ORDONANTA nr. 56 din 28 august 1997
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Avansarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."
  2. La punctul 32, articolul 42^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 42^1. Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica, magistraţii, precum şi executorii judecătoreşti beneficiază de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministrul
  finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Alexandru Athanasiu
  --------------