DECRET nr. 410 din 31 octombrie 1949
privind donatiunea unor întreprinderi de arte grafice
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 1 noiembrie 1949  PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
  În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,
  Vazand şi hotărîrea Consiliului de Miniştri cu Nr. 1.117 din 29 Octombrie 1949,
  Emite următorul decret:

  Articolul 1

  Donatiunea către Stat a întreprinderilor de arte grafice se face prin acte de donatiune sub semnatura privată şi se accepta prin decizia Ministerului Artelor.


  Articolul 2

  Pe data acceptării donaţiunilor sînt desfiinţate de drept orice contracte de arendare sau asociaţie privind aceste întreprinderi.
  C.I. PARHON
  MARIN FLOREA IONESCU
  Ministrul artelor,
  Ed. Mezincescu
  Ministrul justiţiei,
  Stelian Nitulescu
  -------------