DECIZIE nr. 1.574 din 7 decembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2011  Augustin Zegrean - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Iulia Antoanella Motoc - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Violeta Corcoveanu în Dosarul nr. 14.247/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.337D/2010.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul excepţiei, Violeta Corcoveanu, prin care acesta solicită acordarea unui termen de judecată în vederea angajării unui apărător.
  Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii de amânare.
  Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de acordare a unui termen de judecată.
  Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.338D/2010, nr. 1.374D/2010, nr. 1.569D/2010, nr. 1.673D/2010, nr. 2.917D/2010, nr. 3.686D/2010, nr. 3.787D/2010, nr. 3.956D/2010, nr. 3.957D/2010, nr. 3.971D/2010, nr. 4.050D/2010, nr. 4.146D/2010, nr. 4.147D/2010, nr. 4.573D/2010, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Dan Emil Bozdogescu în Dosarul nr. 14.352/63/2008 al Tribunalului Dolj Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Veronica Domnişoru în Dosarul nr. 1.529/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Cătălin Cristea în Dosarul nr. 13.992/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Ligia Georgeta Croitoru în Dosarul nr. 13.981/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Adriana Carmen Iordache în Dosarul nr. 13.994/63/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Horaţiu Florin Stoica în Dosarul nr. 3.419/107/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Nicolae Iordache în Dosarul nr. 2.937/107/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Carmen Mariana Săseanu în Dosarul nr. 14.007/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Alexandru Cojocaru în Dosarul nr. 13.993/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Stelian Voicu în Dosarul nr. 13.979/63/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă, de Horaţiu Florin Stoica în Dosarul nr. 3.418/107/2010 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Nicolae Iordache în Dosarul nr. 2.936/107/2010 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Constantin Osiac în Dosarul nr. 14.008/63/2008 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ şi de Andrei Costin Friedler Gheorghiţă în Dosarul nr. 13.995/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.673D/2010 de către autorul excepţiei, Ligia Georgeta Croitoru, prin care acesta solicită acordarea unui termen de judecată întrucât este în imposibilitate de apărare, fiind bolnavă, şi asupra cererii depuse în Dosarul nr. 3.971D/2010 de autorul excepţiei Stelian Voicu, prin care acesta solicită acordarea unui termen de judecată în vederea angajării unui apărător.
  Reprezentantul Ministerului Public se opune cererilor de amânare.
  Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererile de acordare a unui termen de judecată.
  Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
  Reprezentantul Ministerului Public susţine că nu se opune conexării cauzelor.
  Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 1.338D/2010, nr. 1.374D/2010, nr. 1.569D/2010, nr. 1.673D/2010, nr. 2.917D/2010, nr. 3.686D/2010, nr. 3.787D/2010, nr. 3.956D/2010, nr. 3.957D/2010, nr. 3.971D/2010, nr. 4.050D/2010, nr. 4.146D/2010, nr. 4.147D/2010, nr. 4.573D/2010 la Dosarul nr. 1.337D/2010, care a fost primul înregistrat.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
  Prin încheierile din 29 martie 2010, pronunţate în dosarele nr. 14.247/63/2008 şi nr. 14.352/63/2008, prin Încheierea din 3 februarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 13.992/63/2008, prin Încheierea din 4 martie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 13.981/63/2008, prin încheierile din 14 septembrie 2010 pronunţate în dosarele nr. 14.007/63/2008 şi nr. 13.993/63/2008, şi prin Încheierea din 7 octombrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 13.995/63/2008, Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Violeta Corcoveanu, de Dan Emil Bozdogescu, de Cătălin Cristea, de Ligia Georgeta Croitoru, de Carmen Mariana Săseanu, de Alexandru Cojocaru şi de Andrei Costin Friedler Gheorghiţă în cauze având ca obiect anularea deciziilor emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  Prin Încheierea din 20 aprilie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.529/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Veronica Domnişoru într-o cauză având ca obiect anularea ordinului emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  Prin Încheierea din 25 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 13.994/63/2008, Tribunalul Timiş - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Adriana Carmen Iordache într-o cauză având ca obiect anularea deciziei emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  Prin Încheierea din 11 august 2010, pronunţată în Dosarul nr. 3.419/107/2010, şi prin Încheierea din 1 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 2.937/107/2010, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Horaţiu Florin Stoica şi de Nicolae Iordache în cauze având ca obiect anularea deciziei emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  Prin Încheierea din 11 iunie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 13.979/63/2008, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Stelian Voicu, într-o cauză având ca obiect anularea deciziei emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  Prin Încheierea din 17 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 3.418/107/2010, prin Încheierea din 24 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 2.936/107/2010, prin Încheierea din 1 octombrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 14.008/63/2008, Tribunalul Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Horaţiu Florin Stoica, de Nicolae Iordache şi de Constantin Osiac în cauze având ca obiect anularea deciziilor emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba prin care au fost suspendate raporturile de muncă.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie deosebiri de tratament juridic între diferite categorii de funcţionari publici aflaţi în aceeaşi situaţie, a trimiterii în judecată. Astfel, simpla trimitere în judecată constituie motiv al suspendării din funcţie, deci produce consecinţe juridice înainte de a se pronunţa o hotărâre definitivă de condamnare, ceea ce conduce la încălcarea principiului prezumţiei de nevinovăţie (principiu care, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, nu vizează în mod strict procesul penal, ci se aplică chiar şi în materia sancţiunilor administrative) şi a dreptului la un proces echitabil. Totodată, unii autori ai excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin dreptului la un nivel de trai decent, cu atât mai mult cu cât au ca unică sursă de venit salariul. De asemenea, se susţine că textul de lege criticat nu se află în concordanţă nici cu prevederile "Regulamentului nr. 96/2004 în materia funcţionarilor publici comunitari", motiv pentru care, în baza dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 alin. (1), aplicabilitatea acestuia ar trebui să înceteze.
  Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Timiş - Secţia comercială şi contencios administrativ, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Argeş - Secţia civilă şi Tribunalul Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu instituie discriminări, ci se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice. Invocă în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins: "(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: [...] m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h);".
  Dispoziţiile art. 54 lit. h), la care textul criticat face trimitere, prevăd următoarele: "Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: [...] h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea."
  Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăţeni, ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, ale art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii şi ale art. 47 privind nivelul de trai, precum şi celor ale art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind prezumţia de nevinovăţie.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat în numeroase cazuri asupra prevederilor de lege criticate, constatând că acestea nu contravin dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate.
  Astfel, prin Decizia nr. 481 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2008, Curtea a reţinut că măsura suspendării din funcţie se aplică tuturor funcţionarilor publici aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, şi anume în cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice. Aşa fiind, nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  Referitor la invocarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală, Curtea, prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2003, a reţinut că sancţiunea administrativă a suspendării funcţionarului public din funcţia publică pe care acesta o deţine, în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată a acestuia, are ca finalitate protejarea autorităţii sau a instituţiei publice faţă de pericolul continuării activităţii ilicite şi al extinderii consecinţelor periculoase ale faptei penale săvârşite de către funcţionarul public. Or, ţinând cont de natura administrativă a acestei măsuri, nu se pune problema nerespectării prezumţiei de nevinovăţie, care va trebui, însă, respectată, pe tot parcursul desfăşurării întregului proces penal pornit împotriva respectivului funcţionar public, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
  Cu privire la critica referitoare la prevederile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, prin Decizia nr. 921 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, Curtea a reţinut că aceasta este neîntemeiată, deoarece nu se poate susţine că suspendarea din funcţie sau suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 ar contraveni principiului alegerii libere a profesiei, a meseriei, a ocupaţiei sau a locului de muncă, deoarece, pe de-o parte, măsura suspendării este temporară, iar pe de altă parte, este justificată de trimiterea în judecată a funcţionarului public pentru infracţiuni de o gravitate deosebită.
  Totodată, prin Decizia nr. 539 din 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 2 iunie 2010, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere nici dispoziţiilor art. 47 din Constituţie, observând în acest sens că, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
  Cu privire la invocarea prevederilor "Regulamentului nr. 96/2004 în materia funcţionarilor publici comunitari", prin Decizia nr. 676 din 18 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, Curtea observă că stabilirea compatibilităţii prevederilor din legislaţia naţională cu cele cuprinse în acte emise de instituţiile Uniunii Europene nu poate fi realizată de instanţa de contencios constituţional, ci revine, în cadrul operaţiunii de interpretare şi aplicare a legii, judecătorului învestit cu soluţionarea litigiului în cursul soluţionării căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate.
  Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Violeta Corcoveanu în Dosarul nr. 14.247/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Dan Emil Bozdogescu în Dosarul nr. 14.352/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Veronica Domnişoru în Dosarul nr. 1.529/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Cătălin Cristea în Dosarul nr. 13.992/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Ligia Georgeta Croitoru în Dosarul nr. 13.981/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Adriana Carmen Iordache în Dosarul nr. 13.994/63/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Horaţiu Florin Stoica în Dosarul nr. 3.419/107/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Nicolae Iordache în Dosarul nr. 2.937/107/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Carmen Mariana Săseanu în Dosarul nr. 14.007/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Alexandru Cojocaru în Dosarul nr. 13.993/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, de Stelian Voicu în Dosarul nr. 13.979/63/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă, de Horaţiu Florin Stoica în Dosarul nr. 3.418/107/2010 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Nicolae Iordache în Dosarul nr. 2.936/107/2010 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ, de Constantin Osiac în Dosarul nr. 14.008/63/2008 al Tribunalului Alba - Secţia comercială şi contencios administrativ şi de Andrei Costin Friedler Gheorghiţă în Dosarul nr. 13.995/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 decembrie 2010.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  -------