HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015
privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.


  Articolul 2

  (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri.
  (2) În înţelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.
  (3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:
  a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi personalul de conducere;
  b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare;
  c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.


  Articolul 3

  Norma de hrană se poate acorda prin hotărârea consiliului local, în natură şi/sau bani, după cum urmează:
  a) în natură, respectiv:
  1. prin unităţi de servire proprii;
  2. prin servicii externalizate către operatori economici, pe baza criteriilor de eficienţă economică, cu respectarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice;
  b) în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 4

  De prevederile art. 1 beneficiază şi personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliţiei locale.


  Articolul 5

  (1) În cazul personalului poliţiei locale, norma de hrană zilnică, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte şi se acordă ţinând seama de următoarele:
  a) se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoană în parte;
  b) se raportează la plafoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 şi 12 "B" şi la alocaţia valorică prevăzută în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, aprobată potrivit art. 6;
  c) norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de modalitatea în care se acordă;
  d) alocaţia valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
  (2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.


  Articolul 6

  Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7

  În cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a susţine acordarea normei de hrană stabilite potrivit prezentei hotărâri pentru întregul an, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 11 martie 2015.
  Nr. 171.
  -----