LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 (*actualizată*)
privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
(actualizată la data de 26 iulie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Decoraţia Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzută la art. 10 pct. 4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice.
  (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.


  Articolul 2

  (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.
  (2) Însemnul decoraţiei În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este ştanţată o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise, cu cifre romane, numerele "XV", "XX" sau "XXV".


  Articolul 3

  Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 4

  (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către:
  a) ministrul apărării naţionale;
  b) ministrul administraţiei şi internelor;
  c) ministrul justiţiei;
  d) directorul Serviciului Român de Informaţii;
  e) directorul Serviciului de Informaţii Externe;
  f) directorul Serviciului de Protecţie şi Pază;
  g) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special.
  (2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.
  (3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit de miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1), la Cancelaria Ordinelor, până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.


  Articolul 5

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se poate conferi în număr nelimitat.


  Articolul 6

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se conferă pentru:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.


  Articolul 7

  (1) Atestarea Semnului onorific În Serviciul Patriei se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.
  (2) Brevetele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului, care au făcut propunerile, şi a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 8

  În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, decoraţia rămâne în posesia moştenitorilor legali.


  Articolul 9

  Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.


  Articolul 10

  Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000.


  Articolul 11

  Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 şi care s-a conferit maiştrilor militari şi subofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:
  a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 12

  Maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Legea nr. 29/2000.


  Articolul 13

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, cu modificările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 decembrie 2004.
  Nr. 574.

  Anexa 1

  REGULAMENT
  privind descrierea şi modul de acordare a
  Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,
  subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special,
  cu grade profesionale echivalente
  cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
  Art. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pe viaţă.
  Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei este o decoraţie care se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  Art. 3. - (1) Însemnul decoraţiei În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecţionată din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, cu bordura uşor reliefată; marginal este ştanţată, uşor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur, la dreapta, şi frunze de stejar, la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă.
  (2) Pe avers, suprapunând parţial cununa, este redată în partea de sus o cruce de Malta, cu braţele de 26 mm, având un medalion central cu diametrul de 13 mm; în medalion sunt aplicate cifrele romane, înalte de 9 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acordă.
  (3) Pe revers, în partea de sus a piesei, este aplicată o acvilă, înaltă de 12 mm şi lată de 8 mm, ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan şi având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripţionat "ÎN/SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm.
  (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună deschisă, formată din două ramuri de laur, având lăţimea de 31 mm şi înălţimea de 14 mm. Între braţele semicununii este fixată o bară.
  (5) Panglica, lată de 35 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat galben, străbătută de 6 benzi albastre, late de 1 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
  (6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.
  (7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm şi înaltă de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicilor reduse la 50%. Pe baretă este aplicat, cu cifre romane, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecţionat din tombac brunat. Pe spate are un sistem de prindere.
  Art. 4. - Diferenţa dintre categorii este următoarea:
  a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este brunat;
  b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este argintat;
  c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este aurit.
  Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează decoraţia este de carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră.
  (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea şi categoria semnului onorific.
  Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice.
  (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.
  (3) Bareta se poartă zilnic numai la uniformă, pe partea stângă a pieptului. La uniformă se poartă baretele tuturor decoraţiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.
  Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;
  b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere decoraţia.
  Art. 8. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
  a) la vechimea în activitate, timpul în care maiştrii militari şi subofiţerii în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
  b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere decoraţia, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului "bun".
  Art. 9. - (1) Maiştrii militari sau subofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului, solicită Cancelariei Ordinelor radierea acestora din tabelele cu propuneri.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care abaterea gravă săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.
  Art. 10. - (1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să fie decoraţi.
  (2) Fac obiectul propunerilor de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de decorare şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii decretului prin care se conferă decoraţiile.
  Art. 11. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele şi instituţiile centrale autonome ale statului cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort şi ale conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri.


  Anexa 2

  MODELUL DESENAT
  al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,
  subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade
  profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
  -------