S.V. DragalinaDragalina26.916232
    4.C.S.V. Lehliu-GarăLehliu-Gară26.922240
    5.C.S.V. ChirnogiChirnogi26.911191
    6.C.S.V. OlteniţaOlteniţa, Str. Pescarilor nr. 29A26.92962,3
    7.C.S.V. LupşanuLupşanu26.924244
    8.C.S.V. Alexandru OdobescuAlexandru Odobescu26.904185
    9.C.S.V. BelciugateleBelciugatele26.906101
    10.C.S.V. BudeştiBudeşti26.907171
    11.C.S.V. CrivăţCrivăţ26.908145
    12.C.S.V. ChiseletChiselet26.909200
    13.C.S.V. CiocăneştiCiocăneşti26.91084
    14.C.S.V. CurcaniCurcani26.91284
    15.C.S.V. Cuza VodăCuza Vodă26.913230
    16.C.S.V. DorobanţuDorobanţu26.914170
    17.C.S.V. Dragoş VodăDragoş Vodă26.915208
    18.C.S.V. GurbăneştiGurbăneşti26.917160
    19.C.S.V. GrădişteaGrădiştea26.918241
    20.C.S.V. FrăsinetFrăsinet26.919204
    21.C.S.V. FundeniFundeni26.920107
    22.C.S.V. IndependenţaIndependenţa26.921307
    23.C.S.V. Lehliu-SatLehliu-Sat26.923105
    24.C.S.V. LuicaLuica26.925113
    25.C.S.V. MânăstireaMânăstirea26.926253
    26.C.S.V. ModeluModelu26.927182
    27.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu26.92898
    28.C.S.V. PerişoruPerişoru26.930124
    29.C.S.V. RadovanuRadovanu26.931276
    30.C.S.V. SăruleştiSăruleşti26.932135
    31.C.S.V. SohatuProgresu, comuna Sohatu26.933140
    32.C.S.V. TămădăuTămădău26.93471
    33.C.S.V. UlmuUlmu26.935117
    34.C.S.V. UlmeniUlmeni26.936127
    35.C.S.V. Vlad ŢepeşVlad Ţepeş26.93799
    36.C.S.V. VâlceleleVâlcelele26.938106

                                     Judeţul Cluj
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AghireşuAghireşu36.053120
    2.C.S.V. AlunişAluniş36.055113
    3.C.S.V. AitonAiton36.054140
    4.C.S.V. ApahidaApahida36.05691
    5.C.S.V. AşchileuAşchileu36.057125
    6.C.S.V. BaciuBaciu36.05891
    7.C.S.V. BăişoaraBăişoara36.059116
    8.C.S.V. BobâlnaBobâlna36.060; 36.061181
    9.C.S.V. BorşaBorşa36.062161
    10.C.S.V. BuzaBuza36.063130
    11.C.S.V. CăianuCăianu36.064; 36.065173
    12.C.S.V. CălăraşiCălăraşi36.066104
    13.C.S.V. CălăţeleCălăţele36.067175
    14.C.S.V. CămăraşuCămăraşu36.068116
    15.C.S.V. CăpuşCăpuşu Mare36.06991
    16.C.S.V. CăşeiuCăşeiu36.070; 36.071191
    17.C.S.V. CătinaCătina36.072146
    18.C.S.V. Ceanu MareCeanu Mare36.073; 36.074185
    19.C.S.V. ChinteniChinteni36.07596
    20.C.S.V. ChiuieştiChiuieşti36.076; 36.077213
    21.C.S.V. CiuceaCiucea36.078214
    22.C.S.V. CiurilaCiurila36.079115
    23.C.S.V. Câmpia TurziiCâmpia Turzii36.080; 36.08181
    24.C.S.V. CâţcăuCâţcău36.082160
    25.C.S.V. Cluj ICluj-Napoca36.083115
    26.C.S.V. Cluj IIICluj-Napoca36.08488
    27.C.S.V. CorneştiCorneşti36.085163
    28.C.S.V. FeleacuFeleacu36.08680
    29.C.S.V. Fizeşu GherliiFizeşu Gherlii36.087100
    30.C.S.V. FloreştiFloreşti36.088115
    31.C.S.V. FrataFrata36.089121
    32.C.S.V. GeacaGeaca36.090199
    33.C.S.V. GherlaGherla36.092; 36.093188
    34.C.S.V. GilăuGilău36.094152
    35.C.S.V. GârbăuGârbău36.095191
    36.C.S.V. HuedinHuedin36.097; 36.098288
    37.C.S.V. IaraIara36.099140
    38.C.S.V. IclodIclod36.100144
    39.C.S.V. Izvoru CrişuluiIzvoru Crişului36.10186
    40.C.S.V. JucuJucu36.102188
    41.C.S.V. LunaLuna36.10477
    42.C.S.V. Măguri-RăcătăuMăguri-Răcătău36.105190
    43.C.S.V. MănăstireniMănăstireni36.106182
    44.C.S.V. MărgăuMărgău36.108127
    45.C.S.V. MărişelMărişel36.109139
    46.C.S.V. MicaMica36.110162
    47.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu36.111200
    48.C.S.V. Mintiu GherliiMintiu Gherlii36.112150
    49.C.S.V. MociuMociu36.113155
    50.C.S.V. PălatcaPălatca36.115127
    51.C.S.V. PanticeuPanticeu36.116208
    52.C.S.V. Petreştii de JosPetreştii de Jos36.11890
    53.C.S.V. PloscoşPloscoş36.119176
    54.C.S.V. RăscruciBonţiola36.120127
    55.C.S.V. Recea-CristurRecea-Cristur36.124172
    56.C.S.V. SâncraiuSâncraiu36.121; 36.122176
    57.C.S.V. SânmărtinSânmărtin36.125; 36.126198
    58.C.S.V. SânpaulSânpaul36.127134
    59.C.S.V. SuatuSuatu36.128; 36.129178
    60.C.S.V. Tritenii de JosTritenii de Jos36.130; 36.131179
    61.C.S.V. Turda ITurda36.132136
    62.C.S.V. TureniTureni36.134; 36.133107
    63.C.S.V. ŢagaŢaga34.13578
    64.C.S.V. UnguraşUnguraş36.136113
    65.C.S.V. VadVad36.137125
    66.C.S.V. SavadislaSavadisla36.123119
    67.C.S.V. VultureniVultureni36.138129
                         Judeţul CONSTANŢA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AdamclisiAdamclisi39.550331
    2.C.S.V. DeleniDeleni39.551199
    3.C.S.V. AlbeştiAlbeşti39.552152
    4.C.S.V. LimanuLimanu39.576252
    5.C.S.V. 23 August (Unirea)23 August39.606110
    6.C.S.V. PecineagaPecineaga39.59357
    7.C.S.V. BăneasaBăneasa39.553135
    8.C.S.V. DobromirDobromir39.567166
    9.C.S.V. ChirnogeniChirnogeni39.558198
    10.C.S.V. CogealacCogealac39.561588
    11.C.S.V. CernavodăCernavodă39.562113
    12.C.S.V. AlimanAliman39.605234
    13.C.S.V. CasteluCastelu39.560120
    14.C.S.V. CobadinCobadin39.565341
    15.C.S.V. CiocârliaCiocârlia39.557239
    16.C.S.V. TârguşorTârguşor39.599270
    17.C.S.V. Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu39.586184
    18.C.S.V. CruceaCrucea39.554191
    19.C.S.V. HârşovaHârşova39.569356
    20.C.S.V. CiobanuCiobanu39.556173
    21.C.S.V. SaraiuSaraiu39.598208
    22.C.S.V. GârliciuGârliciu39.568195
    23.C.S.V. Mircea VodăMircea Vodă39.58260
    24.C.S.V. Negru VodăNegru Vodă39.58097
    25.C.S.V. CerchezuCerchezu39.564250
    26.C.S.V. IndependenţaIndependenţa39.573; 39.572378
    27.C.S.V. Mihai ViteazuMihai Viteazu39.579110
    28.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni39.56660
    29.C.S.V. IstriaIstria39.574100
    30.C.S.V. PantelimonPantelimon39.603195
    31.C.S.V. PeşteraPeştera39.591120
    32.C.S.V. NăvodariNăvodari39.585216
    33.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu39.578300
    34.C.S.V. CorbuCorbu39.56390
    35.C.S.V. TopraisarTopraisar39.601226
    36.C.S.V. ConstanţaConstanţa39.604150
    37.C.S.V. CumpănaCumpăna39.555328
    38.C.S.V. MereniMereni39.58350
    39.C.S.V. PetrosaniPetrosani39.592111
    40.C.S.V. RasovaRasova39.595217
    41.C.S.V. LuminaLumina39.597170
                                     Judeţul COVASNA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BodocBodoc37.948193
    2.C.S.V. GhelinţaGhelinţa37.949109
    3.C.S.V. ReciReci37.950167
    4.C.S.V. SânzieniSânzieni37.951151
                                    Judeţul DÂMBOVIŢA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BăleniBăleni35.815; 99.459; 99.462128
    2.C.S.V. BăleniDobra35.81672
    3.C.S.V. BucşaniBucşani35.817140
    4.C.S.V. ButimanuButimanu35.818; 99.434160
    5.C.S.V. CobiaCobia35.819144
    6.C.S.V. ComişaniComişani35.820270
    7.C.S.V. ConţeştiConţeşti35.82269
    8.C.S.V. Corbii MariCorbii Mari35.823; 99.460175
    9.C.S.V. CornăţeluCornăţelu35.824; 99.43563
    10.C.S.V. CorneştiCorneşti35.825; 99.461; 99.46364
    11.C.S.V. CrevediaCrevedia35.826240
    12.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti35.827; 99.464178
    13.C.S.V. DragodanaDragodana35.828200
    14.C.S.V. FintaFinta35.829130
    15.C.S.V. GăeştiGăeşti35.830; 99.44780
    16.C.S.V. Gura OcniţeiGura Ocniţei35.831; 99.457133
    17.C.S.V. Gura ŞuţiiGura Şuţii35.83256
    18.C.S.V. HulubeştiHulubeşti35.833168
    19.C.S.V. LunguleţuLunguleţu35.835; 99.465140
    20.C.S.V. LucieniLucieni35.83450
    21.C.S.V. Malu cu FloriMalu cu Flori35.836400
    22.C.S.V. MăneştiMăneşti35.837170
    23.C.S.V. MătăsaruMătăsaru35.838; 99.839100
    24.C.S.V. MogoşaniMogoşani35.84096
    25.C.S.V. MoreniMoreni35.841; 35.842162
    26.C.S.V. MoroeniMoroeni35.843104
    27.C.S.V. OdobeştiOdobeşti35.84464
    28.C.S.V. PoianaPoiana35.84572
    29.C.S.V. PotlogiPotlogi35.846; 99.439; 99.470170
    30.C.S.V. ProduleştiProduleşti35.847; 99.440125
    31.C.S.V. RăcariRăcari35.84884
    32.C.S.V. RăzvadRăzvad35.849; 99.458; 99.46753
    33.C.S.V. RuncuRuncu35.85050
    34.C.S.V. TituTitu35.852; 99.441; 99.443400
    35.C.S.V. TărtăşeştiTărtăşeşti35.85148
    36.C.S.V. UlieştiUlieşti35.85370
    37.C.S.V. UlmiUlmi35.854; 99.468200
    38.C.S.V. Valea MareValea Mare35.855162
    39.C.S.V. VişinaVişina35.856; 99.469126
    40.C.S.V. VoineştiVoineşti35.857162
                                 Judeţul DOLJ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Amărăştii de SusAmărăştii de Sus39.610; 39.672444
    2.C.S.V. Amărăştii de JosAmărăştii de Jos39.611; 39.671614
    3.C.S.V. Apele ViiApele Vii39.63064
    4.C.S.V. ArgetoaiaArgetoaia39.614; 39.673287
    5.C.S.V. AlmăjAlmăj39.613135
    6.C.S.V. BăileştiBăileşti39.615; 39.674283
    7.C.S.V. BechetBechet39.616192
    8.C.S.V. BârcaBârca39.617; 39.675283
    9.C.S.V. BrădeştiBrădeşti39.619206
    10.C.S.V. BratovoeştiBratovoeşti39.618183
    11.C.S.V. BrahovaBrahova39.620; 39.621250
    12.C.S.V. CalopărCalopăr39.626; 39.676200
    13.C.S.V. CelaruCelaru39.629106
    14.C.S.V. Calafat ICalafat39.622203
    15.C.S.V. CaraulaCaraula39.628; 39.678302
    16.C.S.V. BasarabiBasarabi39.623; 39.698 39.699; 39.700; 100811155
    17.C.S.V. Ciupercenii NoiCiupercenii Noi39.632144
    18.C.S.V. CetateCetate39.631209
    19.C.S.V. CastranovaCastranova39.627; 100812163
    20.C.S.V. DobreştiDobreşti39.635; 39.636340
    21.C.S.V. DăbuleniDăbuleni39.633; 39.679259
    22.C.S.V. DaneţiDaneţi39.634139
    23.C.S.V. DioştiDioşti39.638; 39.682238
    24.C.S.V. DesaDesa39.637156
    25.C.S.V. FiliaşiFiliaşi39.639176
    26.C.S.V. Galicea MareGalicea Mare39.645118
    27.C.S.V. GoiceaGoicea39.643; 39.684278
    28.C.S.V. GiurgiţaGiurgiţa39.641106
    29.C.S.V. GigheraGighera39.640; 39.683106
    30.C.S.V. GiubegaGiubega39.642174
    31.C.S.V. GreceştiGreceşti39.644114
    32.C.S.V. IzvoareIzvoare39.624; 39.685389
    33.C.S.V. LeuLeu39.646190
    34.C.S.V. MoţăţeiMoţăţei39.650; 39.688454
    35.C.S.V. MischiiMischii39.648221
    36.C.S.V. MârşaniMârşani39.649; 39.687314
    37.C.S.V. PodariPodari39.655; 39.621314
    38.C.S.V. PerişorPerişor39.65197
    39.C.S.V. PleniţaPleniţa39.654146
    40.C.S.V. Poiana MarePoiana Mare39.656146
    41.C.S.V. Piscu VechiPiscu Vechi39.652382
    42.C.S.V. RastRast39.658113
    43.C.S.V. Siliştea CruciiSiliştea Crucii39.662564
    44.C.S.V. SălcuţaSălcuţa39.660126
    45.C.S.V. ŞegarceaŞegarcea39.659; 39.694483
    46.C.S.V. ŞimnicŞimnicu de Sus39.663208
    47.C.S.V. Seaca de CâmpSeaca de Câmp39.653160
    48.C.S.V. Seaca de PădureSeaca de Pădure39.66130
    49.C.S.V. TesluiTeslui39.664255
    50.C.S.V. ŢugluiŢuglui39.665170
    51.C.S.V. VelaVela39.668; 39.696200
    52.C.S.V. VârvorVârvor39.669; 39.697160
    53.C.S.V. Valea StanciuluiValea Stanciului39.666; 39.695; 39.667460
    54.C.S.V. CraiovaCraiova39.67098
    55.C.S.V. MelineştiMelineşti39.647179
    56.C.S.V. AfumaţiAfumaţi39.612231                              Judeţul GALAŢI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BălăbăneştiBălăbăneşti27.372244
    2.C.S.V. BereştiBereşti27.40360
    3.C.S.V. BranişteaBraniştea27.370144
    4.C.S.V. BălăşeştiBălăşeşti27.371244
    5.C.S.V. CucaCuca27.377244
    6.C.S.V. CudalbiCudalbi27.379244
    7.C.S.V. CavadineştiCavadineşti27.374244
    8.C.S.V. CerteştiCerteşti27.375244
    9.C.S.V. FrumuşiţaFrumuşiţa27.38277
    10.C.S.V. FolteştiFolteşti27.405344
    11.C.S.V. GriviţaGriviţa27.386255
    12.C.S.V. GhidigeniGhidigeni27.38562
    13.C.S.V. Galaţi 1Galaţi27.36790
    14.C.S.V. IndependenţaIndependenţa27.404143
    15.C.S.V. LieştiLieşti27.387144
    16.C.S.V. MăstăcaniMăstăcani27.388144
    17.C.S.V. NămoloasaNămoloasa27.389244
    18.C.S.V. OanceaOancea121.58060
    19.C.S.V. PecheaPechea27.390244
    20.C.S.V. Slobozia ConachiSlobozia Conachi27.393244
    21.C.S.V. SuceveniSuceveni27.395174
    22.C.S.V. Târgu BujorTârgu Bujor27.373244
    23.C.S.V. Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu27.398244
    24.C.S.V. ŢepuŢepu27.399144
    25.C.S.V. VânătoriVânători27.40279
    26.C.S.V. CorniCorni27.376237
    27.C.S.V. CosmeştiCosmeşti27.378315
    28.C.S.V. FârţăneştiFârţăneşti27.38364
    29.C.S.V. FundeniFundeni27.38430
    30.C.S.V. PiscuPiscu27.39160
    31.C.S.V. SlivnaSlivna27.396105
    32.C.S.V. ScânteieştiScânteieşti27.39755
    33.C.S.V. UmbrăreştiUmbrăreşti27.400251
    34.C.S.V. V. MaruluiV. Marului27.40181
    35.C.S.V. BarceaBarcea9.00286
                                 Judeţul GIURGIU
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Adunaţii-CopăceniAdunaţii-Copăceni39.820188
    2.C.S.V. BăneasaBăneasa39.827166
    3.C.S.V. Bolintin-ValeBolintin-Vale39.821; 39.823 39.824185
    4.C.S.V. Bolintin-DealBolintin-Deal39.822257
    5.C.S.V. BucşaniBucşani39.825; 39.826213
    6.C.S.V. ButurugeniButurugeni39.862193
    7.C.S.V. ClejaniClejani39.830; 39.831; 39.832108
    8.C.S.V. CrevediaCrevedia39.82877,5
    9.C.S.V. DaiaDaia39.835135
    10.C.S.V. FrăţeştiFrăţeşti39.836864
    11.C.S.V. GiurgiuGiurgiu39.838138,5
    12.C.S.V. Floreşti- StoeneştiFloreşti-Stoeneşti39.83781
    13.C.S.V. GogoşariGogoşari39.842; 39.843231
    14.C.S.V. GrădinariGrădinari39.839; 39.840; 39.841111
    15.C.S.V. HotareleHotarele39.846180
    16.C.S.V. IepureştiIepureşti39.847273
    17.C.S.V. JoiţaJoiţa39.850124
    18.C.S.V. MârşaMârşa39.851850
    19.C.S.V. MihăileştiMihăileşti39.852108
    20.C.S.V. RăsuceniRăsuceni39.853150
    21.C.S.V. RoataRoata39.85459,4
    22.C.S.V. SingureniSingureni39.85660
    23.C.S.V. StoeneştiStoeneşti39.858108
    24.C.S.V. ToporuToporu39.859475
    25.C.S.V. UlmiUlmi39.860117
    26.C.S.V. VedeaVedea39.86385
    27.C.S.V. GhimpaţiGhimpaţi39.844; 39.845211
    28.C.S.V. IzvoareleIzvoarele39.848; 39.849180
    29.C.S.V. StăneştiStăneşti39.857180

                                   Judeţul GORJ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AlbeniAlbeni37.583250
    2.C.S.V. AlimpeştiAlimpeşti37.585; 37.584250
    3.C.S.V. AninoasaAninoasa37.586250
    4.C.S.V. Baia de FierBaia de Fier37.587250
    5.C.S.V. BălăneştiBălăneşti37.588250
    6.C.S.V. BăleştiBăleşti37.589250
    7.C.S.V. BengeştiBengeşti37.590250
    8.C.S.V. BerleştiBerleşti37.591250
    9.C.S.V. BâlteniBâlteni37.592; 37.593 100.865; 100.864250
    10.C.S.V. BolboşiBolboşi37.594250
    11.C.S.V. BorăscuBorăscu37.595250
    12.C.S.V. Bumbeşti-JiuBumbeşti-Jiu37.596250
    13.C.S.V. Bumbeşti-PiţicBumbeşti-Pitic37.597250
    14.C.S.V. BustuchinBustuchin37.598250
    15.C.S.V. CătuneCătune37.599200
    16.C.S.V. CâlnicCâlnic37.601; 100.866250
    17.C.S.V. CruşeţCruşeţ37.602250
    18.C.S.V. DăneştiDăneşti37.603; 100.867250
    19.C.S.V. DrăguţeştiDrăguţeşti37.604; 100.868250
    20.C.S.V. GodineştiGodineşti37.605250
    21.C.S.V. LeleştiLeleşti37.606250
    22.C.S.V. LicuriciLicurici37.607; 100.870250
    23.C.S.V. MătăsariMătăsari37.608250
    24.C.S.V. MotruMotru37.609; 37.610250
    25.C.S.V. NegomirNegomir37.611250
    26.C.S.V. NovaciNovaci37.612; 100.871; 100.872250
    27.C.S.V. PadeşPadeş37.616120
    28.C.S.V. PeştişaniPeştişani37.614; 100.881250
    29.C.S.V. PolovragiPolovragi37.613; 100.877250
    30.C.S.V. PrigoriaPrigoria37.615200
    31.C.S.V. SăceluSăcelu37.617250
    32.C.S.V. SăuleştiSăuleşti37.618; 100.878250
    33.C.S.V. ScoarţaScoarţa37.619250
    34.C.S.V. SchelaSchela37.620100
    35.C.S.V. SlivileştiSlivileşti37.621; 100.882250
    36.C.S.V. StoinaStoina37.622250
    37.C.S.V. TeleştiTeleşti37.623250
    38.C.S.V. TismanaTismana37.624250
    39.C.S.V. Târgu CărbuneştiTârgu Cărbuneşti37.625; 100.884250
    40.C.S.V. Târgu Jiu ITârgu Jiu37.626250
    41.C.S.V. Târgu Jiu IITârgu Jiu37.627250
    42.C.S.V. TurceniTurceni37.628; 37.629250
    43.C.S.V. ŢânţăreniŢânţăreni37.631250
    44.C.S.V. UrdariUrdari37.632250
    45.C.S.V. VăgiuleştiVăgiuleşti37.633120
    46.C.S.V. PlopşoruPlopşoru37.63452
                              Judeţul HARGHITA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AtidAtid35.044271
    2.C.S.V. BilborBilbor35.045113
    3.C.S.V. CârţaCârţa35.046203
    4.C.S.V. Ciuc-SângeorgiuCiuc-Sângeorgiu35.047431
    5.C.S.V. CiumaniCiumani35.048189
    6.C.S.V. CobăteştiCobăteşti35.049374
    7.C.S.V. CorundCorund35.050367
    8.C.S.V. Cristuru SecuiescCristuru Secuiesc35.051479
    9.C.S.V. DăneştiDăneşti35.052403
    10.C.S.V. DealuDealu35.053192
    11.C.S.V. DârjiuDârjiu35.054303
    12.C.S.V. DitrăuDitrău35.055200
    13.C.S.V. FrumoasaFrumoasa35.056115
    14.C.S.V. GheorgheniGheorgheni35.057398
    15.C.S.V. JoseniJoseni35.058145
    16.C.S.V. LăzareaLăzarea35.059247
    17.C.S.V. LuetaLueta35.060258
    18.C.S.V. Lunca de JosLunca de Jos35.061235
    19.C.S.V. Lunca de SusLunca de Sus35.062100
    20.C.S.V. LupeniLupeni35.063188
    21.C.S.V. MărtinişMărtiniş35.064170
    22.C.S.V. MereştiMereşti35.06582
    23.C.S.V. MihăileniMihăileni35.066164
    24.C.S.V. MugeniMugeni35.067104
    25.C.S.V. OclandOcland35.06876
    26.C.S.V. Odorheiu SecuiescOdorheiu Secuiesc35.06940
    27.C.S.V. Plăieşii de JosPlăieşii de Jos35.070190
    28.C.S.V. Porumbenii MariPorumbenii Mari35.07182
    29.C.S.V. PraidPraid35.072213
    30.C.S.V. RemeteaRemetea35.073285
    31.C.S.V. SăcelSăcel35.074218
    32.C.S.V. SărmaşSărmaş35.075194
    33.C.S.V. SiculeniSiculeni35.07620
    34.C.S.V. ŞimoneştiŞimoneşti35.077252
    35.C.S.V. SândominicSândominic35.078132
    36.C.S.V. SânmartinSânmartin35.079216
    37.C.S.V. SânpaulSânpaul35.08079
    38.C.S.V. SânsimionSânsimion35.081250
    39.C.S.V. SubcetateSubcetate35.08284
    40.C.S.V. SuseniSuseni35.08348
    41.C.S.V. Topliţa (Mureş)Topliţa35.084390
    42.C.S.V. TulgheşTulgheş35.085183
    43.C.S.V. TuşnadTuşnad35.086122
    44.C.S.V. UlieşUlieş35.087140
    45.C.S.V. VlăhiţaVlăhiţa35.088233
    46.C.S.V. ZeteaZetea35.090140
    47.C.S.V. Miercurea-CiucMiercurea-Ciuc35.03757
                               Judeţul HUNEDOARA

   
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Baia de CrişBaia de Criş37.709213
    2.C.S.V. CrişciorCrişcior37.710213
    3.C.S.V. Luncoiu de JosLuncoiu de Jos37.71160
    4.C.S.V. RibiţaRibiţa37.712198,45
    5.C.S.V. Vaţa de JosVaţa de Jos37.713304
    6.C.S.V. TomeştiTomeşti37.714133,9
    7.C.S.V. CristurCristur37.715234
    8.C.S.V. BrănişcaBrănişca37.716250
    9.C.S.V. HărăuHărău37.717135
    10.C.S.V. CertejuCerteju de Sus37.71879
    11.C.S.V. VeţelVeţel37.719100
    12.C.S.V. SimeriaSimeria37.720261
    13.C.S.V. IliaIlia37.721308
    14.C.S.V. DobraDobra37.722231
    15.C.S.V. GurasadaGurasada37.723295,3
    16.C.S.V. LăpugiuLăpugiu37.724260
    17.C.S.V. ZamZam37.725139
    18.C.S.V. HaţegHaţeg37.726354,1
    19.C.S.V. Baru MareBaru Mare37.727216
    20.C.S.V. PuiPui37.728253
    21.C.S.V. ToteştiToteşti37.729266,6
    22.C.S.V. Râu de MoriRâu de Mori37.730233,7
    23.C.S.V. DensuşDensuş37.731310
    24.C.S.V. SarmizegetusaSarmizegetusa37.732352
    25.C.S.V. General BerthelotGeneral Berthelot37.733120,8
    26.C.S.V. CălanCălan37.734238,5
    27.C.S.V. BoşorodBoşorod37.735154
    28.C.S.V. Bretea RomânăBretea Română37.736336
    29.C.S.V. Pestişu MicPestişu Mic37.73868,9
    30.C.S.V. OrăştieOrăştie37.739146
    31.C.S.V. BeriuBeriu37.740314
    32.C.S.V. MărtineştiMărtineşti37.741264
    33.C.S.V. OrăştioaraOrăştioara37.742111
    34.C.S.V. GeoagiuGeoagiu37.744144
    35.C.S.V. RomosRomos37.745171
    36.C.S.V. PetroşaniPetroşani37.746193                                   Judeţul IALOMIŢA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AlbeştiAlbeşti34.57986
    2.C.S.V. ArmăşeştiArmăşeşti34.59165
    3.C.S.V. AxinteleAxintele34.60392
    4.C.S.V. BorduşaniBorduşani34.599156
    5.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti34.587102
    6.C.S.V. CiochinaCiochina34.590115
    7.C.S.V. CocoraCocora34.60069
    8.C.S.V. CoşereniCoşereni34.583108
    9.C.S.V. DrăgoeştiDrăgoeşti34.59880
    10.C.S.V. FăcăeniFăcăeni34.592136
    11.C.S.V. FeteştiFeteşti34.60670
    12.C.S.V. FierbinţiFierbinţi34.60426
    13.C.S.V. GârboviGârbovi34.58698
    14.C.S.V. GrinduGrindu34.58581
    15.C.S.V. GriviţaGriviţa34.580164
    16.C.S.V. JilaveleJilavele34.602228
    17.C.S.V. ManasiaManasia34.58273
    18.C.S.V. MiloşeştiMiloşeşti34.57858
    19.C.S.V. MovilitaMovilita34.58450
    20.C.S.V. PerieţiPerieţi34.57784
    21.C.S.V. RevigaReviga34.601104
    22.C.S.V. SălcioaraSălcioara34.589201
    23.C.S.V. SăveniSăveni34.597102
    24.C.S.V. ScânteiaScânteia34.594214
    25.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe34.588104
    26.C.S.V. SudiţiSudiţi34.59585
    27.C.S.V. SineştiSineşti34.60557
    28.C.S.V. SloboziaSlobozia34.57657
    29.C.S.V. ŢăndăreiŢăndărei34.593105
    30.C.S.V. UrziceniUrziceni34.581136
                             Judeţul IAŞI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AndrieşeniAndrieşeni38.742100
    2.C.S.V. BivolariBivolari38.743132
    3.C.S.V. BosiaBosia38.744280
    4.C.S.V. BârnovaBârnova38.745150
    5.C.S.V. ButeaButea38.746152
    6.C.S.V. CiorteştiCiorteşti38.747140
    7.C.S.V. CiureaCiurea38.748210
    8.C.S.V. ComarnaComarna38.749148
    9.C.S.V. CostuleniCostuleni38.750148
    10.C.S.V. CotnariCotnari38.751140
    11.C.S.V. CozmeştiCozmeşti38.752152
    12.C.S.V. CristeştiCristeşti38.753200
    13.C.S.V. DagâţaDagâţa38.754108
    14.C.S.V. ErbiceniErbiceni38.755152
    15.C.S.V. FocuriFocuri38.756216
    16.C.S.V. GolăieştiGolăieşti38.75780
    17.C.S.V. GorbanGorban38.758181
    18.C.S.V. GrajduriGrajduri38.75980
    19.C.S.V. GropniţaGropniţa38.760208
    20.C.S.V. HorleştiHorleşti38.76160
    21.C.S.V. IpateleIpatele38.762135
    22.C.S.V. LespeziLespezi38.763209
    23.C.S.V. LuncaniLuncani38.764222
    24.C.S.V. MădârjacMădârjac38.76580
    25.C.S.V. MirceştiMirceşti38.766156
    26.C.S.V. MiroslăveştiMiroslăveşti38.767112
    27.C.S.V. Mogoşeşti-SiretMogoşeşti-Siret38.768144
    28.C.S.V. MovileniMovileni38.769144
    29.C.S.V. OţeleniOţeleni38.77084
    30.C.S.V. PlugariPlugari38.771149
    31.C.S.V. Podu IloaieiPodu Iloaiei38.772192
    32.C.S.V. PopeştiPopeşti38.773149
    33.C.S.V. ProbotaProbota38.774150
    34.C.S.V. PaşcaniPaşcani38.775255
    35.C.S.V. RediuRediu38.777180
    36.C.S.V. RăducăneniRăducăneni38.778153
    37.C.S.V. RomâneştiRomâneşti38.77990
    38.C.S.V. RuginoasaRuginoasa38.780144
    39.C.S.V. Schitu DucaSchitu Duca38.781225
    40.C.S.V. ScânteiaScânteia38.782214
    41.C.S.V. StrungaStrunga38.783144
    42.C.S.V. Şcheiaşcheia38.784160
    43.C.S.V. ŞipoteŞipote38.785223
    44.C.S.V. TodireştiTodireşti38.786160
    45.C.S.V. TrifeştiTrifeşti38.787146
    46.C.S.V. ŢibanaŢibana38.788151
    47.C.S.V. ŢibăneştiŢibăneşti38.789144
    48.C.S.V. VictoriaVictoria38.790151
    49.C.S.V. Vânători PaşcaniVânători104.517163
    50.C.S.V. VlădeniVlădeni38.791192
    51.C.S.V. Târgu FrumosTârgu Frumos38.793182
    52.C.S.V. IaşiIaşi38.796225
    53.C.S.V. HârlăuHârlău38.797290
                                Judeţul MARAMUREŞ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. ArdusatArdusat nr. 11027.677180
    2.C.S.V. ArinişAriniş nr. 3827.678214
    3.C.S.V. Asuaju de SusAsuaju de Sus nr. 23027.679108
    4.C.S.V. Baia SprieBaia Sprie, Str. Prisei nr. 12927.682; 100.462184
    5.C.S.V. Băiţa de sub CodruBăiţa de sub Codru nr. 2927.683138
    6.C.S.V. BicazBicaz nr. 13027.685217
    7.C.S.V. BăseştiBăseşti nr. 3527.684247
    8.C.S.V. BistraBistra nr. 28027.68672
    9.C.S.V. BârsanaBârsana nr. 1727.687197
    10.C.S.V. Bocicoiu MareBocicoiu Mare nr. 3027.688126
    11.C.S.V. BorşaBorşa nr. 28527.689; 100.463336
    12.C.S.V. Bogdan VodăBogdan Vodă nr. 1227.690144
    13.C.S.V. Boiu MareBoiu Mare nr. 30427.692; 27.691220
    14.C.S.V. BotizaBotiza nr. 1927.693199
    15.C.S.V. CălineştiCălineşti nr. 24327.694; 27.625; 27.696104
    16.C.S.V. Câmpulung la TisaCâmpulung la Tisa nr. 1327.698; 27.697216
    17.C.S.V. CicârlăuCicârlău nr. 8727.69993
    18.C.S.V. CerneştiCerneşti nr. 2427.700234
    19.C.S.V. Copalnic-MănăşturCopalnic-Mănăştur nr. 2627.702; 27.701233
    20.C.S.V. CoroieniCoroieni nr. 37927.703144
    21.C.S.V. CupşeniCupşeni nr. 13227.704230
    22.C.S.V. DumbrăviţaDumbrăviţa nr. 13627.706; 27.705188
    23.C.S.V. DumbravaDumbrava27.70772
    24.C.S.V. DragomireştiDragomireşti nr. 1427.708243
    25.C.S.V. FărcaşaFărcaşa nr. 20927.709162
    26.C.S.V. GiuleştiGiuleşti nr. 32527.711252
    27.C.S.V. GroşiGroşi nr. 72927.712220
    28.C.S.V. LăpuşLăpuş nr. 3727.713224
    29.C.S.V. LeordinaLeordina nr. 27227.714180
    30.C.S.V. HideagaHideaga nr. 20127.715; 27.716168
    31.C.S.V. Mireşu MareMireşu Mare nr. 2927.717250
    32.C.S.V. MoiseiMoisei nr. 72327.718; 27.719162
    33.C.S.V. Oarţa de JosOarţa de Jos nr. 1627.720214
    34.C.S.V. Ocna ŞugatagŞugatag nr. 3327.721; 27.722220
    35.C.S.V. PetrovaPetrova nr. 13627.72387
    36.C.S.V. PoienilePoienile de sub27.724117
      de sub MunteMunte nr. 179    
    37.C.S.V. ReceaRecea nr. 527.725162
    38.C.S.V. Remetea ChioaruluiRemetea Chioarului nr. 11727.72698
    39.C.S.V. Sighetu MarmaţieiSighetu Marmaţiei100.469; 27.748; 100.466; 100.467; 100.468219
    40.C.S.V. RogozRogoz nr. 3427.727153
    41.C.S.V. RozavleaRozavlea nr. 5127.728128
    42.C.S.V. SăcălăşeniSăcălăşeni nr. 3927.72971
    43.C.S.V. SălsigSălsig nr. 1127.730107
    44.C.S.V. SăpânţaSăpânţa nr. 14127.731320
    45.C.S.V. SăcelSăcel nr. 15527.73272
    46.C.S.V. Siliştea de SusSiliştea de Sus nr. 14527.733190
    47.C.S.V. SeiniSeini nr. 4027.734; 100.464; 100.465241
    48.C.S.V. ŞişeştiŞişeşti nr. 16727.73595
    49.C.S.V. Şomcuta MareŞomcuta Mare nr. 4127.736310
    50.C.S.V. Suciu de SusSuciu de Sus nr. 17827.737148
    51.C.S.V. StrâmturaStrâmtura nr. 16327.738220
    52.C.S.V. Tăuţii-MăgherăuşTăuţii-Măgherăuş nr. 8527.739135
    53.C.S.V. Târgu LăpuşTârgu Lăpuş nr. 16627.740201
    54.C.S.V. UlmeniUlmeni nr. 23127.741; 27.742162
    55.C.S.V. Valea ChioaruluiValea Chioarului nr. 6827.743169
    56.C.S.V. Vima MicăVima Mică nr. 7827.745; 27.744225
    57.C.S.V. Vişeu de JosVişeu de Jos nr. 9527.746111
    58.C.S.V. Vişeu de SusVişeu de Sus nr. 10127.747388
                              Judeţul MEHEDINŢI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Burila MareBurila Mare39.758; 39.759150
    2.C.S.V. Baia de AramăBaia de Aramă39.750153
    3.C.S.V. BroşteniBroşteni39.75760
    4.C.S.V. BalaCrainici39.75260
    5.C.S.V. BaltaBalta39.753103
    6.C.S.V. BâcleşBâcleş39.755120
    7.C.S.V. ButoieştiButoieşti39.760117
    8.C.S.V. BălăciţaBălăciţa39.761102
    9.C.S.V. BâlvăneştiBâlvăneşti39.76290
    10.C.S.V. CireşuCireşu39.76599
    11.C.S.V. CujmirCujmir39.766140
    12.C.S.V. Gârla MareGârla Mare39.77380
    13.C.S.V. CăzăneştiCăzăneşti39.763; 39.764136
    14.C.S.V. DumbravaDumbrava39.75695
    15.C.S.V. DeveselDevesel39.767110
    16.C.S.V. FloreştiFloreşti39.769; 39.790; 39.79140
    17.C.S.V. GruiaGruia39.771120
    18.C.S.V. GreciGreci39.77260
    19.C.S.V. GogoşuGogoşu39.770100
    20.C.S.V. HinovaHinova39.76827
    21.C.S.V. IsvernaIsverna39.75498
    22.C.S.V. JianaJiana39.77463
    23.C.S.V. MalovăţMalovăţ39.77540
    24.C.S.V. Obârşia de CâmpObârşia de Câmp39.776; 39.79460
    25.C.S.V. OprişorOprişor39.777; 39.795145
    26.C.S.V. Poroiana MarePoroiana Mare39.780121
    27.C.S.V. PătulelePătulele39.779110
    28.C.S.V. PunghinaPunghina39.781216
    29.C.S.V. RogovaRogova39.782; 39.783153
    30.C.S.V. SalciaSalcia39.784150
    31.C.S.V. Schela CladoveiDrobeta-Turnu Severin39.785; 39.797107
    32.C.S.V. StrehaiaStrehaia39.786; 39.796104
    33.C.S.V. ŞovarnaŞovarna39.78780
    34.C.S.V. VlădaiaVlădaia39.78998
    35.C.S.V. OrşovaOrşova39.77883
    36.C.S.V. Vânju MareVânju Mare39.788207
                               Judeţul MUREŞ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AcăţariAcăţari, Str. Principală nr. 9836.879; 36.878337
    2.C.S.V. ApoldApold nr. 536.880156
    3.C.S.V. BahneaBahnea, str. 6 Martie36.882; 36.881488
    4.C.S.V. BăgaciuBăgaciu nr. 10636.885185
    5.C.S.V. BălăuşeriBălăuşeri, Str. Principală nr. 1036.886255
    6.C.S.V. BichişBichiş, Str. Principală nr. 13236.889; 36.860217
    7.C.S.V. BogataBogata36.888; 36.887356
    8.C.S.V. BrâncoveneştiBrâncoveneşti, Str. Gării nr. 5536.891; 36.892171
    9.C.S.V. CheţaniCheţani, Str. Principală nr. 13536.897; 36.898403
    10.C.S.V. Chiheru de JosChiheru de Jos36.89597
    11.C.S.V. CoroisânmărtinCoroisânmărtin, Str. Principală nr. 26636.896140
    12.C.S.V. EremituEremitu, str. Agyacos nr. 21536.900340
    13.C.S.V. DumbrăvioaraErnei, Str. Principală nr. 28236.903227
    14.C.S.V. FărăgăuFărăgău, Str. Principală nr. 31/A36.904; 36.905206
    15.C.S.V. FântâneleFântânele, Str. Principală nr. 1236.902; 36.901133
    16.C.S.V. GăleştiGăleşti36.906; 36.907113
    17.C.S.V. GăneştiGăneşti, Str. Mare nr. 1.03936.908174
    18.C.S.V. GhindariGhindari nr.3636.915160
    19.C.S.V. GlodeniGlodeni, Str. Principală nr. 59836.909; 36.910267
    20.C.S.V. GorneştiGorneşti, Str. Principală nr. 41836.912; 36.911324
    21.C.S.V. GurghiuGurghiu, str. Crişan nr. 2736.913; 36.914440
    22.C.S.V. HodacHodac36.916200
    23.C.S.V. IclănzelIclănzel36.917255
    24.C.S.V. LivezeniLivezeni36.918132
    25.C.S.V. LuncaLunca36.921; 36.92292
    26.C.S.V. Lunca BraduluiLunca Bradului36.919; 36.920177
    27.C.S.V. MăgheraniMăgherani36.923; 36.924334
    28.C.S.V. Miercurea NirajuluiMiercurea Nirajului36.925 36.926298
    29.C.S.V. NeauaNeaua36.929100
    30.C.S.V. OgraOgra36.928189
    31.C.S.V. Papiu IlarianPapiu Ilarian36.93029
    32.C.S.V. PănetPănet36.93182
    33.C.S.V. PăsăreniPăsăreni36.932; 39.933124
    34.C.S.V. PogăceauaPogăceaua, Str. Principală nr. 1336.934; 36.935190
    35.C.S.V. RâciuRâciu, Str. Principală nr. 1036.936146
    36.C.S.V. SaschizSaschiz nr. 44836.93784
    37.C.S.V. SărmaşuSărmaşu, Str. Republicii nr. 13336.938186
    38.C.S.V. Sângeorgiu de PădureSângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 536.940; 36.939216
    39.C.S.V. SângerSânger36.941; 36.942202
    40.C.S.V. SânpaulSânpaul36.943; 36.944212
    41.C.S.V. Sânpetru de CâmpieSânpetru de Câmpie, Str. Principală nr. 32536.945187
    42.C.S.V. SuplacSuplac, str. Idrifaia nr. 11436.94632
    43.C.S.V. ŞăuliaŞăulia, str. Buturoi nr. 53136.947; 36.948137
    44.C.S.V. UngheniUngheni nr. 6836.949150
    45.C.S.V. Valea LargăValea Largă36.950; 36.951131
    46.C.S.V. VătavaVătava nr. 21936.952; 36.953372
    47.C.S.V. VărgataVărgata nr. 15136.954; 36.955200
    48.C.S.V. ViişoaraViişoara36.956; 36.957136
    49.C.S.V. VânătoriVânători36.958159
    50.C.S.V. VoivodeniVoivodeni36.959; 36.960220
    51.C.S.V. Zău de CâmpieZău de Câmpie36.961; 36.962331
    52.C.S.V. NadeşNadeş36.927280

                                 Judeţul NEAMŢ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Piatra-NeamţPiatra-Neamţ26.174270
    2.C.S.V. BârgăuaniBălăneşti, comuna Bârgăuani26.17272
    3.C.S.V. GârcinaGârcina26.175117
    4.C.S.V. ViişoaraViişoara26.176100
    5.C.S.V. DragomireştiDragomireşti26.178100
    6.C.S.V. PodoleniPodoleni26.190340
    7.C.S.V. BodeştiBodeşti26.191233
    8.C.S.V. GirovGirov26.193227
    9.C.S.V. RoznovRoznov26.200144
    10.C.S.V. BorleştiBorleşti26.203156
    11.C.S.V. Dumbrava RoşieDumbrava Roşie26.204197
    12.C.S.V. RomanRoman26.184135
    13.C.S.V. BiraBira26.173209
    14.C.S.V. BahnaBahna26.17984
    15.C.S.V. Ion CreangăIon Creangă26.180149
    16.C.S.V. IcuşeştiIcuşeşti26.171170
    17.C.S.V. GherăeştiGherăeşti26.181181
    18.C.S.V. TămăşeniTămăşeni26.182201
    19.C.S.V. FăureiFăurei26.183224
    20.C.S.V. OniceniOniceni26.185210
    21.C.S.V. RomâniRomâni26.186208
    22.C.S.V. DulceştiDulceşti26.18785
    23.C.S.V. SecuieniSecuieni26.188167
    24.C.S.V. StăniţaStăniţa26.189204
    25.C.S.V. TrifeştiTrifeşti26.202185
    26.C.S.V. Târgu-NeamţTârgu-Neamţ26.196120
    27.C.S.V. RăuceştiRăuceşti26.194161
    28.C.S.V. BălţăteştiBălţăteşti26.177143
    29.C.S.V. UrecheniUrecheni26.195120
    30.C.S.V. PetricaniPetricani26.211135
    31.C.S.V. ŢibucaniDavideni, comuna Ţibucani26.205176
    32.C.S.V. BicazBicaz26.19769
    33.C.S.V. Bicazu ArdeleanBicazu Ardelean26.198128
    34.C.S.V. BorcaBorca26.199242
    35.C.S.V. HanguHangu26.20140
    36.C.S.V. MărgineniMărgineni26.206189
    37.C.S.V. CrăcăoaniCrăcăoani26.207189
    38.C.S.V. SăbăoaniSăbăoani26.208189
    39.C.S.V. HoriaHoria26.209352
    40.C.S.V. DobreniDobreni26.21054
                               Judeţul OLT
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. IzbiceniIzbiceni35.948219
    2.C.S.V. CorabiaCorabia35.94965,45
    3.C.S.V. IancaIanca35.950171
    4.C.S.V. BrastavăţuBrastavăţu35.951110
    5.C.S.V. ObârşiaObârşia35.95256
    6.C.S.V. VădăstriţaVădăstriţa35.953223
    7.C.S.V. VişinaVişina35.954212
    8.C.S.V. BăbiciuBăbiciu35.955222,3
    9.C.S.V. VlădilaVlădila35.957; 35.956233
    10.C.S.V. RadomireştiRadomireşti35.958112
    11.C.S.V. Caracal 1Caracal35.99963,16
    12.C.S.V. Caracal 2Caracal36.000133,84
    13.C.S.V. CezieniCezieni35.959101,05
    14.C.S.V. DobrosloveniDobrosloveni35.96080
    15.C.S.V. SprâncenataSprâncenata35.96179
    16.C.S.V. StoicăneştiStoicăneşti35.962180
    17.C.S.V. Drăgăneşti-OltDrăgăneşti-Olt35.963120
    18.C.S.V. MărunţeiMărunţei35.964128
    19.C.S.V. IzvoareleIzvoarele35.96588
    20.C.S.V. CorbuCorbu35.967152
    21.C.S.V. VâlceleVâlcele35.96860,4
    22.C.S.V. Valea MareValea Mare35.969101,25
    23.C.S.V. BrebeniBrebeni35.97097
    24.C.S.V. ClocociovSlatina35.971174
    25.C.S.V. MilcovMilcov35.972110
    26.C.S.V. Piatra-OltPiatra-Olt35.974150
    27.C.S.V. BalşBalş35.975375,12
    28.C.S.V. Iancu JianuIancu Jianu35.978; 35.977222
    29.C.S.V. BobiceştiBobiceşti35.980; 35.979261
    30.C.S.V. VulpeniVulpeni35.982; 35.981189,75
    31.C.S.V. VoineasaVoineasa35.984; 35.983223
    32.C.S.V. GrădinariGrădinari35.985157,5
    33.C.S.V. CurţişoaraCurtişoara35.98674
    34.C.S.V. ScorniceştiScorniceşti35.987180
    35.C.S.V. MărgineniMărgineni35.98872
    36.C.S.V. OptaşiOptaşi35.989207
    37.C.S.V. PotcoavaPotcoava35.990199,5
    38.C.S.V. SpineniSpineni35.991147,2
    39.C.S.V. DobroteasaDobroteasa35.99289
    40.C.S.V. VitomireştiVitomireşti35.993162
    41.C.S.V. PoboruPoboru35.99496
    42.C.S.V. TopanaTopana35.995171
    43.C.S.V. VerguleasaVerguleasa35.996144
                            Judeţul PRAHOVA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BerceniComuna Berceni26.25072,1
    2.C.S.V. Balta DoamneiBalta Doamnei26.518224,8
    3.C.S.V. Gornet-CricovGornet-Cricov26.54474,73
    4.C.S.V. Gura VitioareiGura Vitioarei26.54698,75
    5.C.S.V. SângeruSângeru26.56072,5
    6.C.S.V. Vălenii de MunteVălenii de Munte26.564180
    7.C.S.V. DrajnaDrajna26.537113

                      Judeţul SATU MARE

   
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AcâşStr. Principală nr. 13438.374216
    2.C.S.V. Ardudstr. Ştefan cel Mare nr. 4538.376143
    3.C.S.V. BătarciUliţa satului nr. 51038.377232
    4.C.S.V. BeltiugStr. Principală nr. 9638.378160
    5.C.S.V. BixadStr. Principală nr. 23038.379243
    6.C.S.V. BogdandStr. Principală nr. 17738.380284
    7.C.S.V. BotizStr. Teilor38.38155
    8.C.S.V. CareiStr. Culturii nr. 2138.38260
    9.C.S.V. Călineşti-OaşStr. Principală nr. 1/A38.383225
    10.C.S.V. CăuaşStr. Principală nr. 138.384174
    11.C.S.V. CehăluţStr. Principală nr. 16838.385325
    12.C.S.V. CraidorolţStr. Principală nr. 1938.38694
    13.C.S.V. CrucişorStr. Principală nr. 2038.387348
    14.C.S.V. CulciuStr. Principală nr. 13438.38890
    15.C.S.V. DobaStr. Principală nr. 23638.38925
    16.C.S.V. GherţaStr. Principală nr. 65038.39063
    17.C.S.V. HododStr. Principală nr. 13538.392113
    18.C.S.V. HomoroduHomorodu de Jos Str. Principală nr. 19738.393163
    19.C.S.V. LivadaStr. Laar Vasile nr. 238.394370
    20.C.S.V. MiculaStr. Principală nr. 10738.395330
    21.C.S.V. MoftinStr. Principală nr. 10338.396345
    22.C.S.V. Negreşti-OaşStr. 1 Iunie nr. 12738.397106
    23.C.S.V. Oraşu NouStr. Satu Mare nr. 14338.39964
    24.C.S.V. PăuleştiStr. Principală nr. 15038.400201
    25.C.S.V. PetreştiStr. Hathaz nr. 42638.40180
    26.C.S.V. PişcoltStr. Principală nr. 5638.40241
    27.C.S.V. PirStr. Tăşnadului nr. 56138.403141
    28.C.S.V. SantăuStr. Ghereuşa nr. 425/A38.405183
    29.C.S.V. Satu MareStr. Toamnei nr. 3438.40672
    30.C.S.V. SocondStr. Principală nr. 11338.40766
    31.C.S.V. SupurStr. Morii nr. 10338.408204
    32.C.S.V. Târna MareStr. Principală nr. 20338.409149
    33.C.S.V. TerebeştiStr. Principală nr. 218/A38.411288
    34.C.S.V. TireamStr. Gării nr. 12638.412120
    35.C.S.V. TurţStr. Călinete nr. 13538.413267
    36.C.S.V. TurulungStr. Abatorului nr. 21638.41460
    37.C.S.V. Valea VinuluiStr. Principală nr. 21638.41548
    38.C.S.V. Viile Satu MareStr. Plopilor nr. 2138.41652
    39.Policlinica Satu MareStr. Toamnei nr. 32-3438.417300
    40.C.S.V. Andridstr. Principală nr. 14338.375160
    41.C.S.V. Sanislaustr. Ogorului nr. 109438.404190                               Judeţul SĂLAJ

   
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AlmaşuAlmaşu36.158; 36.15977
    2.C.S.V. BălanBălan36.160; 36.16150
    3.C.S.V. BobotaBobota36.162; 36.16397
    4.C.S.V. BocşaBorla36.164; 36.165152,9
    5.C.S.V. BuciumiBuciumi36.166; 36.167146,7
    6.C.S.V. CizerCizer36.169; 36.170144
    7.C.S.V. CoşeiuCoşeiu36.171; 36.172144
    8.C.S.V. CrişeniCrişeni36.173; 36.174144,9
    9.C.S.V. CuzăplacCuzăplac36.17576
    10.C.S.V. DobrinDobrin36.176; 36.177125,2
    11.C.S.V. DraguDragu36.178162
    12.C.S.V. FilduFildu de Jos36.17980,75
    13.C.S.V. GâlgăuGâlgău36.180; 36.181144
    14.C.S.V. GârbouGârbou36.182; 36.18372
    15.C.S.V. HerecleanHereclean36.18456
    16.C.S.V. IleandaIleanda36.186176
    17.C.S.V. IpIP36.187100
    18.C.S.V. JibouJibou36.188; 36.189164,6
    19.C.S.V. LetcaLetca36.190; 36.191152,9
    20.C.S.V. MeseşeniMeseşenii de Jos36.19276
    21.C.S.V. NăpradeaNăpradea36.193; 36.194142
    22.C.S.V. NuşfalăuNuşfalău36.195258
    23.C.S.V. PlopişPlopiş36.197; 36.198184,73
    24.C.S.V. RomânaşiRomânaşi36.199160,85
    25.C.S.V. RusŞimişna36.200; 36.201235
    26.C.S.V. SălăţigSălăţig36.202207
    27.C.S.V. PericeiPericei36.196180
    28.C.S.V. Sânmihaiu AlmaşuluiSânmihaiu Almaşului36.20550,3
    29.C.S.V. Someş-OdorheiSomeş-Odorhei36.206; 36.207152
    30.C.S.V. SurducSurduc36.208115,52
    31.C.S.V. Şimleu SilvanieiŞimleu Silvaniei36.209; 36.210214
    32.C.S.V. ValcăuValcău36.211229
    33.C.S.V. Zalău 1Zalău36.212;36.213270,98
    34.C.S.V. Zalău 2Zalău - cartier Ortelec36.21479
    35.C.S.V. ZimborZimbor36.215; 36.21672
                                       Judeţul SIBIU
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. Sibiu ISibiu, Drumul Ocnei nr. 139.141120
    2.C.S.V. AvrigAvrig, str. Avram Iancu nr. 3939.142100
    3.C.S.V. AgnitaAgnita, str. Mihai Viteazu nr. 139.144234
    4.C.S.V. Ocna SibiuluiOcna Sibiului, Str. de Mijloc nr. 939.145251
    5.Clinica veterinară SibiuSibiu, Calea Şurii Mari39.147257                                  Judeţul SUCEAVA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. ArboreArbore34.829246
    2.C.S.V. BădeuţiBădeuţi34.830230
    3.C.S.V. BoroaiaBoroaia34.831300
    4.C.S.V. BosanciBosanci34.832232
    5.C.S.V. BotoşanaBotoşana34.833246
    6.C.S.V. CacicaCacica34.834300
    7.C.S.V. CalafindeştiCalafindeşti34.835370
    8.C.S.V. CajvanaCajvana34.836300
    9.C.S.V. Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu34.837299
    10.C.S.V. Cornu LunciiCornu Luncii34.838300
    11.C.S.V. DărmăneştiDărmăneşti34.839234
    12.C.S.V. DolhascaDolhasca34.840222
    13.C.S.V. DolheştiDolheşti34.841150
    14.C.S.V. Dorna CandrenilorDorna Candrenilor34.842200
    15.C.S.V. DorneştiDorneşti34.843300
    16.C.S.V. DrăguşeniDrăguşeni34.844246
    17.C.S.V. FălticeniFălticeni, Str. Teilor nr. 234.845300
    18.C.S.V. ForăştiForăşti34.84696
    19.C.S.V. GălăneştiGălăneşti34.847128
    20.C.S.V. GrămeştiGrămeşti34.848255
    21.C.S.V. GrăniceştiGrăniceşti34.849200
    22.C.S.V. HorodniceniHorodniceni34.850300
    23.C.S.V. HorodnicHorodnic34.851247
    24.C.S.V. PăltinoasaPăltinoasa34.852300
    25.C.S.V. PârteştiPârteştii de Jos34.853247
    26.C.S.V. PreuteştiPreuteşti34.854240
    27.C.S.V. RădăşeniRădăşeni34.855100
    28.C.S.V. ŞcheiaŞcheia34.856150
    29.C.S.V. StroieştiStroieşti34.857219
    30.C.S.V. SuceavaSuceava, Aleea Dumbrăvii34.858235
    31.C.S.V. Şaru DorneiŞaru Dornei34.859102
    32.C.S.V. TodireştiTodireşti34.860247
    33.C.S.V. Vadu MoldoveiVadu Moldovei34.861219
    34.C.S.V. Vatra DorneiVatra Dornei, Str. Chiliei nr. 734.862200
    35.C.S.V. VereştiVereşti34.863300
    36.C.S.V. Vicovu de SusVicovu de Sus34.864200
    37.C.S.V. VolovăţVolovăţ34.865300
    38.C.S.V. ZamosteaZamostea34.866220
    39.C.S.V. ZvorişteaZvoriştea34.867100
                                   Judeţul TELEORMAN
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. PietroşaniPietroşani39.32168,7
    2.C.S.V. Roşiori de VedeRoşiori de Vede, str. I.L. Caragiale nr. 839.30318,7
    3.C.S.V. PeretuPeretu39.311142,4
    4.C.S.V. TroianulTroianul39.307112
    5.C.S.V. VideleVidele, Str. Tăbăcăriei nr. 3144.92250
    6.C.S.V. Drăgăneşti-VlaşcaDrăgăneşti-Vlaşca39.325255
    7.C.S.V. BlejeştiBlejeşti39.32680
    8.C.S.V. GălăteniGălăteni39.33580
    9.C.S.V. GratiaGratia39.331140
    10.C.S.V. Scurtu MareScurtu Mare39.33880
    11.C.S.V. Turnu MăgureleTurnu Măgurele, Str. Chimiei nr. 2539.312116,5
    12.C.S.V. CrângeniCrângeni39.30887
    13.C.S.V. SeacaSeaca39.31590,85
    14.C.S.V. PutineiuPutineiu39.31677,5
    15.C.S.V. VităneştiVităneşti39.300125,5
    16.C.S.V. MârzăneştiMârzăneşti39.318100
    17.C.S.V. CălineştiCălineşti39.298154
    18.C.S.V. DrăcşeneiDrăcşenei39.30680
    19.C.S.V. ZimniceaZimnicea144.92185
    20.C.S.V. FurculeştiFurculeşti39.297100
    21.C.S.V. SirbeniSirbeni39.33374,6
    22.C.S.V. Slobozia MândraSlobozia Mândra39.33756
                                     Judeţul TIMIŞ
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BanlocBanloc35.173250
    2.C.S.V. LivezileLivezile35.174138
    3.C.S.V. Becicherecu MicBecicherecu Mic nr. 47735.132298
    4.C.S.V. BelinţChizătău35.133351
    5.C.S.V. BethausenBethausen35.148276
    6.C.S.V. BiledBiled nr. 35835.177325
    7.C.S.V. ŞandraŞandra35.178200
    8.C.S.V. BuziaşBuziaş35.182120
    9.C.S.V. CeneiCenei35.149387
    10.C.S.V. CiacovaCiacova, str. T. Vladimirescu nr. 1735.134551
    11.C.S.V. CoşteiuCoşteiu nr. 69835.135228
    12.C.S.V. DentaDenta nr. 7435.136295
    13.C.S.V. DetaDeta, Str. Revoluţiei nr. 1735.167307
    14.C.S.V. DumbravaDumbrava35.150186
    15.C.S.V. FăgetFăget, str. Ştefan cel Mare nr. 5935.151219
    16.C.S.V. GătaiaGătaia35.153142
    17.C.S.V. GhizelaGhizela35.154219
    18.C.S.V. GieraGiera35.137142
    19.C.S.V. Jamu MareJamu Mare nr. 17835.155297
    20.C.S.V. JebelJebel nr. 38735.156340
    21.C.S.V. LenauheimLenauheim35.197116
    22.C.S.V. LieblingLiebling35.138249
    23.C.S.V. LugojLugoj, str. Traian Vuia nr. 335.164683
    24.C.S.V. MarginaMargina nr. 17635.13981
    25.C.S.V. Maşloc/FibişFibiş, comuna Maşloc35.152180
    26.C.S.V. MănăştiurMănăştiur35.157137
    27.C.S.V. MoraviţaStamora Germană nr. 21135.158205
    28.C.S.V. Ohaba LungăOhaba Lungă35.166212
    29.C.S.V. OrţişoaraOrţişoara nr. 13135.140276
    30.C.S.V. Peciu NouPeciu Nou nr. 17235.159237
    31.C.S.V. PeriamPeriam nr. 77835.141294
    32.C.S.V. PişchiaPişchia nr. 14635.160268
    33.C.S.V. RemeteaRemetea Mare35.161222
    34.C.S.V. SatchinezSatchinez nr. 32635.142344
    35.C.S.V. SăcălazSăcălaz nr. 35435.143233
    36.C.S.V. SecasSecas nr. 10635.168283
    37.C.S.V. SânandreiSânandrei nr. 8735.144356
    38.C.S.V. Sânnicolau MareSânnicolau Mare, Calea Traian nr. 5935.171196
    39.C.S.V. RecaşRecaş35.203270
    40.C.S.V. Traian VuiaSudriaş nr. 4835.162490
    41.C.S.V. UivarUivar nr. 13735.211157
    42.C.S.V. VariaşVariaş nr. 37635.147158
    43.C.S.V. VoitegVoiteg35.165335
    44.C.S.V. CriciovaCriciova35.187343
    45.C.S.V. CurteaCurtea35.18872
                            Judeţul TULCEA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. BabadagBabadag27.757101
    2.C.S.V. BaiaBaia27.758; 27.759161
    3.C.S.V. BeidaudBeidaud27.760; 27.761205
    4.C.S.V. CasimceaCasimcea27.762; 27.763123
    5.C.S.V. CataloiCataloi27.764; 27.765122
    6.C.S.V. CarcaliuCarcaliu27.81086
    7.C.S.V. Ceamurlia de JosCeamurlia de Jos27.766; 27.76768
    8.C.S.V. CernaCerna27.768; 27.769103
    9.C.S.V. CeatalchioiCeatalchioi27.77033
    10.C.S.V. Chilia VecheChilia Veche27.771; 27.772119
    11.C.S.V. DăeniDăeni27.773; 27.77499
    12.C.S.V. DorobanţuDorobanţu27.775136
    13.C.S.V. GreciGreci27.776146
    14.C.S.V. HamcearcaHamcearca27.779135
    15.C.S.V. HoriaHoria27.777; 27.778160
    16.C.S.V. IzvoareleIzvoarele27.781120
    17.C.S.V. JurilovcaJurilovca27.782; 27.783139
    18.C.S.V. MahmudiaMahmudia27.784; 27.785118
    19.C.S.V. MăcinMăcin, str. Eliade Rădulescu nr. 827.786; 27.787150
    20.C.S.V. MurighiolMurighiol27.788128
    21.C.S.V. Mihai BravuMihai Bravu27.789; 27.790130
    22.C.S.V. Mihail KogălniceanuMihail Kogălniceanu27.81586
    23.C.S.V. NalbantNalbant27.79140
    24.C.S.V. NiculiţelNiculiţel27.792; 27.816140
    25.C.S.V. NufăruNufăru27.793; 27.79495
    26.C.S.V. PeceneagaPeceneaga27.795; 27.796126
    27.C.S.V. SarichioiSarichioi27.79757
    28.C.S.V. Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe27.81174
    29.C.S.V. Slava CerchezăSlava Cercheză27.798; 27.79966
    30.C.S.V. SmârdanSmârdan27.801180
    31.C.S.V. TopologTopolog27.802; 27.803126
    32.C.S.V. Tulcea ITulcea27.806104
    33.C.S.V. TurcoaiaTurcoaia27.804; 27.80594
    34.C.S.V. Valea NucarilorValea Nucarilor27.807; 27.808121
    35.C.S.V. VăcăreniVăcăreni27.809121
    36.C.S.V. IsacceaIsaccea27.78092
    37.C.S.V. SulinaSulina27.800127

                                     Judeţul VASLUI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. ZorleniZorleni59.355176
    2.C.S.V. ZăpodeniZăpodeni59.354132
    3.C.S.V. VutcaniVutcani59.353208
    4.C.S.V. VoineştiVoineşti59.352209
    5.C.S.V. VindereiVinderei59.351267
    6.C.S.V. ViişoaraViişoara59.350211
    7.C.S.V. VetrişoaiaVetrişoaia59.349263
    8.C.S.V. VăleniVăleni59.34744
    9.C.S.V. VasluiVaslui59.34864
    10.C.S.V. TutovaTutova59.346236
    11.C.S.V. TodireştiTodireşti59.345184
    12.C.S.V. TătăraniTătărani59.344210
    13.C.S.V. PoganaPogana59.336244
    14.C.S.V. PoieneştiPoieneşti59.33564
    15.C.S.V. PuieştiPuieşti59.33763
    16.C.S.V. PungeştiPungeşti59.338282
    17.C.S.V. RebriceaRebricea59.339207
    18.C.S.V. SoleştiSoleşti59.340168
    19.C.S.V. StănileştiStănileşti59.341219
    20.C.S.V. Ştefan cel MareŞtefan cel Mare59.342215
    21.C.S.V. ŞuleteaŞuletea59.343245
    22.C.S.V. MurgeniMurgeni144.903112
    23.C.S.V. NegreştiNegreşti59.332360
    24.C.S.V. OlteneştiOlteneşti59.333132
    25.C.S.V. PerieniPerieni59.334156
    26.C.S.V. LipovăţLipovăţ59.330218
    27.C.S.V. LazaLaza59.329154
    28.C.S.V. IvăneştiIvăneşti59.328193
    29.C.S.V. IanaIana59.327182
    30.C.S.V. HuşiHuşi59.326244
    31.C.S.V. HoceniHoceni59.325165
    32.C.S.V. GriviţaGriviţa59.324168
    33.C.S.V. GhergheştiGhergheşti59.323177
    34.C.S.V. GăgeştiGăgeşti59.322250
    35.C.S.V. FălciuFălciu59.321305
    36.C.S.V. EpureniEpureni59.320220
    37.C.S.V. DumeştiDumeşti59.31980
    38.C.S.V. CârjaMurgeni59.331162
    39.C.S.V. DrânceniDrânceni59.318176
    40.C.S.V. DragomireştiDragomireşti59.317212
    41.C.S.V. Dimitrie CantemirDimitrie Cantemir59.316101
    42.C.S.V. DeleniDeleni59.31444
    43.C.S.V. DeleştiDeleşti59.31584
    44.C.S.V. DăneştiDăneşti59.313142
    45.C.S.V. CreţeştiCreţeşti59.312209
    46.C.S.V. CodăeştiCodăeşti59.309357
    47.C.S.V. CosteştiCosteşti59.310177
    48.C.S.V. CrasnaCrasna59.311101
    49.C.S.V. BuneştiBuneşti144.902108
    50.C.S.V. AvereştiAvereşti59.308211
    51.C.S.V. BogdăneştiBogdăneşti59.307183
    52.C.S.V. BârladBârlad59.306376
    53.C.S.V. BerezeniBerezeni59.305214
    54.C.S.V. BăceştiBăceşti59.303296
    55.C.S.V. BancaBanca59.304109
    56.C.S.V. BăcaniBăcani59.302253
    57.C.S.V. Alexandru VlahuţăAlexandru Vlahuţă59.301218
                                  Judeţul VÂLCEA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. CălimăneştiCălimăneşti26.004; 100.653101
    2.C.S.V. CâineniCâineni26.010167
    3.C.S.V. CopăceniCopăceni26.01597
    4.C.S.V. CreţeniCreţeni26.00188
    5.C.S.V. FăureştiFăureşti26.008; 26.00776
    6.C.S.V. FârtăţeştiFârtăţeşti25.990156
    7.C.S.V. FrânceştiFrânceşti26.01852
    8.C.S.V. GaliceaGalicea26.00075
    9.C.S.V. GhioroiuGhioroiu26.006; 100.659; 100.66068
    10.C.S.V. GrădişteaGrădiştea25.99178
    11.C.S.V. GovoraGovora26.01956
    12.C.S.V. LădeştiLădeşti26.02581
    13.C.S.V. LungeştiLungeşti25.99998
    14.C.S.V. MateeştiMateeşti25.989128
    15.C.S.V. MăciucaMăciuca26.014101
    16.C.S.V. MihăeştiMihăeşti26.02679
    17.C.S.V. BălcescuNicolae Bălcescu26.02255
    18.C.S.V. OlanuOlanu25.998101
    19.C.S.V. OrleştiOrleşti26.023100
    20.C.S.V. OteşaniOteşani26.024164
    21.C.S.V. PietrariPietrari25.99574
    22.C.S.V. RoşiileRoşiile25.993; 25.994125
    23.C.S.V. SlătioaraSlătioara26.021101
    24.C.S.V. StăneştiStăneşti25.99636
    25.C.S.V. StoeneştiStoeneşti26.02786
    26.C.S.V. StoileştiStoileşti25.99786
    27.C.S.V. ŞuşaniŞuşani26.00936
    28.C.S.V. ZătreniZătreni25.992250
                                     Judeţul VRANCEA
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.C.S.V. AndreiaşuAndreiaşu de Jos36.240126
    2.C.S.V. BogheştiBogheşti36.241240
    3.C.S.V. CiorăştiCiorăşti36.242110
    4.C.S.V. CâmpuriCâmpuri36.243120
    5.C.S.V. CorbiţaCorbiţa36.244156
    6.C.S.V. CoteştiCoteşti36.245216
    7.C.S.V. DumbrăveniDumbrăveni36.24680
    8.C.S.V. GaroafaGaroafa36.24798
    9.C.S.V. GugeştiGugeşti36.248240
    10.C.S.V. Gura CaliţeiGura Caliţei36.249240
    11.C.S.V. HomoceaHomocea36.250240
    12.C.S.V. JitiaJitia36.251130
    13.C.S.V. MăicăneştiMăicăneşti36.252136
    14.C.S.V. MilcovulMilcovul36.253280
    15.C.S.V. MoviliţaMoviliţa36.254114
    16.C.S.V. NărujaNăruja36.255207
    17.C.S.V. PaltinPaltin36.256130
    18.C.S.V. PăuneştiPăuneşti36.257240
    19.C.S.V. PufeştiPufeşti36.25850
    20.C.S.V. RăcoasaRăcoasa36.259120
    21.C.S.V. SihleaSihlea36.260240
    22.C.S.V. SovejaSoveja36.261195
    23.C.S.V. SuraiaSuraia36.262120
    24.C.S.V. TănăsoaiaTănăsoaia36.263132
    25.C.S.V. TătăranuTătăranu36.264120
    26.C.S.V. TâmboeştiTâmboeşti36.265240
    27.C.S.V. TulniciTulnici36.266216
    28.C.S.V. VidraVidra36.267120
    29.C.S.V. VânătoriVânători36.268240
    30.C.S.V. VulturuVulturu36.269140
    31.C.S.V. CâmpineancaCâmpineanca36.270240
    32.C.S.V. GoleştiGoleşti36.271240
    33.C.S.V. FocşaniFocşani36.272122
    34.C.S.V. AdjudAdjud36.273529
    35.C.S.V. MărăşeştiMărăşeşti36.274225
    36.C.S.V. OdobeştiOdobeşti36.275140
    37.C.S.V. PanciuPanciu36.276120
    38.C.S.V. DumitreştiDumitreşti36.277234
                   Municipiul BUCUREŞTI
             
    IMOBILUL
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actualeAdresa imobilului (localitatea)Numărul de inventar M.F.P.Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m)
    01234
    1.Clinica veterinară BucureştiBucureşti, str. Ilioara35.3011.950


  ____________