LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2024pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2024
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicției prevăzute la art. 1 alin. 3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei de către agenții constatatori din cadrul Poliției Române și ai Jandarmeriei Române, cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 8 ianuarie 2024.
  Nr. 12.
  -----