ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 12 decembrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 3

  Prezentul ordin nu se aplică procedurilor în curs de soluționare și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu

  București, 2 decembrie 2019.
  Nr. 3.143.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
  istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea
  dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile
  publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea
  persoanelor fizice sau juridice de drept privat