HOTĂRÂRE nr. 108 din 15 martie 2018pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018
  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  București, 15 martie 2018.
  Nr. 108.

  ANEXĂ

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
  Cod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018

  - mii lei -

  -----