ORDIN nr. 2.206 din 29 martie 2011
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.151 din 11 martie 2011
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Nr. 2.206 din 29 martie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului culturii şi cultelor nr. 851/2.446/2008 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2008, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor


  Anexă

  GHID 29/03/2011