RECTIFICARE nr. 124 din 29 august 1998
la Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 13 august 2004    În dreptul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, se inserează un asterisc, căruia îi va corespunde o notă de subsol cu următoarea formulare:
    - *) art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.
    -----------