RECTIFICARE nr. 94 din 29 iunie 2000
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - la art. 1 alin. (5), în loc de: "...standardelor intenţionale de evaluare." se va citi: "...standardelor internaţionale de evaluare".
    -------