ORDIN nr. 2.494 din 26 august 2010pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010
  În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Comisia Națională de Arheologie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziții contrare se revocă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor

  București, 26 august 2010.
  Nr. 2.494.

  Anexă

  METODOLOGIE
  privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și
  înscrierea sa în Registrul arheologilor