ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 17 noiembrie 1998
privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 noiembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modifica şi se completează astfel:
  1. Articolul 13 litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după consultarea organelor administraţiei publice locale sau judeţene ori a serviciilor ministeriale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;"
  2. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Se pot atribui, cu titlu gratuit, la propunerea Ministerului Finanţelor, bunuri intrate în proprietatea privată a statului persoanelor juridice care au calitatea de destinatar, bunuri care nu pot fi valorificate în condiţiile prezentei ordonanţe, pe bază de hotărâre a Guvernului."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------------